U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Ward Ruyslinck - De Claim Van De Duivel.
Deze versie komt van http://www.scholieren.com/boekverslagen/2063 en is laatst upgedate op 28/07/1999.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2104 woorden.

Titel

De claim van de duivelUitgeverij

Manteau Antwerpen/AmsterdamJaar van uitgave

1993Aantal bladzijden

267Beschrijf kort de kaft van het boek

Omslagillustratie: De stroppendragers van Carla SchotWelke relatie bestaat er tussen het kaftontwerp en de inhoud van het boek?

Het tafereel roept thema's uit het boek op: duivelse hartstocht, seks, moord, spoken van de misdaad.

De hoofdfiguur is een Ahoorndrager@ , misprezen door z=n schoonmoeder Ahet moederdier die haar dochter overbeschermd@, geremd door religieuze en andere taboes, slachtoffer van rechters die hem willen laten Ahangen@.Samenvatting

Antony Hertogs, een 34-jarige man, is een fantast en leegloper, gefrustreerd door het feit dat hij als schrijver niet ernstig wordt genomen en geen enkele uitgever z'n romans wil publiceren. Daarenboven is, na negen jaar huwelijk met Bettina Verhulst, hun relatie totaal bekoeld en verzuurd. Hijzelf heeft al meer dan één slippertje gemaakt en verkneukelt zich in seksuele visioenen. Hij wordt achterdochtig, als hij z'n vrouw op leugens betrapt in verband met overuren en het bezoek aan haar 60-jarige moeder. Die nacht is Bettina zelfs niet thuisgekomen. De volgende dag verwittigen commissaris De Bode en inspecteur Pichal hem, dat Bettina vermoord en verkracht werd aangetroffen in een huurstudio in de Harmoniestraat. Het gerechtelijk onderzoek begint: oproepen van getuigen, identificatie van het slachtoffer, autopsie, verhoor van de verdachten en zoeken naar bewijsmateriaal, o.a. een beige regenjas en een zegelring. Bedrogen en ontgoocheld besluit Hertogs zelf opzoek te gaan naar de dader. Zo komt hij erachter dat Dries Dolman, zaakvoerder van de firma Jack&Jill, de minnaar van z'n vrouw is. Hij wil elke verdenking op hem afwentelen, alhoewel Dolman een sluitend alibi heeft.

In z'n blinde haat drijft hij echter zichzelf steeds meer in het nauw. Het klassieke motief van "de jaloerse echtgenote", verkeerd geïnterpreteerde aantekeningen in z'n notitieboekje, lasterpraatjes en valse getuigenissen maken hem tot verdacht nummer één. Als Victor Delen, de conciërge van Jack&Jill komt getuigen, dat Hertogs een beige regenjas gedumpt heeft in de container van het bedrijf, wordt Hertogs in voorarrest geplaatst. Dankzij directeur Gabriëls en de maatschappelijk werker Tim Achterberg, wordt hem Marc Fornoville als pro-deo-advocaat toegewezen en krijgt hij schrijfgerief. De raadkamer verlengt echter z'n voorarrest. Geschokt en gedreven door duivelse hartstocht zal Antony zich verweren: hij zal op een giftige manier met z'n tegenstanders afrekenen in een roman die meteen ook z'n schrijverschap zal bewijzen. Intussen is Remi Pichal de moordenaar op het spoor gekomen: Zijlstra, de getuige die in de flat woont rechtover de studio waar hij zogezegd het lijk ontdekte.

Deze Nederlandse computerdeskundige blijkt een strafblad te hebben, wordt verhoord en dankzij z'n zegelring ontmaskerd. Na elf dagen cel wordt Antony Hertogs in vrijheid gesteld. Het manuscript van z'n roman zal hij op 15 september aan Paulus van de uitgeverij Trend afleveren. "De claim van de duivel" wordt op de boekenbeurs de topper van het seizoen.Titelverklaring

De claim van de duivel verwijst naar de titel van de explosieve roman met giftige uitdrukkingen, die de duivelse Hertogs in de cel begint te schrijven over z'n ervaringen om zo zichzelf als man en als schrijver- te bewijzen en met zijn tegenstanders af te rekenen. Vind je de titel goed gekozen? Waarom (niet)? Wat zou volgens jou een betere titel zijn? Deze titel vind ik goed gekozen, omdat hij de thema's van het verhaal, de aard en de bedoelingen van de hoofdpersoon samenvat: de duivel in hem zorgt voor zelfverdediging en verdelging van z'n vijanden. Met dit boek zal hij tevens succes boeken.Genre

- passage 1 (bladzijde 31)

Het is en psychologisch verhaal want de auteur schrijft het denkbeeld op van ieder personage en dringt dieper door in hun soms ingewikkelde persoonlijkheid. "In ieder van ons sluimerde wreedheid en klaarblijkelijke zelfs moordlust, dat viel niet te ontkennen –ongetwijfeld ook bij hem, maar die instincten kwamen doorgaans alleen maar boven wanneer hij met haat –of wraakgevoelens rondliep… Alleen wanneer hij werd uitgedaagd of vernederd stond hij niet langer voor zichzelf in; dan sprong het doosje waarin z'n duivel zat, open en veranderde hij tijdelijk in zo'n ijselijke sadist…" (over Hertogs)- passage 2 (bladzijde 49/50)

Het is een politieverhaal, een detective verhaal over moord en de speurtocht naar en de ontmaskering van de dader.

"Ik vind dat u maar beter de onverbloemde waarheid kunt horen. Uw vrouw is op een gewelddadige manier om het leven gekomen…dat ze het slachtoffer van een lustmoord is geworden…"Thema

De mens wordt gedreven door eigen duivelse hartstocht en verderfelijke maatschappelijke invloeden maar hij maakt aanspraak op zelfbevestiging, overwinning en succes.Waarheids- en realiteitsgehalte

a) waarheidsgehalte: 20% waarheid en 80% fictie

(eventueel) feiten waarop dit verhaal gebaseerd is:

De auteur heeft het verhaal verzonnen, maar het komt zeer geloofwaardig over: het zou kunnen echt gebeurd zijn.b) realiteitsgehalte: 90% realistisch en 10% irreëel

(eventueel) duidelijk irreëel is:

Zie achterkant kaft:

Nagenoeg alle figuren en gebeurtenissen in dit boek werden verzonnen. Aan de werkelijkheid werden evenwel een aantal bestaande locaties ontleend om de geloofwaardigheid van het verhaal te ondersteunen. Conclusie

Het verhaal behoort tot de categorie van de realistische romans.De auteur wil de lezer ontspannen.Bedoeling

Hij schetst een actueel maatschappijbeeld en brengt kritiek i.v.m. gebruiken en toestanden van gerecht, pers en schijnheiligheid van de maatschappij.Motivatie

De diepe psychologische ontleding vereist een zekere rijpheid van de lezer.

Er komt veel erotiek en seks in het verhaal voor in nogal ruwe, platte bewoordingen.Voor iedereen: Ik denk niet dat het boek bedoelt is voor een bepaalde categorie van lezers bedoelt is. Iedereen kan er aan z'n trekken komen: de volksmens(ruwe, platte taal), de intellectueel(wereld van auteurs), de ambtenaar(justitie), de seksist of de speurder.Vertelperspectief

Auctoriële verteller, passage (bladzijde 114)

Hij bleef nog een half uur in bed liggen, piekerend en malend, en trok toen z'n afgedragen, maar lekker zittend muisgrijs joggingpak aan. Daarna maakte hij een kopje oploskoffie…Welke personages treden op als secundaire woordvoerders?

Pichal, Zijlstra, Bettina, Koch, De Bode, Delen, Vivian Raes, … veel directe redeVerhaalstructuur

absolute climax: ontmaskering van Zijlstra (hfdst.16)secundaire climaxen: 1.ontdekking lijk (hfdst.5)

2.dumping van de regenjas (hfdst.10,11) absolute anticlimax: de in vrijheidstelling van Hertogs en z'n succes op de boekenbeurssecundaire anticlimaxen: 1.onderzoek (hfdst.5 ev.)

2.Hertogs' gedrag in de celNevenintriges

(hoofdstuk 14)

Een typische nevenintrige ,volgens mij, komt voor in hoofdstuk 14. Het verhaal over de afspraak van de jonge advocaat Fornoville met Vivian Van Troyen, z'n cliënte, voor wie hij de het hoederecht voor haar dochtertje bepleit en gewonnen had. Ze wordt door haar' ex-man doodgeschoten in aanwezigheid van haar raadsman die daardoor een psychische shock opliep. Dit voorval moet een verklaring zijn voor het feit dat de advocaat bij de raadkamer Hertogs niet kon verdedigen.Historisch kader

Het 'NU' van het verhaal = 1994Dit valt af te leiden uit

bepaalde tijdsaanduidingen.

De ouders van Hertogs zijn in een hotelbrand omgekomen in november 1977. Toen was Antony zeventien jaar. Hij moet dus geboren zijn in 1960. Op het ogenblik van de moord is op z'n vrouw is hij 34 jaar. Dus speelt zich het gebeuren af in 1994.Chronologie van het verhaal

flashback

De auteur vertelt wat er zich dag na dag afspeelt, in chronologische volgorde. Echte flashbacks zijn er niet. Slechts af en toe wordt een blik geworpen op het verleden geworpen door een herinneringsflits van een van de personages: zo denkt Hertogs bijvoorbeeld heel even aan de dood van z'n ouders (p.64) en van z'n schoonvader (p.39), aan een van z'n scharrelpartijtjes(p.91), Dolman denkt even terug aan z'n huwelijksdag (p.70)flashforward

We kunnen wel vermoeden dat, wanneer Hretogs de regenjas gaat wegwerpen, dit precies als bewijsmateriaal tegen hem zal gebruikt worden. Dit is eveneens geen flashforward.Duur van het verhaal

Dit valt af te leiden uit bepaalde data in het verhaal. Op 28 april is het de 60ste verjaardag van Bettina's moeder. De nacht voordien is Bettina vermoord. Op 1 mei komt de onderbuur, op 2 mei is de getuigenis van Laura en Delen en wordt Hertogs in voorarrest geplaatst. Pas na 11 dagen komt hij vrij.

Z'n manuscript moet ingeleverd zijn op 15 september. Zijn boek is het succesnummer van de boekenbeurs in november.

Dus +/- zes maand.Leestijd

8 à 10 uurVerhaalritme

voorbeeld van dialoogtijd (blz127)

'Vanzelfsprekend.'

'Tot morgen dan.'

'Tot morgen, mevrouw eh –Dolman.'voorbeeld van tijdsinkorting

Duur van het verhaal > leestijd

Hoofdstuk 17 en 18 vormen een ellips vermits daar een overzicht wordt gegeven over 6 maanden.voorbeeld van tijdvertraging (blz113)

De eerste mei was een wolkeloze, bijna zomers zonnige, maar winderige dag.De plaats waar het verhaal zich afspeelt

Het gebeuren is gesitueerd in Antwerpen en omgeving.

Bepaalde details bewijzen dit: Torengebouw, sportpaleis, Ten Eeckhovelei, de Jodenwijk… De schoonmoeder woont in Merksem, het bedrijf van Dolman is gevestigd in Deurne.

De plaatsen waar alles ontwikkeld zijn: de huurstudio in de Harmoniestraat, de tearoom Cappucinon een restaurant of kroeg, het gerechtsgebouw.Sociaal milieu

burgerij, arbeiders, landbouwers, militairen, industriëlen, handelaars, misdadigers, ambtenaren, adel, kunstenaars, intellectuelen, studenten, marginalen, ........................Personages

* Het hoofdpersonage is Antony HertogsBeroep of functie: schrijver zonder vaste baan persoonsbeschrijving:

Hij is 34 jaar.

Een beschrijving waarin hij uiterlijk beschreven wordt is er niet. De lezer moet een uiterlijk beeld krijgen door middel van z'n houding, daden,… Noem twee karaktertrekken1. Hij is een fantast, hij beeld zich allerlei dingen in.

zin: (blz 11)

Dat deed hij af en toe: een van z'n romanfiguren uitbeelden, om zich beter te kunnen inleven in het gemoed en de levensomstandigheden van z'n helden. Tegelijk beelddehij zich in…Deze karaktertrek is afgeleid van: de daden van het personage, wat de verteller beweert, wat een ander personage zegt, wat het personage zelf zegt2. Hij is ontgoocheld en gefrustreerd.

zin: (blz 5)

Het was verdomd frustrerend, dat was het minste wat je ervan zeggen kon: tot dusver had geen enkele uitgever ook maar één interesse voor het proza van A. Hertogs getoond, God weet waarom, want hij was er…Deze karaktertrek is afgeleid van: de daden van het personage, wat de verteller beweert, wat een ander personage zegt, wat het personage zelf zegtEen eigenlijke evolutie van z'n karaktertrekken komt niet voor.Belangrijkste nevenpersonage

DolmanBeroep, functie of relatie met het hoofdpersonage:

Zaakvoerder kinderkledingbedrijf

Rivaal van het hoofdpersonage.

Door de hoofdpersoon van moord verdacht

k persoonsbeschrijving: (blz 67)Noem twee karaktertrekken1. Hij is tuk op een sympathiek imago van joviale baas.

zin: (blz67)Deze karaktertrek is afgeleid van: de daden van het personage, wat de verteller beweert, wat een ander personage zegt, wat het personage zelf zegt

k 2. Hij heeft voldoende zelfbeheersing om z'n ontroering te verbergen.

zin: (blz 78/79)Deze karaktertrek is afgeleid van: de daden van het personage, wat de verteller beweert, wat een ander personage zegt, wat het personage zelf zegtHij is en blijft een charmeur, een zakenman. Hij voelt haat tegenover Hertogs en tegen de moordenaar.

Hij staat op z'n imago.Persoonlijke beoordeling

Citeer uit het werk een zin, een gedachte of overweging die je speciaal heeft getroffen en leg uit waarom.

Er schuilt een demon in ieder van ons p.257.

De hirarchie = somber beeld van de maatschappij.Plaats bij elk aspect slechts JJn kruisje uitgaande van je eigen ervaring. Het gaat hier niet om de juiste oplossing, maar belangrijk is wel je MOTIVERING. Licht dus je keuze wat toe!

Het verhaal is volgens mij:boeiend, aangrijpend, fascinerend saai, vervelend, het zegt me weinig of niks motivering: lange aanloop en traag verhaalrithmegrappig, blij, licht, speels, ik voel er mij goed/gelukkig bij ernstig, droevig, weemoedig, somber, donker, ik word er triest van motivering: negatieve blik op mens en maatschappij, gruweldadenThema

Het verhaal heeft me iets geleerd, er is een diepere bedoeling, mijn begrip van mensen/situaties is vergroot. Het verhaal geeft niets ter overdenking, je steekt er niets van op, het boek heeft mijn ideeën niet gewijzigd.motivering: maatschappijkritiek De auteur ziet de misdaad als het resultaat van de eeuwige tweestrijd tussen goed en kwaad, tussen ons aller ego en superego.De opbouw van het verhaal

goede opbouw van de spanning (bv alles wordt maar geleidelijk onthuld), het verhaal werkt naar een hoogtepunt toe weinig spannend, de afloop is al lang voorspelbaar, er is niet echt een hoogtepuntmotivering: Er is wel een zekere suspense i.v.m. de opheldering van de moord,maar ik vind dat alles nogal traag verloopt. Misschien door de ontleding van de karakters.Wat ik tot slot nog kwijt wil

Het was een mooi boek maar er worden heel wat moeilijke termen in gebruikt. Het boek kon heel wat spannender gemaakt worden.

Al bij al heb ik het boek graag gelezen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen