U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Onbekend - Beatrijs.
Deze versie komt van http://www.scholieren.com/boekverslagen/1937 en is laatst upgedate op 28/07/1999.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 967 woorden.

Titel

Beatrijs'Beatrijs' is van een handschrift van ongeveer: 1347 het genre is een: maria-legende stroming is van : de middeleeuwse literatuur, eerste periodemotieven

Maria is het leidmotief in dit verhaal, want zij is degene die Beatrijs vergeeft en Maria wordt ook herhaaldelijk genoemd.thema

Het thema in 'Beatrijs' is een non die God om een jongeman verlaat, en daardoor in de ellende raakt, maar uiteindelijk weer terugkeert bij God.opbouw

Het verhaal begint bij een verteller die vertelt dat hij een verhaal gaat vertellen wat hij van een monnik heeft gehoord. De opbouw is verder chronologisch.tijd

Het verhaal speelt zich gedurende 14 jaar lang af ergens in de middeleeuwenruimte

Het verhaal speelt zich af in een klooster en in een ver onbekend landpersonages

Maria; zij is de moeder van Jezus Beatrijs; een non die haar post verlaat voor een man, maar na 14 jaar krijgt zij berouw en keert terug naar het klooster.

man; degene die Beatrijs verleidt maar haar met alle ellende laat zitten als de financiƫle situatie zeer slecht is.

2 kinderen; de kinderen die Beatrijs en de man samen krijgen weduwe; degene bij wie Beatrijs en haar kinderen onderdak krijgen, en ook uiteindelijk de kinderen verzorgtvertelsituatie

de verteller is alwetend, aan het begin zegt hij namelijk dat hij een verhaal gaat vertellen (iemand die een verhaal vertelt weet de afloop).schrijver

De oorspronkelijke schrijver van dit verhaal is waarschijnlijk een ons onbekende Vlaming. Het verhaal is aan ons overgeleverd in een handschrift van ong. 1347 (in fascisme uitgegeven door A.L. Verhofstede, Antwerpen 1947). De verzamelcodex waar het deel van uitgemaakt, is aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek in 's-Gravenhage.titelverklaring

Beatrijs; Het verhaal gaat over de non-klosteres Beatrijstaalgebruik

Het taalgebruik is middelnederlands, en de vertaling in het AVN/ABN.bijzonderheden

Sommige dingen worden gedetailleerd beschreven zoals het maria-altaar in het klooster.bedoeling

de lezer informeren en wat leren; de les is en les die ook in de Bijbel staat beschreven onder de naam; De vader met de twee zonen. Dat verhaal gaat over een zoon die zijn vader verlaat en uiteindelijk weer na alle ellende bij hem terugkeert. Hetzelfde gebeurt in dit verhaal. Maar ook waarschuwen en als voorbeeld dienenplaatsing

middeleeuws vanwege theocentrische wereldbeeldbronvermelding

Beatrijs, Gele Boek , LitI blz 190/193eigen mening

ik vond het een saai boek, het was te voorspelbaar.inhoud van het verhaal

Het verhaal gaat over een zeer vrome non/klosteres genaamd Beatrijs. Zij had in haar jeugd ee knappe jongeman ontmoet, die zij niet meer uit haar gedachten kon zetten, men kan zelfs stellen dat zij verliefd was op hem.

Op zekere dag stuurde ze de jongeman een brief waarin ze hem vriendelijk vroeg of hij snel naar haar toe wilde komen. De jongeman gaat op het aanbod in en ze spreken met elkaar af in de kloostertuin onder de eglantier. De jongeman doet haar een aanbod met hem mee te gaan ver hier vandaan. Ze gaat op het aanbod in. Die nacht knielt ze voor het Mariabeeld en vertelt waarom ze heengaat, dan doet ze haar pij uit en legt die op het Maria-altaar. Ook hangt ze haar sleutels van de sacristie zodat iedereen bij het morgengebed haar spullen kon vinden. Dan vertrekken de jongeman en Beatrijs naar een vreemd land.Ze leiden daar een weelderig en zinnelijk leven en krijgen twee kinderen. Dit geluk duurt 7 jaar, want toen was het geld op en de man laar haar met alle ellende en de 2 kinderen in de steek. Noodgedwongen moest ze haar lichaam verkopen als publieke vrouw. Dat leven leed ze 7 jaar lang vol ellende en zonder enig genot. En dit alles om zichzelf en haar kinderen in hun onderhoud te voorzien. Toen er 14 jaar voorbij waren bracht God bij haar zoveel berouw in haar hart dat ze er onmiddellijk mee stopte. Beatrijs keerde naar de plek terug waar ze 14 jaar geleden in het klooster zat, daar vindt ze onderdak voor haar en haar kinderen bij een oude weduwe. Daar hoort ze van een non-klosteres die zo vroom is en zo goed haar werk verricht dat iedereen haar in de wijde omgeving van haar gehoord heeft. Ze wist dat de weduwe haar bedoelde, maar dat kan helemaal niet want ze was voor 14 jaar weggeweest. Die nacht bidt ze tot Maria en vraagt haar wat te doen, Maria geeft haar 3X een teken dat ze haar kinderen moet achterlaten en haar taak van non-klosteres weer moet overnemen.

Die nacht gaat ze naar het klooster en vindt daar een openstaande deur en al haar achtergelaten spullen op het altaar. Ze pakt haar spullen en gaat terug naar haar kamer.

14 jaar lang heeft Maria de taak van Beatrijs overgenomen zodat niemand zou weten dat ze weg was, Maria deed dat omdat ze wist dat Beatrijs zou terugkeren. Met de kinderen loopt het ook goed af; zij worden verzorgd door de oude weduwe.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen