U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Diederic Van Assenede - Floris Ende Blancefloer.
Deze versie komt van http://www.scholieren.com/boekverslagen/1948 en is laatst upgedate op 03/10/1999.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 726 woorden.

Titel

Floris ende BlancefloerEerste druk in

14e eeuwOmslagillustratie

Floris en BlancefloerAantal pagina’s

63Motto

liefde overwint allesThema

Het hoofdthema van deze roman is de sentimentele liefde, dat wil zeggen, de zeer gevoelige liefde.Vertelwijze

Het verhaal wordt verhaal wordt op de commentaarvertelwijze verteld. Er zijn veel beschrijvingen, voornamelijk over bezit en goederen. Het verhaal wordt afwisselend in de verleden en verleden toekomstige tijd verteld.Titel en motto

De titel is afkomstig van de namen Floris en Blancefloer, de hoofdpersonages van het verhaal. Het motto is tevens het idee van het verhaal, als de liefde tussen twee mensen sterk genoeg is overwint het alles, zelfs de dood. (hierbij te denken aan de bijna fatale dag des oordeels)Opbouw

Er is een proloog: hierin gaat het erover dat de schrijver zijn lezers een liefdesgeschiedenis zal vertellen. Alleen beschaafde en verstandige lieden zullen dit verhaal op de juiste waarde kunnen schatten. Het gaat over Floris en Blancefloer, die door hun liefde veel vreugde en verdriet hebben gekend. De functie van deze proloog is het voorbereiden van de lezer en het opwekken van interesse in het verhaal.

Het verhaal bestaat uit 12 bedrijven, de titel hiervan zijn achtereenvolgens; proloog ~ jonge liefde ~ het complot ~ het graf ~ hoop doet leven ~ de lange reis ~ in Babylon~ de list ~ nog een list ~ op heterdaad betrapt ~ het proces ~ de ontknoping

De hoofdstuktitels vormen tezamen een duidelijk beeld over de verhaallijn en geven als het ware een korte samenvatting.Personages

Floris – Floris is een islamitische koningszoon, zijn leven wordt in het verhaal vanaf zijn geboorte tot zijn vijftiende levensjaar verteld. Hij is samen met Blancefloer opgegroeid en vanaf zijn vijfde levensjaar is hij verliefd op haar, hij is een rond karakter.

Blancefloer-Blancefloer is een christelijke bediendedochter, haar leven wordt in het verhaal vanaf haar geboorte tot haar vijftiende levenjaar verteld. Zij is samen met Floris opgegroeid en vanaf haar vijfde levensjaar is zij verliefd op hem, zij is een rond karakter.

Koning Fenis- De koning is de vader van Floris en is het oneens met de liefde die tussen Floris en Blancefloer is. Hij is zowel een vlak als rond karakter.

Koningin – de koningin is de vrouw van Koning Fenis en moeder van Floris, zij steunt Floris in zijn liefde voor Blancefloer maar is het tegelijkertijd eens met haar man. Zij is een rond karakter.

Moeder – De Moeder van Blancefloer, zij is de christelijke dochter van een Franse graaf die is gedood door koning Fenis, ze is de bediende van de koningin en ze heeft zowel Floris als Blancefloer opgevoerd. Ze is een vlak karakter.

Emir- Emir is een zeer machtig en rijk man en woont in Babylon, hij heeft Blancefloer voor tienmaal haar gewicht in goud gekocht en wil haar tot zijn eeuwige vrouw maken.Historische tijd

Het verhaal speelt zich rond 730 af, dit is af te leiden uit het feit dat in de zevende eeuw zich in Arabië een nieuwe godsdienst ontwikkelde, de Islam. In 711 werd Spanje door de Arabieren onderworpen.

De tijd is in dit verhaal wel degelijk van belang, immers de gebeurtenissen die passeren kunnen zich alleen in die tijd afspelenPlaats

In het verhaal worden de volgende landen en plaatsen genoemd Spanje, Rome, Monotorië, Nicle, Babylonië en Babylon.

Deze plaatsen zijn voor het grootste gedeelte van belang, immers een Spaanse koning woont in Spanje.Perspectief

Het verhaal wordt in de commentaarvertelwijze verteld. Dus er wordt in de hij/zij- vorm, op een auctoriale vertelwijze verteld.Tijdsduur

Het verhaal beslaat ongeveer 15 levensjaren. Het verhaal is ondanks enkele flashbacks en vooruitwijzingen in het verhaal in een chronologische tijdsvolgorde verteld. Verder zitten er vele hiaten in het verhaal. Ook zijn er gebeurtenissen die zeer uitvoerig worden beschreven, zoals de reis van Floris.Idee

Het idee van het boek is tevens het thema, en dus ook het motto van het verhaal, namelijk dat wanneer een liefde tussen twee mensen sterk genoeg is het alles kan overwinnen.Literaire theorie

Floris ende Blancefloer behoort tot de hoofse Ridderroman.Literatuurgeschiedenis

Floris ende Blancefloer behoort tot de middeleeuwen en wel tot de ridderromans.Oordeel

Ik vond het een leuk boek om te lezen, het had een duidelijk thema. Dit thema sprak me wel aan, het is immers een thema wat je vaak kunt tegenkomen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen