Boekverslag : Bordewijk - Bint
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1461 woorden.

1. Titelverklaring

Titel: Bint

Auteur: Bordewijk

Uitgever: Nijgh&van Ditmar

Jaar van uitgave: 1934

Aantal bladzijdes: 772. Motivatie van je boekkeuze

We moesten voor ons negende boekverslag een boek lezen uit de periode 1880-1940.

‘Bint’ van Bordewijk stond op de lijst en onze lerares vertelde dat dat boek niet zo vervelend was om te lezen.3. Korte samenvatting van de inhoud

De Bree gaat tijdelijk bij een school lesgeven, zijn voorganger was door klas 4c weggepest.

Die klas noemt De Bree de Hel, hij treedt daar erg streng op, net als in de andere klassen die hij lesgeeft. Er moet en zal een ijzere discipline heersen, want dat is wat Bint, het hoofd van de school, wil. De Bree noemt zijn andere klassen de Grauwe, de Bruine en de Bloemenklas, hij ziet de klassen als wezens, individualiteit bestaat voor hem niet. Bij de eerste rapportenvergadering wordt er snel doorheen gewerkt. Alleen bij Van Beek wordt stilgestaan, hij had gedreigd zelfmoord te plegen als hij een onvoldoende kreeg. Van Beek krijgt een drie en twee dagen later leest De Bree in de krant dat Van Beek zelfmoord gepleegd had. Er komt een kleine oproer op school, de jeugd wil zich verzetten tegen Bint’s systeem. Met de paasdagen gaan de leraren klassenreizen maken, De Bree krijgt in eerste instantie geen klas, maar is invaller voor Remigius. De Hel was in tweeën gedeeld, De Bree krijgt de ene helft en gaat fietsen door België. Eén keer lopen twee jongens een dag weg, maar komen s’avonds gewoon weer terug, verder is het rustig. Voor de zomervakantie vraagt Bint of De Bree wil blijven volgend jaar, eerst zegt hij nee, maar hij bedenkt zich later. Na de vakantie komt De Bree terug en geeft De Hel weer les, die nu 5c is geworden. Bint is van school gegaan en sluit zich af van De Bree. Hij leefde alleen voor de school, en niet voor de mensen daaromheen.4. Eerste persoonlijke reactie

Ik vond het niet zo’n leuk boek, ik vond het best wel vaag geschreven. Soms had ik een beetje moeite met te begrijpen waar ze het nu weer over hadden. Dat was vooral in het eerste gedeelte. De schoolreisdagen vond ik het leukst, want daar werd echt een bepaalde gebeurtenis beschreven en dat snapte ik ook helemaal. Er zijn ook vaak een beetje brieke zinnen, en dat vond ik vervelend lezen.5. Verdiepingsopdrachten

 Het boek is geschreven rond 1934, dat is de periode voor de opkomst van het nationaal-socialisme, die wilde (ook) een nationale eenheid onder een eenhoofdige leiding. En dat zie je ook duidelijk in de school van Bint, want Bint (en ook De Bree) ziet de klas als één geheel, een wezen. De Bree ziet zichzelf als leider van elke klas, maar hij ziet Bint als de leider van de school.

 De tijd waarin het boek geschreven werd, waren crisistijden. De mensen die kinderen hadden, wilden graag een kind laten leren, zodat die later voor het gezin kon zorgen. Dat zie je ook in dit boek, veel ouders hebben het niet zo breed, maar de kinderen gaan toch naar school. In het informatieboek van Laagland wordt vermeld dat onkerkelijkheid een belangrijk aspect is, maar daar merk je weinig van.

 Ik zie niet echt een relatie met ‘Bint’ en culturele achtergronden, ik denk dat Bordewijk voor een groot publiek geschreven heeft, niet voor een bepaald groepje mensen.

 In het informatieboek van Laagland gaat het nu veel over de Beweging van Tachtig, maar relaties met die Beweging zijn er, denk ik, niet. De schrijvers uit de Beweging van Tachtig leggen nadruk op gevoel, en dat doet Bordewijk eigenlijk niet. In de jaren ’30 komt ‘De nieuwe Zakelijkheid’ op, een kenmerk is dat alles zo nuchter en objectief mogelijk word beschreven. Ik denk dat Bint daar wel relaties mee had. Ik vond nl. dat Bordewijk ook wel nuchter en objectief schreef. Dat kwam zo op mij over, omdat hij vaak met korte zinnen schreef, en feitelijke zinnen en niet diep inging op gevoelens.

 Er wordt over Bordewijk gezegt dat hij zichzelf heeft aangeleerd in een bepaalde stijl te schrijven, en dit heeft volgehouden met een zekere zelftucht. Dat heeft hij zelf zo gewild, dus is dat een aspect geweest waardoor een boek goed kon worden. Verder is daar niet veel van duidelijk, van wat Bordewijk belangrijke punten vond voor een goed boek.

 Je ziet wel duidelijk dat Bordewijk over eigen ervaringen schrijft, hij schrijft over tucht en in de buurt van Den Haag, Leiden, enz. de plaatsen waar hij vroeger gewoond heeft. En het is wel begrijpelijk dat Bordewijk over tucht heeft geschreven, want hij heeft vroeger zelf op een school in Den Haag gezeten waar strenge tucht gehanteerd werd. Maar de relaties van ‘Bint’ aan te geven met de andere boeken die hij heeft geschreven, vind ik wel erg moeilijk. Er wordt gezegt dat de bundelgenoten van ‘Bint’ (dus: ‘Blokken’ en ‘Knorrende Beesten’) ook een ‘ondergangsmotief hebben. In ‘Karakter’ komen eigenlijk slechte financiële omstandigheden naar voren, in ‘Rood Paleis’ gaat het over een bordeel. Ik denk dat het enige verband tussen deze boeken slechte omstandigheden zijn. In ‘Bint’ hadden de mensen het economisch en financieel niet erg goed, en dat zie je ook wel in ‘Karakter’ en ‘Rood Paleis’.

 De thematiek van ‘Bint’ is makkelijk, dat is stalen tucht. Alles in het boek draait om de discipline en macht die de leraar over zijn klassen heeft. Het doel van deze tucht is trouwens het opvoeden van de kinderen, zodat ze later kunnen overleven in een harde maatschappij.1. Eindoordeel

Onderwerp


Ik denk dat het onderwerp van het boek tucht is, de school van Bint draait eigenlijk allemaal om ijzere discipline van de leraren. In dit boek draait het dan om de leraar De Bree.

Ik vind het onderwerp best boeiend, omdat je dat nu niet echt meer meemaakt, en het leek me wel leuk om te weten hoe het vroeger ging op school.

Het onderwerp ligt niet in mijn belevingswereld, omdat ik op een hele andere school zit, op mijn school is er helemaal geen tucht en zijn de leraren veel vriendelijker tegen de leerlingen.Gebeurtenissen

Ik denk dat de belangrijkste gebeurtenis was dat Van Beek zelfmoord pleegt, want dat is eigenlijk het begin van het einde. Door Van Beek’s zelfmoord komt er oproer tegen het systeem van Bint. En daardoor komt hij tot besef dat er geen toekomst in zijn systeem zit.

De gebeurtenissen zijn belangrijker, want dat leidt steeds weer tot een volgende gebeurtenis en gevoelens zijn niet zo belangrijk.

De gebeurtenissen vloeien logisch uit elkaar voort. Een voorbeeld: Van Beek dreigt met zelfmoord als hij een onvoldoende krijgt, hij krijgt een onvoldoende, hij pleegt zelfmoord en dat is de aanleiding van het oproer.Personages

Karaktereigenschappen zijn niet duidelijk beschreven, je weet eigenlijk niks van De Bree, Bint en de kinderen. Je weet dat De Bree a-seksueel is en dat hij achter het systeem van Bint staat, maar verder niets.

Personages zijn niet echt herkenbaar, dat komt omdat je dat schoolsysteem nu niet meer tegenkomt. Maar eigenlijk weet je niet echt of ze levensecht zijn, omdat er niet diep ingegaan wordt op de personages zelf.

Ik vind de beslissing van Bint, dat hij van school gaat, begrijpelijk, want hij ziet in dat zijn systeem niet werkt, en geeft dat op zijn manier toe. Ik vind het goed dat hij van school is gegaan.Opbouw

Ik vind het verhaal absoluut niet spannend, omdat er geen spannende gebeurtenissen zijn en omdat ik het einde al wist.

Er zitten bijna geen flashbacks in het verhaal, alles loopt op elkaar door. Er valt ook niets uit te leggen door het verleden op te rakelen. Het is op zich wel prettig om te lezen.

Je ziet de gebeurtenissen alleen door de ogen van De Bree. De manier waarop vind ik niet zo geweldig, het is erg objectief en er wordt nooit echt een mening gegeven. Ik had ook wel eens vaker de mening van Bint willen weten.Taalgebruik

Ik vond het taalgebruik in het begin heel erg vervelend, Bordewijk schrijft soms kromme zinnen. Bijvoorbeeld: ‘De lucht lag laag morsig roetig.’

In het begin leverde het taalgebruik wel wat problemen op, maar het ging steeds beter, omdat je aan zijn manier van schrijven went.

Wat me opviel was, dat hij vaak hele korte zinnen schreef, zoals: ‘Dat kwam later.’ en ‘Hij dacht aan Bint.’

de andere boeken van Bordewijk te plaatsen, wat de relatie tussen die boeken was . Ik heb op internet samenvattingen gelezen van andere boeken van hem, maar ik vond het toch moeilijk, net als de literatuuropvatting van Bordewijk. Ergens op internet stond dat Bordewijk (haast) nooit interviews gaf, dus kon ik niet vinden wat hij belangrijk vond voor een goed boek...
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen