U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : De Griekse Godenwereld - Ict Taak Geschiedenis Ingezonden Door: Dersim Agbaba .
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=1031 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Geschiedenis en het aantal woorden bedraagt 1143 woorden.

Sint-Jozefinstituut ICT: geschiedenis

Hasseltweg 383

3600 Bokrijk – Genk taak: (de Griekse godenwereld (met behulp van internet)klas: 2 naam:datum:* Bij elke vraag moet je de site vermelden waar je bent gaan zoeken!

1. Welke zijn de Olympische goden? Waarvoor staan zij? Hoe kan je ze herkennen?

http://members1.chello.nl/~dt.vantussenbroek/Lessen/pag12.htm

Zeus

De almachtige en hoogste god van de Grieken.

Hij is de heerser van het heelal en van de natuur.

Hij is 'de vader van goden en mensen en hij straft het kwade met zijn bliksem.

Hij wordt meestal afgebeeld als een koninklijke figuur

met lange lokken en een baard.

Zijn attributen zijn een bliksemschicht en een scepter. De adelaar is aan hem

gewijd.

VERERINGSPLAATSEN: Kreta, Olympia, Dodóna.Hera

De belangrijkste godin.

Zij is de echtgenote en zuster van Zeus.

Beschermster van het huwelijk en de geboorte.

Zij wordt afgebeeld als een statige vrouw met een diadeem op het hoofd of met een

sluier.

Een scepter en de granaatappel (in de hand) zijn haar attributen.

De koe en de pauw zijn aan haar gewijd.

VERERINGSPLAATSEN: Argos, Samos.Pallas Athena

Athena Godin van de kunsten en wetenschappen, van de wijsheid en het vrouwelijk

handwerk.

Dochter van Zeus.

Ze handhaaft recht en wet en ze is onoverwinnelijk.

Ze wordt afgebeeld als een weerbare jonkvrouw met helm, speer en schild.

Bijzonder aan haar gewijd zijn de olijfboom, uil, slang en haan.

VERERINGSPLA.ATS: Attika (Athene)Hefaistos

God van het vuur en de smeedkunst.

Zoon van Hera en echtgenoot van Afrodite.

Hij is kreupel.

Hij maakte de scepter voor Zeus en de drietand voor Poseidon.

Hij wordt voorgesteld als een man met baard, met een ronde of kegelvormige muts, en met smidsgereedschap in de hand.

VERERINGSPLAATSEN: onder de vulkanen heeft hij zijn werkplaats: de berg Mosychos op Limnos; ook in Athene wordt hij vereerd.Apollo

God van het schone en het licht (de zon).

De god van de reiniging van het schuldige geweten.

Zoon van Zeus.

Als boogschutter straft hij met zijn pijlen het kwade bij de mannen.

God ook van muziek en de dichtkunst.

Hij wordt afgebeeld als lierspeler, met een boog of vergezeld van Artemis zijn

tweelingzus.

VERERINGSPLAATSEN: Delos, Delfi.Artemis

Godin van de jacht.

Maangodin.

Dochter van Zeus en zus van Apollo.

Ze jaagt in de bergen en wouden van Arkadië en Lakonië (Pelopónnesos).

Beschermster van de kuisheid.

Straft de vrouwen met haar pijlen.

Zij wordt voorgesteld als de heerseres van de dieren, als jageres, en met een halve

maan in de hand.

VERERINGSPLAATSEN: Sparta, Egina.Afrodite

Godin van de vruchtbaarheid, liefde en schoonheid.

Zij is een dochter van Zeus.

De enige godin die (half) naakt wordt afgebeeld.

Haar attributen: granaatappel en myrte.

De duif is aan haar gewijd.

VERERINGSPLAATSEN: Korinthe, Kos, Kythera, Cyprus en havens.Ares

God van de oorlog.

Zoon van Zeus en Hera.

Echtgenoot van Afrodite.

Hij wordt gehaat om zijn wreedheid en strijdlust.

Hij heeft een donderende stem en hij overtreft de andere goden in snelheid.

Deimos (Schrik) en Fobos (Angst) trekken met hem mee en

ze worden soms als zijn zonen voorgesteld.

Hij wordt als een krijger met schild en helm afgebeeld.

VERERINGSPLAATSEN: Sparta, Ibrakië.Hermes

God van alles waarbij handigheid te pas komt.

Bode der goden en begeleider van de schimmen naar de onderwereld.

Zoon van Zeus.

Beschermer van de reizigers.

Hij is de god van de koophandel (dieven en bedriegers).

Hij wordt afgebeeld gekleed in een reismantel, met een (gevleugelde) platte

reishoed,

gevleugelde laarzen of sandalen en met een gouden herautstaf in de hand.

VERERINGSPLAATS: Arkadië.2. Wie was Atlas?

Gestrafd met het dragen van het hemelgewelf. Familie van de Hesperiden.

http://www.reijnhoudt.nl/zeus/atlas.html3. Wie was Kronos?Een van de twaalf Titanen en vader van Zeus . http://www.reijnhoudt.nl/zeus/kronos.html

4. Waarom wordt het elk jaar herfst?

Demeter is de zuster van Zeus, de oppergod. Ze is de godin van de landbouw, ze heeft de mensen geleerd hun akkers te bebouwen en heeft de zwervenden aan orde en wet gewend. Haar dochter heet Persephone.Op een dag, in de tijd dat er nog geen seizoenen waren, is Persephone bloemen gaan plukken op het eiland Sicilië. Ze verdwaalde van haar vriendinnen, en werd geroofd door de god Pluton. Deze voerde haar mee naar zijn Schimmenrijk en verhief haar tot zijn gemalin. Demeter zwierf over de aarde om haar dochter te vinden. Toen zij uiteindelijk van de alziende zonnegod Helios hoorde wat er met haar dochter gebeurd was, was zij ontroostbaar. Ze verwaarloosde de akkers en het koren, de gewassen verdorden en de natuur stierf langzaam af.Zeus vond dat het zo niet langer kon. Hij bepaalde dat Persephone de ene helft van het jaar bij haar moeder op aarde zou zijn, en de andere helft van het jaar bij haar echtgenoot in het Schimmenrijk. Sindsdien kent de aarde seizoenen. Als Persephone bij haar moeder Demeter is, is deze gelukkig is en zaait en voedt ze. Als Persephone bij haar echtgenoot is treurt moeder Demeter en verwaarloost ze de akkers en gewassen. http://www.jeshum.com/Denp.htm5. wat was (is) het zwaard van damocles?

het zwaard van Damocles : een aldoor dreigend gevaar temidden van geluk of voorspoed.

Damocles was de gunsteling van Dionysios van Syracuse. Deze liet hem één dag koning zijn, doch boven zijn troon was een puntig zwaard aan een paardenhaar opgehangen.

6. Wat heeft de god Janus te zien met een jeans?ouditalische god van begin en einde, van poorten en bogen, met tweede aangezicht ipv achterhoofd. Vermoedelijke betekenis zonnedoorgang. Een onoprechte janus. Januari, sinds de Juliaanse kalender (caesar) de eerste maand. Via de it. stad Genua kwam ook de jeans van janus.http://www.janus-haarden.nl/
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen