Boekverslag : Anna Blaman - Spelen Of Sterven
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2186 woorden.

Persoonlijke reactie

Het onderwerp (thema)

Is het duidelijk over welk onderwerp het boek eigenlijk gaat?

Boek:
Het onderwerp van het boek is eenzaamheid. Kees is het enige kind thuis en op school heeft hij geen vrienden en wordt hij ook nog eens gepest en buitengesloten. In het boek komt dit ook naar voren. Op een dag wil hij iemand mee naar huis vragen om vrienden te worden en zijn eenzaamheid te overwinnen. Dit loopt voor Kees fataal af.

Film:
Het onderwerp in de film is hetzelfde als in het boek. Alleen wordt hier de eenzaamheid/ het pesten op school wat meer uitgewerkt. Bijvoorbeeld de gebeurtenissen in de gymzaal. Die komen in het boek niet voor.

Is het onderwerp interessant?

Boek:
Ik vind het onderwerp aan de ene kant wel interessant maar aan de andere kant ook weer niet. Ik vind dat je wel een keer wat over eenzaamheid moet hebben gelezen om zulke dingen wat beter te begrijpen. Je kunt van zo’n boek wat leren over eenzaamheid. Als ik echter nog een boek over hetzelfde onderwerp zou moeten lezen, zou dat mij snel gaan vervelen. Ik weet na een zo’n boek wel hoe het gaat, ik zou dan niet snel nog zo’n boek gaan lezen. Want je zou er dan niks meer bijleren en beter begrijpen ga je het daardoor ook niet. Je kunt beter over een ander probleem een boek gaan lezen. Door een boek over een ander onderwerp te lezen ga je ook andere dingen duidelijker zien. Een boek over dit onderwerp, maar dan vanuit het perspectief van degenen die degene die eenzaam is pesten, zou echter wel weer interessant kunnen zijn.

Film:
Hier ligt het echter wat anders. Een film over zo’n onderwerp vind ik helemaal niet interessant omdat het allemaal maar voorbijflitst. Je kijkt bij een film alleen maar, het zet je ook niet aan het denken. In een boek dan heb je kans dat je er ook nog even over gaat nadenken maar bij een film is dat element er niet. De verfilming is op zich wel goed. Ze hadden het beter alleen bij het boek kunnen laten. Ik had eerst de film gezien en daarna pas het boek gelezen. Nadat ik de film had gezien wist ik nog niks meer, maar toen ik het boek ook had gelezen snapte ik er wat meer van. Alleen een film bij zo’n onderwerp is niet genoeg.

De gebeurtenissen (intrige, plot)

Ligt de nadruk op de gebeurtenissen of meer op de gedachten en gevoelens van de personen?

Boek:
De nadruk ligt hier meer op de gevoelens en gedachten dan op de gebeurtenissen. Er wordt veel ingegaan op de gedachten van Kees. De gebeurtenissen verduidelijken zijn gedachten of gevoelens.

Film:
In de film ligt de nadruk ook meer op de gevoelens en gedachten. Er zijn echter wel meer gebeurtenissen dan in het boek zelf. In de film is er ook nog een scène in de gymzaal. In het boek wordt daar geen aandacht aan besteed. Daar wordt in de film een groot deel van de gevoelens verduidelijkt. Bijvoorbeeld: Kees wijst Charel niet aan voor zijn daden, hierdoor zie je dat Kees weet hoe Charel eigenlijk is. Net zoals hij.

Bevat het verhaal veel gebeurtenissen?

Boek:
Vanuit Kees gezien bevat het boek veel gebeurtenissen. Hij maakt op die dag een van de belangrijkste dingen uit zijn leven mee en tegelijk ook het einde. Hij heeft zoveel moed verzameld dat hij Charel durft te vragen om mee te gaan en dat moet voor hem een hele gebeurtenis zijn geweest. Ook wordt hij op die dag weer een paar keer gepest. Hij zal daarvoor veel dingen verwerkt moeten hebben. Zelfs thuis neemt Charel hem nog niet serieus. Hij wordt in elkaar geslagen en valt uiteindelijk ook nog van de trap waardoor hij zijn nek breekt en overlijdt.
Als je het boek echter gaat bekijken vanuit de lezer dan gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel. Kees gaat naar school, wordt een paar keer gepest. Gaat naar huis. Charel komt en hij wordt in elkaar geslagen. Dan lijkt het of hij spoken ziet en valt daarna van de trap waardoor hij zijn nek breekt.
De gevoelens zie je als buitenstaander niet als gebeurtenissen maar voor Kees zijn die gevoelens nogal wat om te verwerken.

Film:
Over de film kun je hetzelfde zeggen als over het boek. Alleen zijn er daar vanuit de lezer gezien wat meer gebeurtenissen omdat je ook die scène in de gymzaal nog hebt. Daar worden gevoelens omgezet in gebeurtenissen. Je komt er daar achter hoe Kees over Charel denkt.

De bouw (compositie, structuur, samenhang)

Is het slot bevredigend of blijf je met veel vragen zitten? Wat vind je daarvan?

Boek:
Het slot is niet bevredigend want je weet niet hoe het afloopt. Kees valt aan het eind van de trap en breekt zijn nek. Daarna is het boek ook gelijk afgelopen. Je weet niet hoe de ouders gaan reageren en hoe de jongens op school gaan reageren. Ik vind het minder interessant als een boek afloopt zonder dat je weet wat er verder gebeurt dan wanner alle gebeurtenissen zijn afgehandeld. Nu weet je nog niet wat er verder gebeurt. Je blijft met veel vragen zitten waar je nooit antwoord op zult krijgen, dit vind ik niet zo leuk omdat ik liever meteen wil weten hoe het afloopt. Ik vind dit maar een half verhaal, eigenlijk had ook de reactie van de ouders en Charel er nog bij gemoeten.

Film:
In de film is het slot ook niet bevredigend, zie Boek.

Is het verhaal ingewikkeld opgebouwd?

Boek:
Ik vind dat het verhaal niet ingewikkeld is opgebouwd. Het leest in een keer weg. Je hoeft geen passages overnieuw te lezen, wat alleen maar ten goede komt aan het boek. Je snapt ook alles in een keer. Als je dingen twee of drie keer moet lezen dan gaat dat heel snel vervelen en leg je een boek ook snel aan de kant. Er gaat dan veel te veel tijd inzitten.

Film:
In de film is het verhaal nog iets simpeler omdat je er daar ook beelden bij hebt. Je hoeft lang niet zoveel meer na te denken. Alles gaat hier vanzelf.

De personages

Vind je dat de personen zich gedragen zoals het hoort?

Boek:
Ik vind dat de hoofdpersonen zich niet gedragen zoals het hoort. Vooral degenen die Kees op school pesten doen dat niet. Het gedrag van Kees is ook niet helemaal normaal maar dat komt omdat hij zich eenzaam voelt. Als de jongens op school Kees gewoon zouden accepteren dan zou het gedrag waarschijnlijk al een heel stuk worden verbeterd.

Film:
Zie Boek.

Kun je je gemakkelijk verplaatsen in de problemen van de personages?

Boek:
Ik kan me niet makkelijk verplaatsen in de problemen van de personages, omdat ik er gewoon weg nooit mee te maken heb gehad.

Film:
Zie Boek.

Het taalgebruik (stijl)

Wordt er veel aandacht besteed aan het weergeven van de gedachten en gevoelens van de personen?

Boek:
Er wordt veel tijd besteed aan de gedachten en gevoelens van de personen. Vooral aan die van Kees. De gebeurtenissen komen op de tweede plaats, maar hebben natuurlijk invloed op de gedachten en gevoelens. (Zie ook 2. De gebeurtenissen)

Film:
Zie Boek, alleen moeten hier de gebeurtenissen de gevoelens en gedachten duidelijk maken.

Bevat het verhaal veel dialoog?

Boek:
Het boek bevat bijna geen dialoog. Ik vind dat dit ten goede komt aan het verhaal. Als je de hele tijd dialogen hebt dan wordt het alleen maar onoverzichtelijk. Af en toe een dialoog is wel goed, want daardoor komt het verhaal tot leven.

Film:
In de film zijn alleen maar dialogen, want een film zonder dialogen is niet echt een film meer.

Film of Boek?

Het onderwerp

Het onderwerp komt in het boek wat meer naar voren dan in de film. Dit komt omdat in de film alles gespeeld wordt, je hoeft er dus niet meer bij na te denken. In het boek moet je echter de hele omgeving fantaseren. Qua onderwerp vind ik het boek interessanter dan de film.

De gebeurtenissen

Hier vind ik aan de ene kant het boek beter en aan de andere kant de film. In het boek komen vooral de gebeurtenissen naar voren waaraan Kees denkt. In de film zie je alleen de gebeurtenissen die ook echt plaats vinden. Ik vind de film wel iets leuker omdat al die gedachten van mij niet zo hoeven. Je natuurlijk wel wat van die gedachten afweten, maar ik zou er niet nog een boek over gaan lezen, omdat het dan heel snel gaat vervelen.

De bouw

Hier vind ik film en boek even interessant, omdat de film, op de scène in de gymzaal na, precies hetzelfde is als het boek.

De personages

Hier vind ik film en boek ook even interessant. In het boek komen wel de gevoelens van de personages veel meer naar voren maar daar tegenover staat dat in de film juist weer het uiterlijk meer naar voren komt. Die twee dingen zijn even belangrijk, omdat ook de omgeving een belangrijke rol speelt. Je zou eigenlijk de film moeten zien en het boek moeten lezen om meer van de personages te snappen. Je weet dan de gevoelens van de personages en ook de omgeving waar alles zich afspeelt.

Het taalgebruik

Het taalgebruik verschilt nogal. In het boek zijn bijna geen dialogen en in de film alleen maar dialogen. Ik vind hier boek en film ook even interessant omdat in een film altijd alleen maar dialogen zijn. In het boek moet je er niet zo heel veel hebben omdat het dan onoverzichtelijk wordt (Zie ook bij A: Het taalgebruik).

Literatuur opvatting

Ik vind dat een boek aan de volgende eisen moet voldoen:
Het moet vlot weglezen.
Er mogen wel tijdsprongen in voorkomen.
Een boek moet ook een hele wereld creëren. Er moet eerst wat worden verteld over een personage. Daarna moet er over een ander personage of groep wat worden verteld wat hij/zij op dat zelfde moment doet dan het eerste personage. Er lopen dan meerdere verhalen door elkaar heen.
De inhoud moet te begrijpen zijn.
Er mogen niet te veel dialogen in het boek zitten.
Aan het eind van het boek moet ook alles echt afgelopen zijn.
Het taalgebruik moet te snappen zijn.
De personages moeten goed overkomen.
Het onderwerp moet binnen mijn belevingswereld liggen.
Het boek Spelen of Sterven van Anna Blaman voldoet voor het grootste deel aan mijn literatuur opvatting.
Het creëerde niet een wereld, alles werd gezien vanuit Kees. Als er ook nog werd ingegaan op Charel en de ouders van Kees en wat die ouders allemaal op de bruiloft deden dan zou er een wereld worden gecreëerd waar ook andere mensen gedachten en gevoelens hebben. Nu werd er alleen ingegaan op de dingen die Kees meemaakte. Ook was aan het eind van het boek het verhaal niet afgelopen.
Het boek kwam voor de rest overeen met mijn opvatting over literatuur. Eigen mening Ik heb van dit boek/deze film wel wat opgestoken, omdat ik er nog niet eerder wat over gelezen had. Ik vond het onderwerp echter niet interessant genoeg om er nog meer over te gaan lezen. In zowel film als boek kon ik me wel een beetje inleven, maar omdat het maar zo’n dun boekje was ging dat ook snel weer weg. Ik heb liever een boek dat over een hele lange tijd speelt en waar heel veel gebeurt, dus niet zoveel gevoelens. Ik vond de film en het boek even interessant. Je moet ze allebei hebben gezien/gelezen om de gevoelens van Kees goed te kunnen begrijpen. Als ik moest kiezen tussen beide dan zou ik voor de film kiezen omdat daar de nadruk wat meer ligt op de gebeurtenissen dan op de gevoelens. Je kunt daar de gevoelens uit de gebeurtenissen halen. Het taalgebruik en bouw van het verhaal waren goed te begrijpen wat het boek alleen maar interessanter maakte. De personages komen ook tot leven waardoor het ook interessanter werd. Alleen het onderwerp was weer minder interessant. Omdat het onderwerp het belangrijkste is in een boek vond ik dit boek niet echt interessant. Een goed boek moet een goedgekozen onderwerp hebben en ook moeten in een goed boek de bouw, personages en het taalgebruik goed te begrijpen zijn.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen