U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Vb. Warme Kleuren - Symbolisme Ingezonden Door: Lies Categorie:.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=887 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 285 woorden.

SymbolismeSymbolisme is een artistieke en literaire stroming die ontstaan is in Frankrijk met oa. Baudelaire en Verlaine, en zijn hoogtepunt kende ca. 1880 – 1890. De term raakte algemeen bekend in de kunst- en literatuurgeschiedenis, maar zijn inhoud bleef een vraagteken. De bindende factoren in het symbolisme zijn:

 de gemeenschappelijke denkwijze

 de gelijkaardige poëtische werkwijze

 het verzet tegen het objectieve van het naturalisme en realisme

Men wil niet langer objectief de oppervlakkige werkelijkheid weergeven, maar de innerlijke zielservaring symbolisch weergeven. Hiervoor gebruiken de symbolisten drie soorten symbolen:

 Universele symbolen: vb: slaap voor dood

 Culturele symbolen: deze moeten geïnterpreteerd worden tegen een bepaalde culturele achtergrond. Vb: een kruis voor lijden

 Individuele symbolen: die alleen begrijpelijk zijn als je het gehele werk en de ideeënwerdeld van de symbolist kentDe werkelijkheid verwijst naar de wonderbaarlijke geestelijke waarden die erachter schuilgaan. “Het symbool is een zintuiglijk waarneembaar teken dat het niet zintuiglijke laat verschijnen.” Dwz. Dat men met symbolen duidelijk maakt wat men woorden niet kan zeggen. Het aardse wordt gezien als een beeld of afspiegeling van het bovenaardse. Dit bovenaardse wordt door de kunstenaar, die als bemiddelaar functioneert, in een vorm gegoten die toegang tot de werkelijkheid verleent. De subjectieve oneindigheidservaring van de symbolisten komt tot uiting in thema’s als droom, het mysterieuze, het feeërieke,…

Zeer belangrijk is de stemming, de atmosfeer. Bij de symboolschepping wordt vooral gebruik gemaakt van natuurbeelden. Een ander belangrijk begrip is de synesthesie (vb. warme kleuren), waarbij de scheiding tussen de verschillende zintuigen wordt opgeheven. Het symbolisme is sterk aanwezig in de laat negentiende-eeuwse en vroeg twintigste-eeuwse literatuur (met oa. Albert Verwij en Karel van de Woestijne) en schilderkunst (met oa. Fernand Khnopff, Jan Toorop en Johan Thorn Prikker) in de Nederlanden.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen