U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag :  - De Olieontginning In De Golfregio En In Siberië Ingezonden Do.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=1069 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Aardrijkskunde en het aantal woorden bedraagt 771 woorden.

Olieontginning in de Golfregio1. Welke landen maken deel uit van de Golfregio? Duid de landen aan op de

bijgevoegde kaart.

-Iran, Irak, Koeweit, Saoedi-Arabië, Bahrein, Qatal, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Jemen, Syrië, Jordanië, Israël, Libanon, Turkije, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië.

-zie kaart.2. Verklaar OPEC. Welke landen maken hier deel uit? Maak er een kaart van.

Gebruik een wereldkaart.

-OPEC is een organisatie van de olie-exporterende landen.

-Telt 13 leden: Venezuela, Iran, Irak, Koeweit, Saudi-Arabië, Katar, Libië, Indonesië, Verenigde Arabische Emiraten, Algerije, Nigeria, Ecuador, Gabon

-Opgericht door: Irak, Iran, Venezuela, Koeweit en Saoedi-Arabië.

-Er is een kartel tussen de landen naar olie.3. Beschrijf kort het natuurlijke milieu in de Golfregio. Breng hiermee de bevolkingsdichtheid in verband.

-Het milieu omvat veel woestijnklimaat met weinig regen. Regen komt er alleen voor in de bergen. De Golf is gelegen in gematigde subtropische zone. De vegetatie is er hardbladig.4. Productie, uitvoer en verbruik.

-Welk aandeel neemt de Golfregio in binnen de wereldexport van aardolie?

-Welk aandeel neemt de Golfregio in binnen de export van aardolie?

-Vergelijk de productie met het eigen gebruik.

Verwerk de gegevens rond de productie en verbruik in taartdiagram of staafdiagrammen.

-28%.

-42%.

-66.6% wordt uitgevoerd.5. Ontginning en transport.

-Ontginnen in de golfregio gebeurt in de woestijn en in de Perzische golf. welke moeilijkheden gaan hiermee volgens jou me gepaard?

-Hoe exporteert men volgens jou aardolie?

-Waarom is de bevoorrading met Arabische olie zo kwetsbaar? Welke redenen kan je hier zelf –via de actualiteit- voor bedenken?

-Warmte, de omgeving,…

-Met boten en met pijpleidingen.

-Het terrorisme in die landen ligt heel hoog. Gevaar voor kapingen dus.6. Energiecrisissen.

Bekijk in de grafiek de schommelingen van de olieprijs. Hoe kan ja de verschillende schommelingen verklaren?

Zoek op hoe de prijs van olieproducten het voorbije jaar schommelde.

Wat waren de oorzaken hiervan? Welke Gevolgen?

-in ’82 is er een torenhoge prijs d.m.v de stijgen van het gebruik van auto’s.

-Er werd meer elektriciteit gebruikt i.p.v olie.

-Cartoon: de Arabische wereld had in die tijd de Amerikaanse wereld onder hun handen.7. Afgeleide producten.

Veel producten/voorwerpen uit het dagelijkse leven zijn vervaardigd uit aardolie. Som er minstens 5 van uitlopende aard op.

-tupperware, motorolie, balpen, gommekes, nylon truien,…8. De invloed van de oliecrisis in ons land.

Ons land had in de jaren ’70 te kampen met olietekorten. Wat was hiervan de oorzaak?

Welk opvallend feit had dit voor gevolg in 1973?

-De eerste oliecrisis was in 1973 en de tweede in 1979: het Midden-Oosten had conflicten met Israël en startte een olieboycot. Na de tweede oliecrisis startte de Westerse wereld met zijn eigen ontginning voor dit nog eens te vermijden.

-Er mochten in het weekend geen auto’s rijden.

Olieontginning in Siberië1. Situeer Siberië. Uit welke drie delen bestaat Siberië? Op welke basis werd de verdeling gemaakt?

-West-Siberië, Oost-Siberië, Verre Oosten.

-Op basis van de Transsiberische spoorweg en daar lijden Vasjsjet van afgetrokkende BAM.2. Typeer het klimaat van Irkoetsk. Hoeveel dagen van het jaar zijn de waterwegen

bevroren? Som de 4 belangrijkste rivieren op. Beschrijf hun verloop.

-de rivieren zijn aleen bevroren in de winter en ontdooien in de lente.

-Dwina, Dnjepr en Wolga.

-de rivieren vloeien straalgewijs in een zee: de Westelijke Dwina in de Baltische Zee, de Noordelijke Dwina in de Witte Zee, de Wolga in de Kaspische Zee en de Dnjepr in de Zwarte Zee.3. Hoeveel inwoners telt Siberië? Leg een verband met het fysisch milieu.

-40.000.000 inwoners

-60% van de inwoners moeten op 7% van de oppervlakte wonen.4. Welke industrieën zin in de buurt van Orkoetsk gevestigd? Noem enkele

Exportproducten van Siberië.

-Aluminiumsmelterij, machine en elektrotechniek, petrochemische raffinaderij, uranium, wolfraam,…

-aluminium, aardolie, aardgas, werktuigen,…5. In welke gebied van Siberië wordt aardolie ontgonnen?

De exploitatie van aardolie in Siberië verloopt moeilijk. Geef hiervoor 2 oorzaken.

Hoe wordt aardolie voornamelijk getransporteerd? Welke problemen doen zich in verband hiermee voor?

Waarom voert Siberië een deel van de aardolie en aardgas uit?

Waar liggen de voornaamste afzetgebieden?-In West-Siberië. _ _

-Het extreem koudeklimaat /

Grote afstanden te overbruggen /-----à door middel van buizen

Grote natuurlijke problemen _ _ /

-Het grootste probleem is dat ze deze buizen gemakkelijk kunne onderscheppen en kapen.

-Om bij te verdienen.

-Oost- en West Europa en naar de andere republieken van de GOS.

Bronnen: -Wolters Altlas, editie 99

-Handboek van aardrijkskunde

-Ouders

-http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=688
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen