Boekverslag :  - Muizen Ingezonden Door: Chloëtjaah! Categorie:
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 321 woorden.

Muizen kunnen niet tellen

Er zijn veel verschillende soorten muizen. Je hebt o.a.

· de huismuis,

· de dwergmuis,

· de bosmuis,

· de spitsmuis,

· de woelmuis met o.a. de volgende ondersoorten:

- de veldmuis,

- de rosse woelmuis,

- de kleine rode woelmuis.Twee van de hierboven vermelde soorten zijn in onze streken tamelijk algemeen:

· de spitsmuis,

· de veldmuis.Die twee knaagdieren leven bij voorkeur in hoog gras. Ze vinden daar een goede beschutting tegen allerlei roofvogels zoals de kerkuil en de torenvalk die gek zijn op muizen.Stel je eens voor dat jou zo klein zou zijn als een muis en dat je je weg moet zoeken onder miljoenen reuzengrote grassprieten. Hoe zou jij dat aanpakken?Wij mensen zouden het zo doen: bij de vierde grasspriet moet ik rechts afslaan, dan ga ik twintig stappen rechtdoor om ten slotte achter de veertiende graspol mijn muizenholletje te vinden.Zo gaat het natuurlijk niet bij een muis; muizen kunnen niet tellen! Maar hoe doen ze het dan wel? Heel eenvoudig. Muizen plassen. Telkens als ze zich onder het grassprietnwoud een weg banen, lozen ze overal kleine hoeveelheden urine. Muizen hebben een erg goede reikzin en kunnen dus heel goed ruiken waarlangs ze moeten lopen om de weg naar ‘hius’ terug te vinden. Ze volgen gewoon hun eigen geurspoor.Is dat niet knap van die kleine muisjes? Ze zitten onder het hoge gras zodat de roofvogels hen met hun scherpe ogen niet kunnen zien en kunnen toch goed de weg naar huis vinden. Ze voelen zich veilig. Aan één zaak hebben die muisjes echter niet gedacht. De roofvogels die zo graag muisjes eten, kunnen urine zien. Heb jou nog nooit een torenvalk zien ‘bidden’ aan de kant van de weg? Door razendsnel met zijn bleugels te slaan, kan hij pal boven een stuk grasland blijven hangen. Wat voor de muisjes een geurspoor is, is voor de valk een kleurspoor. Hij weet dat de muizen telkens weer dezelfde weg zullen volgen en tast toe bij elke verdachte beweging van de grassprietjes.

Torenvalken zullen verhongeren als muizen leren tellen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen