Boekverslag : Willem Jan Otten - Ons Mankeert Niets
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 775 woorden.

1A. Geef een karakterbeschrijving van dokter Daan. Besteed daarbij ook aandacht aan de volgende punten: Leer je hem goed kennen? Is hij een goede huisarts? Denk je dat hij de ideale huisarts is? Welke verhalen illustreren zijn vanzelfsprekende autoriteiten?

1A. In het boek ' Ons mankeert niets' wordt Dokter Daan als een vader voor het dorp beschreven, en je kon hem alles vertellen. Hij had veel macht in het Heimwou, hij had het vertrouwen van alle bewoners en maakte daar ook wel een klein beetje misbruik van. Hij had namelijk heel wat buitenechtelijke relaties, bijvoorbeeld met Steffie, met wie hij veel gesprekken had over naar bed gaan. Zij gingen met mensen naar bed voor elkaar, zo konden ze elkaar elke week weer wat vertellen. Hij was een man die toch erg geliefd was onder zijn dorpsgenoten. Maar hij had toch vooral karakter, toen hij zelfmoord pleegde, alles wat hij wilde zou gebeuren. Ook al heeft Steffie in de nacht van zijn sterven hem toegesproken, en tegen hem gepraat dat hij maar geen zelfmoord moest plegen, en daar moet je karakter voor hebben. Door dat sterke karakter had hij waarschijnlijk ook veel macht in het dorp Heimwou.2. Een tragedie

'het nieuwste boek van Otten heeft veel weg van een aristotelisch drama,' zegt Xandra Schutte in De Groene Amsterdammer (16-11-1994). Ook anderen vergeleken de roman met een klassieke tragedie. Dat is niet zo vreemd, want Willem Jan Otten is ook toneelschrijver.A. Zoek op hoe een klassieke tragedie is opgebouwd.

Een verhaal opbouw, waarin de lotgevallen van een hooggeplaatst persoon op verheven wijze worden uitgebeeld. In het algemeen leidt de handeling tot de ondergang van de held hetzij door oppermachtige krachten als het noodlot, hetzij door zijn eigen passie of overmoed.B. Wat zijn aristotelische eenheden?

Door de Italiaan Lodovico Castelvetro (ca. 1505-1571) ontworpen theorie dat in een toneelstuk eenheid van tijd, plaats en handeling diende te heersen. Hij beriep zich daarbij ten onrechte op Aristoteles 'Poetica', aangezien daarin geen sprake van eenheid van plaats.C. Wat zijn de kenmerken van een tragische held?

De tragische held is zeer succesvol, en vaak van adel, hij gaat vaak ten onder door oppermachtige krachten, hetzij doorzijn eigen passie of overmoed.(D.) Ga aan de hand van deze drie punten na in hoeverre deze roman inderdaad op een klassieke tragedie lijkt. Zou je ook een indeling kunnen maken in vijf bedrijven?

A. Het boek is zeer zeker wel opgebouwd als een klassieke tragedie, je ziet duidelijk de lijnen terug. De machtige hoofdpersoon is natuurlijk Justus. Dit keer werkt hij zichzelf in de nesten en manoeuvreert hij zichzelf in een zeer benarde positie waar die maar moeilijk uit kan komen.B. Een eenheid van tijd zit er duidelijk niet in, het boek is zeer zeker niet chronologisch opgebouwd, eenheid van plaats wel, het meeste speelt zich af in Heimwou, er is ook geen eenheid van handelingen.C. Ja, Justus is een echte tragische held die zichzelf dus in de nesten heeft gewerkt zoals ik al zei.D. Deel I: Hij begint te schrijven aan de verklaring

Deel II: Euthanasie van Galesloot

Deel III: Het leren kennen van Steffie

Deel IV: Het ontdekken dat dokter Daan dood wil

Deel V: Dokter Daan is dood5. In het verweerschrift van Justus komen minstens drie ethische vragen aan de orde:

I. Hoe zit het met de seksualiteit tussen de arts en patiënt?

II. Wat doe je als iemand te kennen geeft dat hij dood wil?

III. Wat betekent zelfdoding voor de achterblijvers?

Wat zegt hij over elk van deze problemen? Wat is de hoofdvraag? Vind je dat hij die op bevredigende wijze beantwoordt?
I. Justus vind dat het eigenlijk niet kan seksualiteit tussen arts en patiënt, de seksualiteit met Steffie doet hij ook niet omdat hij het lekker vind of omdat hij verliefd op haar is. Nee, hij doet het omdat het spannend is en dat hij weet dat het niet mag, tenminste volgens zijn principes.II. Hij vindt eigenlijk dat het kan maar toch weer niet. Je zou zeggen hij heeft euthanasie gepleegd bij Galesloot, maar toch zat er enige twijfel in, en vooral toen mevrouw Sleutel ook vroeg om euthanasie had hij zoiets van één keer is genoeg.III. Ik denk dat het een martelgang is, kijk maar naar dokter Daan, zijn vrouw heeft hij ook om het leven gebracht, en daar heeft hij het toch behoorlijk moeilijk mee gehad, en dat is uiteindelijk ook de rede dat hij zelf dood wil. Dus ik denk dat het voor een nabestaande helemaal niet zo makkelijk is om zo maar verder te leven.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen