U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Behoud Van Massa - Samenvatting Chemie Ingezonden Door: Lady S. Ca.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=1206 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Scheikunde en het aantal woorden bedraagt 718 woorden.

Wet van Lavoisier : ( behoud van massa)

In een afgesloten ruimte is de totale massa van een uitgangstof aan de totale massa van de reactiestoffen. Lavoisier telt op en kan je gebruiken als controle.Wet van Proust: ( constante massaverhouding)

Er bestaat een constante verhouding tussen de massa’s van de elementen die zich met elkaar verbinden in een samengestelde stof. Proust maakt de verhouding, geen overmaat gebruiken.Overmaat met wet van Proust:

Veronderstel overmaat (Fc):

Quotiënt wordt groter dan 1.75

Veronderstel overmaat(S):

Quotiënt wordt kleiner dan 1.75Wet van Dalton: ( eenvoudige getallenverhoudingen)

Wanneer 2 elementen samen verschillende verbindingen vormen, dan gebeurt dit volgens 2 verschillende massaverhoudingen. In dat geval bestaat er een eenvoudige getallenverhouding tussen beide massaverhoudingen.Metalen en niet Metalen:

Metalen leiden warmte en elektrische stroom, hebben metalen glans hoog smeltpunt en hoge dichtheid. Ze zijn ook plooibaar, rekbaar, kneedbaar.Aard opl.

Indicator Zuur Basisch Neutraal

U.I Rood Blauw Geel/groen

Lakmoes Roze Paars/blauw Onveranderd

Fenoftaleïne Witte nevel die wegtrekt Magenta Witte nevelPH-waarden: ( zuurtegraad)

0 => 4 sterk zuur => zwak zuur 5 – 6 : bijna neutraal

7: neutraal 8 – 9: bijna neutraal

10 => 14 zwakke base => sterke base

Zuur : rood neutraal Base: blauwvan NM tot zuur:(NM) + (O) -> (NM,O)

(NM,O) + (H,O) -> (H,NM,O)Neutraliseren:

Zuur + Base = Neutraal (0&#8804;zuur<7<base&#8804; 14)Van M tot base:

(M) + (O) -> (M, O)

(M, O) + (H, O) -> (M, OH)

M+NM:Inerte gassen: gassen die moeizaam reageren

Metaalchloride: verbinding van metaal met chloor (M, Cl)

Metaalbromide: metaalverbinding met broom (M, Br)

Metaaljodide: metaalverbinding met jood (M, I)

Metaalsulfide: metaalverbinding met zwavel (M, S)

Metaalnitride: metaalverbinding met stikstof (M, N)

Zout: verbinding van M en NM

Binair zout: zout dat uit 2 elementen bestaat, o.m. metaalchloride, -bromide, …

Katalysator: stof die de reactiesnelheid vergroot zonder dat ze zelf verandertP.S:Ia Alkali metalen IIa Aardalkali metalen IIIa Aardmetalen

IVa Koolstofgroep Va stikstofgroep VIa zuurstofgroep

VII Halogenen VIII edelgassenAtoommodellen: elektronen: e- protonen: pProton: + geladen deeltjes in de kern van het atoom en dezelfde massa bezit als een proton.

Neutron: ongeladen deeltjes in de kern van het atoom en dezelfde massa bezit als een proton.

Elektron: - geladen deeltjes dat voorkomt in de mantel van het atoom en heel weinig massa bezit.

Fluoresceren: licht dat veroorzaakt wordt door het botsen van geladen deeltjes tegen een stof.

Radioactiviteit: het uitzenden van deeltjes in de vorm van stralen uit de kern van een atoom.

Atoommodel: hypothese i.v.m. de voorstelling van een atoom die op een gegeven genblik het best beantwoord aan waargenomen verschijnselen.Atoommodel van Bohr:

Vlamproef:

(M,NM): uitgestuurde lichtstralen

K: violet Na: geel Li: bloedrood Ca: oranjerood Cu: groenAangeslagen atomen: atomen waarvan de elektronen energie opgenomen hebben.

Spectrum: verzameling van gekleurde lijnen van welbepaalde golflengte; de energie kan overeenstemmen met UV, zichtbaar licht of IR.

Spectroscoop: toestel dat toelaat het spectrum van aangeslagen atomen waar te nemen.

Energieniveau: energiewaarde van een elektron in een atoom.

Elektronenschil: gebied rond de kern waarin elektronen met dezelfde energie bewegen.

Elektronenconfiguratie: verdeling van de elektronen over de verschillende schillen in een atoom.

Atoommodel van Bohr: atoommodel met een kern en elektronenschillen.Atoombinding/ionbinding:0 - 1.6 = atoombinding

1.6 - 3.2 = ionbinding

Atoommodellen:4+4

5+5

7+7Atoomnummer: het aantal protonen of elektronen in het ongeladen atoom van een element.

P.S.: rangschikking van de elementen volgens stijgend atoomnummer in perioden en in groepen rekeninghoudend met de elektronenconfiguratie.

Periode: horizontale reeks van elementen waarvan de atomen eenzelfde aantal elektronenschillen bezitten.

Groep: verticale reeks van elementen waarvan de atomen eenzelfde aantal elektronenschillen bezitten.

Overgangselementen: elementen waarvan de atomen op de voorlaatste schil 1 elektron meer bezitten dan het element met een onmiddellijk lager rangnummer.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen