Boekverslag : Aidan Chambers - Je Moet Dansen Op Mijn Graf
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2056 woorden.

Boekbespreking: “je moet dansen op mijn graf.” Aidan Chambers.Samenvatting:Dit is een roman die gaat over liefde. Een liefde tussen 2vrienden. Het is een verhaal dat vertelt hoe Barry in het leven van Henry – alias Hal – opdook en 7weken later weer zo plots verdween als hij gekomen was, maar die duidelijk zijn sporen naliet. Kan zoiets ooit vergeten worden?!Wanneer Henry juist na zijn examens even alleen wil zijn besluit hij om de boot van een vriend van hem te lenen voor enkele uurtjes, hoewel hij helemaal niet kan varen. Op een bepaald moment steekt er een storm op die het bootje van de onervaren matroos doet kapsijzen. Hij wordt weer opgevist en veilig aan wal gebracht door ene Barry Gorman die hij nog nooit eerder had gezien. Deze brengt Henry naar hem thuis om Henry in een heet bad te stoppen en hem propere kleren te geven. Ze beslissen om die avond nog samen nar de film te gaan en zo begint hun verhaal.Ze zien elkaar heel regelmatig en er groeit een speciale band tussen hen, een héél speciale band.Barry werkt in de platenzaak van zijn overleden vader en zijn moeder doet er de boekhouding. Zo kwam het dat Barry op een dag vroeg of Hal – Henry Spurling Robinson- geen zin had om tijdens de vakantie bij hem te komen werken of misschien zelfs definitief…Zo zien ze elkaar dag en nacht, wel meer dan 7weken lang.Op een zekere dag, wanneer Hal en Barry op het strand van Southend wandelen, komen ze Kari tegen – een Noorse au-pair die naar Southend kwam om haar engels te kunnen verbeteren – Kari en Hal kenden elkaar al van een eerder strandbezoek en Hal stelde haar voor aan zijn vriend Barry. Ze besluiten om alle 3 samen te gaan zeilen die dag en zo maakte Barry van de situatie gebruik om met Kari te flirten waarna ze die nacht samen doorbrachten – met alle gevolgen vandien! -.De volgende dag, in de platenzaak, hadden Hal en Barry een ( letterlijk ) kletterende ruzie (waarbij een spiegel sneuvelde, maar de scherven helaas geen geluk brachten) over het feit dat Hal al dan niet jaloers en bezitterig was t.o.v. Barry die met een ander ( een meisje! Kari ) naar bed ging. Wanneer Barry zegt dat hij zich verveelt met Hal, loopt Hal weg, na eerst het hele kantoor te hebben afgebroken. Dit is het laatste moment dat ze elkaar levend zagen, want even later, wanneer Barry Hal achterna wil, vliegt hij letterlijk van de weg en maakt een dodelijk ongeluk met zijn motor.Evaluatie:Het was een redelijk aangrijpend boek maar dat soms een beetje melancholisch overkwam. Het bevat een zeer origineel en passend aangewend onderwerp.Wat me opviel in het verhaal was dat de schrijver nooit het woord homo, holebi of een ander woord met die betekenis gebruikte. Er werd ook maar pas ongeveer op het einde van het verhaal duidelijk gezegd dat Hal en Barry samen naar bed gingen en dat Hal letterlijk zei dat hij verliefd was op Barry.Ook de manier waarop het verhaal beschreven wordt is aangenaam opvallend. Het is de schrijver ( Aidan Chambers ) die door de handen en de mond van Hal schrijft en spreekt alsof het Hal is die het boek zelf schreef, hoewel dit personage misschien helemaal fictief is. Er wordt met zoveel details rekening gehouden, zelfs met het gebruiken van maaltijden tussen 2door Hal vertelde passages door.De prenten gebruikt in het boek vind ik ook heel bijpassend. Het komt niet over als een prentenboek voor kinderen – de prenten zijn niet bedoeld om het verhaal te kunnen visualiseren – maar ze worden gebruikt om het verhaal beter te doen begrijpen. Om achtergrondinformatie te geven dat noodzakelijk is om sommige citaten en handelingen van de hoofdpersonages te kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld waarom Barry “Hal” zei en niet “Henry” ( Shakespeare – zoals duidelijk werd gemaakt in de achtergrondinformatie van het boek – gebruikte ook de afkorting “Hal” voor “Henry” ).De bijpassende gedichten, woordverklaringen, citaten,… zijn dan ook met diezelfde bedoeling gebruikt. Dit alles geeft een aangenaam en diepzinnig tintje aan het boek.Alleen vind ik het spijtig dat het verhaal vooral draait rond Hal’s gevoelens en minder over de liefde tussen die 2jongens zodat het overkomt als een soort vriendschappelijke band/relatie – hoewel de situatie zéér origineel werd aangebracht.De simpele schrijfwijze en de iets saaiere passages zouden misschien voor aanpassing vatbaar kunnen zijn. Soms mist het juist dàt ene woord om het juist te doen klinken en het niet saai te maken.Af en toe zou er dus ook wel eens mogen gesproken worden over de liefdesmomenten tussen Hal en Barry, want nu lijkt het of ze een platonische relatie hebben, zonder veel pit en romantiek. Daarom geeft het volgens mij geen juist beeld weer over hoe een homoseksuele relatie in werkelijkheid is. Hoewel dit misschien wel de bedoeling is van de schrijver, mankeert het dus toch wel wat suspens zodat het vlotter om lezen zou worden.Tijd en ruimte:

Het verhaal werd geschreven in de vertelde tijd en het speelt zich af in Southend – Engeland – voornamelijk aan het strand en aan de brede monding van de Theems. Het is Henry die het verhaal vertelt alsof het zijn eigen verhaal is, maar vergeten we niet dat Henry een fictieve persoon is en dat het wel degelijk de auteur is die door de handelingen van Henry handelt.Er wordt ook gebruik gemaakt van krantenartikels en van de notities van mevrouw Atkins; zijn maatschappelijk werkster waarvoor hij het boek schreef.

Eigenlijk is het een soort verslag aan de rechter en aan mevrouw Atkins die hij neerschreef om zijn rare gedrag te verklaren op het graf van een overleden vriend.Het is dus in de vertelde tijd geschreven, in de ik-vorm, hoewel Henry in sommige passages de hij-vorm gebruikt omdat de confrontatie met zichzelf en zijn daden dan te zwaar zou zijn.Ook de omgeving speelt een heel belangrijke rol, want als Henry niet aan de zee leefde had hij Spike’s boot niet kunnen lenen en was hij Barry nooit tegengekomen.Het verhaal strekt is over een tijdspanne van ongeveer 2maanden, de hele zomervakantie lang dus.Barry en Hal hebben elkaar precies 7weken gekend. Op dat moment is Hal 16jaar.Ook het feit dat het zomer was had veel invloed op het verhaal, want het is meestal tijdens de vakantie dat er zich vakantieliefdes voordoen en dat men aan het strand gaat zitten kuieren aan de zee omdat het mooi weer is.Er worden niet echt flashbacks gebruikt, hoewel er wel naar fragmenten in het verleden wordt verwezen. Henry vertelt het verhaal in de verledentijd en op sommige momenten in die verleden tijd verwijst hij naar een bepaalde situatie nog later, maar er wordt niet echt een sprong gemaakt in de tijd. Henry weet wel wat er zal gebeuren en zegt dat ook. Wanneer hij zei dat Barry en hij ruzie hadden, zei hij ook ‘en enkele minuten later zal hij dood zijn’.

Het verhaal is eigelijk 1grote flashback, met af en toe verwijzingen naar een moment geleden.Tussen het verhaal wordt er soms ook een document van de maatschappelijk werkster of krantenknipsels van uit de krant gestoken om het latere oordeel van de rechter duidelijk te kunnen maken.Op een bepaald moment wordt er in het verhaal ook gevochten op een kermis, wat eigelijk een zeer komisch contrast veroorzaakt. Op een kermis is het nl. de bedoeling om pret te maken en niet om te vechten.

Soms spreken Hal en Barry af bij hem thuis en blijft Hal zelfs bij hem slapen. Daar wordt er een heel duidelijke beschrijving van het huis gegeven, vb. dat de badkamer helemaal blauw was gevuld met kruiken met zeep op de vloer en veel spiegels aan de wanden. Een groot bad, etc. Een grote keuken,… Een groot huis in het algemeen dus. Zijn eigen huis werd in het boek nooit besproken.Besluit: de ruimte is heel origineel gekozen – een toeristische plek weliswaar, maar waar Barry en Hal wel degelijk wonen, en niet zomaar op vakantie zijn – aan het strand van Southend. Hal vertelt dit verhaal in de ik-vorm in de verleden tijd en het is zomervakantie.Het boek begint ab ovo en dit boek is een deelThematische beschrijving:De dood van Barry:Wanneer bij de dood van Barry Henry Barry’s moeder opbelt, vindt zij dit heel onbeschoft en grof, wat Henry niet begrijpt. Hij weet niet dat Joden (Barry’s familie is Joods) de eerste dagenna het overlijden een tijd van huilen is en niet een moment van troost, laat staan een tijd van beschouwing over de zin van het verlies.De moeder van Barry werd zelfs hysterisch toen Henry vroeg waar het lijk van Barry opgeborgen lag, omdat Joden het liefst – toch volgens hun geloof – hun overledene zo snel mogelijk begraven.

De nabestaanden houden zich eigenlijk uitsluitend bezig met de overledene en het verdriet, daarom werd Barry’s moeder pas helemaal dol toen Henry op de proppen kwam met de vraag of hij een foto van Barry mocht hebben.De liefde tussen Barry en Henry:Liefde is uiterst veelvormig, zoals in dit boek wordt bewezen met de verschillende voorbeelden. Voor sommigen is liefde een middel om behoeftes en lustverlangens (samen ) te bevredigen, enz.Misschien was dit ook weer een verschil tussen Barry en Henry’s opvattingen over de term liefde. Dat Henry er te veel van verwachtte en dat Barry liefde meer een bijzaak vond.Bij bepaalde liefdesvormen staan de personen meer naast elkaar, gericht op dezelfde waarden – hier dus o.a. muziek en zeilen,… - maar die gemeenschappelijke interesses gingen Barry vervelen omdat hij alleen houdt van dingen die nieuw zijn en die nog te verkennen vallen. Hij houdt van dingen die nieuw zijn en die nog te verkennen vallen. In tegenstelling tot Henry, die liever een geroutineerd leventje leidt zoals Barry hem dat voorschrijft.De homoseksuele liefde tussen Barry en Henry:Homoseksualiteit is het zich emotioneel, erotisch en / of seksueel aangetrokken voelen tot personen van de eigen sekse, gepaard gaande met een duidelijke vermindering of zelfs totale afwezigheid van seksuele gevoelens voor de andere sekse.Dit is wel degelijk het geval bij Barry en Henry, omdat ze zich allebei door elkaar aangetrokken voelen, samen kussen en naar bed gaan. Soms is er bij Henry wel een klein moment van aarzeling wanneer hij Kari ontmoet. Ook bij Barry is het overduidelijk dat hij homoseksuele gevoelens heeft, hoewel hij ook Kari verleidde en met haar naar bed ging. Dit zou ons dus kunnen doen geloven dat Barry biseksueel is

Bij Barry was er ook een soort van nieuwsgierigheid voor alles wat nieuw is.Misschien is de oorzaak van Barry’s homoseksuele verlangens wel te wijden aan het feit dat hij op vroege leeftijd al een vaderfiguur moest missen (zijn vader stierf toen hij nog jong was ), hoewel ik het hier niet helemaal eens ben met mijn gebruikte bronnen.In sommige culturen worden homoseksuele contacten gezien als een tijdelijke experimentele fase waaraan de meeste jongeren meedoen. Misschien is dat het probleem tussen Henry en Barry, dat Barry hun relatie ziet als een seksueel experiment en vat Henry het veel serieuzer op. Daarom dat Henry ook zo heftig reageert wanneer hij erachter komt dat Barry en Kari samen hebben geslapen.

van een reeks van 6boeken van Aidan Chambers..Discussie:Er wordt misschien wel veel gepraat over holebi ’s in deze maatschappij, maar sommige holebi’s kunnen zich niet integreren en zonderen zich echt af in een soort van holebi- wereld met alleen holebi’s rond zich.(vb. Homobars, homodisco’s,…) Wat vind jij daarvan? Is het juist, is het fout? Misschien een verkeerde aanpak van het probleem? Zouden de hetero’s er iets aan kunnen doen om verandering in de zaak te kunnen brengen?Stel dat je nu zelf holebi bent en je wordt verliefd op iemand, hoe zou jij er – subtiel – achter proberen te komen of hij/ zij ook holebi is en of hij/ zij je wel ziet zitten?Nog een stelling: Je hebt een holebi-relatie met iemand en die iemand gaat naar bed met een persoon van een verschillend geslacht als jij en je partner, terwijl jullie samen zijn. Hoe zou jij daarop reageren? Zou jaloezie een grote rol spelen? Zou je je door die jaloezie laten meeslepen? Wat als je er daarna spijt van krijgt?

(indien iemand zegt dat hij/zij geen spijt heeft, eventueel erop ingaan en vragen of hij/ zij wel spijt zou krijgen moest zijn partner plots sterven.)
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen