Boekverslag : Hannah Green - I Never Promised You A Rose Garden
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1081 woorden.

Titel

I Never Promised you a Rose GardenLiteraire gegevens

Schrijver : Hannah Green

Plaats van uitgave : Londen

Jaar van uitgave : 1964

Jaar van gelezen druk : 1979

Gelezen druk : 10e

Aantal bladzijden : 251Samenvatting

Het begin van het hele verhaal is dat de hoofdpersoon, Deborah - een joods amerikaans meisje - op haar zestiende zelfmoord pleegt, en zo, tegen de wil van haar vader Jacob maar naar de wil van haar moeder Esther, in een psychiatrische inrichting komt. Zij komt als eerst op een open afdeling, afdeling B.

De arts met wie Deborah haar eerste gesprekken voor is de eigenares van de inrichting, Dr. Carla Fried, zij komt ook uit nazi-duitsland. Omdat Fried zo door Deborah wordt aangesproken, besluit zij om Deborah te behandelen. Fried is een van de eerste die zegt dat Deborah ziek is, en dus niet zo als velen zeiden, een aansteller was. Fried en Deborah proberen nu door veel gesprekken te achterhalen hoe het zo ver heeft kunnen komen.

Het gezin van Jacob en Esther Blau, wordt bestuurt door de vader van Esther, Pop. Hij komt zelf uit Letland, en heeft met veel doorzettingsvermogen, in Amerika een bestaan opgebouwd. Hij verwacht nu veel van Esther en zijn kleinkinderen. Het meeste verwacht hij van zijn intelligente kleindochter Deborah.

Als Deborah vijf is, ondergaat zij ongevraagd een operatie aan haar urinewegen. Deborah voelt zich diep gekrenkt nu men het meest intieme gedeelte van haar lichaam aanvalt, en binnen dringt. Zij had het idee dat zij niet acceptabel was voor haar ouders, en dat zij eerst bijgeschaafd moest worden. Eenmaal thuis, ervoer zij de vreugde over haar thuiskomst ook als een van de vele leugens. En alsof dat nog niet erg genoeg was, kwam er ook nog een zusje - Suzy - bij, die alle aandacht van de omgeving opslokt. Deborah heeft zichzelf ingeprent dat zij op vijfjarige leeftijd Suzy wilde vermoorden, door haar uit het raam te gooien. Omdat Pop zoveel van haar verwacht, wordt Deborah naar een niet-joodse school gestuurd, die elke zomer vakantie-kampen organiseren. Als Deborah meegaat op een van die vakantiekampen, waar zij allerlei antisemenitische opmerkingen naar haar hoofd krijgt. Als zij hiervoor bij de kampleiding klaagt, wordt zij helemaal voor schut gezet ten overstaan van het hele kamp, en beschuldigd als vijand van de amerikaanse maatschappij.

Deze beschuldiging en het ongevraagd opereren, doen Deborah besluiten zich terug te trekken in haar eigen fantasiewereld Yr, met z'n eigen Yri, en met zijn eigen goden. Dat is voor haar de enige plaats waar zij zich veilig voelt. Maar op den duur gaan Yr en de echte wereld bij haar door elkaar lopen, zodat zij door haar fantasiewereld wordt gestraft. Toch is dit allemaal wat haar staande houdt.

Bij het ophalen van deze herinneringen wordt het Deborah toch wat te veel, en pleegt een tweede zelfmoordpoging. Als reactie hierop wordt Deborah overgeplaatst naar een gesloten afdeling D. Na zich eerst een beetje onwennig te voelen, begint Deborah zich nu helemaal thuis te voelen op afdeling D, en zij begint vrienden te maken : Carla, en Miss. Coral.

Deborah moet nu op afdeling D proberen om haar verstrengelde werelden op te geven, om zo zelf te kiezen of zij in de echte wereld wil leven, of dat zij in de fantasiewereld wil leven. Dat gaat redelijk goed, totdat Fried op vakantie gaat, en Deborah dus wordt geholpen door Dr. Royson. Deborah ziet het vertrek van Dr Fried als het zoveelste bewijs dat men haar niet vertrouwt, en als reactie daarop gaat zij zichzelf behandelen met brandende lucifers, en sigaretten. Als Fried weer terug is houd dat op, maar de echte genezing begint pas later, als zij een geweldige woedeuitbarsting krijgt. Na drie jaar is Deborah eindelijk zo ver dat zij, onder toezicht van de inrichting, zelfstandig kan gaan wonen. Zij slaagt voor haar examen, maar de keus dat zij moet kiezen op de universiteit maakt haar weer radeloos, zodat zij weer terug gaat naar de inrichting, en weer op afdeling D komt. Hier komt zij tot het inzicht dat zij het maken van keuzes niet langer uit kan stellen, en zij Yr dus vaarwel zegt.Titelverklaring

De psychiater, Dr Fried, belooft Deborah om haar over haar problemen heen te helpen, maar daarmee heeft hij niet gezegd dat daarna alles goed is, en haar leven over rozen gaat. In andere worden heeft de psychiater haar vertelt : Ik heb je nooit een rozen tuin beloofd of I never promised you a rose graden. En dat is ook de titel.Hoofd- en bijpersonen

Hoofdpersonen

Deborah : Deborah is een slim meisje, maar doordat haar verleden haar in de weg zit, raakt zij geestelijk helemaal gestoord. Hierdoor leeft zij in twee werelden : de werkelijke wereld en de droomwereld Yr.

Dr. Carla Fried : Dr. Fried - volgens mij afgeleid van Freud - is de psychiater bij wie Deborah onder behandeling is voor haar verleden.Bijpersonen

Pop : Pop is de opa van Deborah, en verwacht veel (misschien te veel) van Deborah.

Dr. Royson. : Hij is de psychiater die Fried vervangt als zij op vakantie is.

Esther Blau : Esther is de moeder van Deborah.

Jacob Blau : Jacob is de vader van Deborah.

Miss. Coral. : Coral is een vriendin van Deborah op afdeling D.

Carla : Carla (niet te verwarren met Fried) is ook een vriendin van Deborah op afdeling D.

Suzy : Suzy is het zusje van Deborah.Mening

Ik vond het een echt interessant boek, waarschijnlijk omdat ik mij interesseeer voor psychologie, maar ik heb echt 'genoten' van dit boek. Dat komt vooral door het plot : een meisje dat door verschillende oorzaken bij elkaar in psychische nood is gekomen, wordt er met behulp van gesprekken met een psychiater weer uit geholpen. Ik vind dat echt mooi, je zou hem bijna verplicht werk maken voor psychologie-studenten.Settings

De plaats waar 'I Never Promised You a Rose Garden' speelt is volgens mij in een huis in Amerika waar allemaal mensen met psychische problemen zitten. Over de tijd kan ik wat minder vertellen, maar ik denk vlak na de Tweede WereldoorlogOpdracht

Noem 4 reden voor Deborah's ziekte. Er zijn een aantal redenen te noemen, die tezamen voor Deborah's ziekte zorgen :
  • Haar opa, Pop, verwacht veel te veel van haar, zodat het op den duur te veel werd.
  • De 'ongevraagde' operatie op haar vijfde, deed bij haar vermoeden rijzen dat zij eerst niet goed genoeg was.
  • Deborah dacht dat haar zusje, Suzy, haar wilde vermoorden door haar uit het raam te gooien.
  • Het laatste wat een rol speelt, is volgens mij dat zij op de zomerkampen als een vijand van Amerika wordt voorgesteld.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen