U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : A.c Baantjer - De Cock En Moord Op Termijn.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=4736 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1212 woorden.

Als Casper Hoogwoud wordt opgepakt met twee wikkels cocaïne en honderd duizend gulden om zijn middel gebonden verteld hij de Cock en Vledder dat hij het geld met gokken heeft gewonnen .En de cocaïne is van zijn broer Marcel. Als de Cock en Vledder het gaan navragen bij Marcel aan de Weteringschans blijkt daar het lijk van Marcel te liggen. Hij is overleden aan aids. Terug op het bureau blijkt de advocaat J.O.B.Abbens te zijn vermoord voor zijn eigen kantoor . Ze gaan de moord onderzoeken en laten foto's maken van de moordplaats. Terug op het bureau word De Cock gebeld door een vrouw die zegt "Marcel is vermoord".
De volgende morgen komt er weer een geheimzinnig telefoontje waarbij weer een vrouw zegt:
Van Abbens is dood .. Niet wegens uw gerechtigheid maar de mijne. De Cock en Vledder gaan zich verder concentreren op de moorden .Vledder laat zich door dr.Rustenloos alles vertellen over aids en De cock gaat naar de weduwe van ,vanAbbens .De vrouw is niet echt in de rouw want ze waren al jaren uit elkaar gegroeid . Wel had ze haar man een keer met dr.Hardinxveld horen praten over Casper van Hoogwoud die de IJsselsteinse bank had opgelicht.Terug op het bureau vertelde De Cock alles aan Vledder en ze zijn samen naar de Weteringschans gegaan.
Daar vertelde Casper aan De Cock en Vledder dat hij de bank niet had opgelicht,maar dat iemand een ton op zijn rekening had gezet en dat hij die er gewoon had afgehaald.Vledder was bij dr. Rusteloos geweest en was niets wijzer geworden over het moord wapen.Maar wel had Vledder een gouden stier om de nek van het slachtoffer gevonden. Dat vond hij erg gek want van. Abbens was geen stier maar een steenbok. Onder tussen leest De Cock het rapport terwijl er op de deur word geklopt.Het is van Dungen die bij van Abbens op kantoor werkt,Volgens hem heeft Franciscus van der Kraay Abbens vermoord . Charles van Dungen verteld De Cock dat van Abbens de echtscheidingsprocedure van de Kraay heeft geregeld . Volgens van der Kraay had van Abbens zich laten inpalmen door mevr.van der Kraay. Franciscus van der Kraay had daarna wel drie keer tegen van.Abbens gezegd ik sla je de hersens in. Na dit verhaal gaan De Cock en Vledder van der Kraay zoekenom hem te arresteren. Na de arresstatie gaan ze naar de IJsselsteinse bank en vragen naar de directeur ,de heer Dearthuizen . Deze ontkent de hele oplichtingszaak,er is volgens hem helemaal niet opgelicht door Casper Hoogwoud ,deze blijkt helemaal geen rekening te hebben bij de Ijsselsteinsebank. Als ze terug zijn op het bureau komt Marianne van Hoogwoud hen bezoeken de zus van Casper en Marcel.Zij verteld hen wat meer over aids omdat ze veel met aids patiënten in aanraking komt .Ze werkt als verpleegster in het Mattheus ziekenhuis. De Cock vraagt haar naar dr.Hardingsveld , ze zegt dat ze wel van hem heeft gehoord maar hem niet kent. De volgende morgen gaan De Cock en Vledder naar Utrecht om met Martha Maria Hooglied te praten.Zij verteld hen dat ze de Kraay heeft leren kennen in de kerk bij een oor aan oor -avond. Op die avond had de Kraay Martha Maria verteld dat hij werd bedonderd door van Abbens en dat hij hem daarom wilde vermoorden.Toen De Cock haar vertelde dat van Abbens was vermoord zei zij : Ja dat weet ik... neergeslagen met een golfclub. Ze vertelde De Cock van het plan dat de Kraay van Abbens wilde vermoorden . Hij zou van Abbens vermoorden met een golfclub omdat van Abbens een verwoed golf speler was. Maar volgens De Cock had de Kraay hem niet vermoord omdat hij er financieel niet beter op werd , dan had hij beter zijn ex-vrouw kunnen vermoorden.Ze gaan voor nader onderzoek naar de golf vereniging en ontmoeten daar de vader van Casper en Marcelen Marianne. Hij verteld De Cock dat van Abbens,Dearthuizen ,van Hardingveld en Ds Leemhorst samen het klaverblad van vier vormden,oftewel een sexkwartet. Terug op het bureau ligt er een briefje van mevrouw van Abbens ze verteld daarin dat het gouden stiertje een kalf is. Commissaris Buitendam krijgt in de loop van de dag weer een geheimzinnig telefoontje van de dame , ze zei : Dearthuizen is dood ...niet wegens uw gerechtigheid maar de mijne.
Ze bezoeken mevrouw Dearthuizen en deze verteld De Cock en Vledder dat haar man een uur geleden was weg geroepen .Ze verteld onder tussen aan de Cock dat haar man samen met van Abbens onderzoek deed naar de oplichtingszaak bij de bank. De Cock vond dit erg vreemd omdat Deathuizen had ontkent dat er een oplichting zaak speelde op de bank. Als ze terug zijn op het bureau komt er een telex binnen dat Deathuizen met een ingeslagen schedel achter de Westerkerk ligt.Ook bij Deathuizen word een stiertje gevonden wat vreemd was omdat hij een ram was. Als De Cock laterop de dag weer bij Vledder komt verteld hij hem dat hij een vreemd telefoontje uit het Mattheas ziekenhuis heeft gehad,ze hebben daar van Hardingsveld met een ingeslagen schedel gevonden . Ze gaan samen naar het ziekenhuis toe en worden naar dr.Hardingsveld gebracht .Het lijk was op de administratie gevonden wat zeer vreemd was want Dr.Hardingsveld hoorde thuis op chirurgie. De Cock bukt en zegt tegen Vledder dat hij een rijksdaalder vindt volgende morgen meld Vledder zich ziek en gaat De Cock alleen naar Casper Hoogwoud toe en wil van hem weten hoe het precies in elkaar zit.Casper vertelde hem dat hij niet zijn eigen rekening heeft geplunderd maar die van Marcel ,Casper vertelde de Cock dat er zoveel geld op de rekening van zijn broer stond . De Cock vroeg Casper hoe Marcel aan zoveel geld kwam .Casper wist daar geen antwoord op hij wist alleen dat Marcel veel naar buitenland ging. Later op de dag ging De Cock naar de theoloog Jaap Groen ,en wilde graag uitleg over de tekst : niet wegens uwe gerechtigheid, maar de meine.In de bijbel zegt God dit tot het volk Israel.Het gouden kalf wat ook wel een jonge stier gesymboliseerd, sex.
Het gouden kalf word ook door het volk Israël als afgod gediend. De Cock gaat naar dominee van Leemhorst omdat hij hem verdenkt van de drie moorden die zijn gepleegd.Maar ook hij blijkt lid te zijn van het klaverblad.Vledder is weer beter en samen met Fred Prins Appie Keizer Peter van Brenk,Johnny van Elbersen verschuilen ze zich achter de Westerkerk,Er komt een man met slepende tred aanlopen ,het blijkt van Hoogwoud te zijn. De Cock heeft iedereen bij hem thuis uitgenodigd om te vertellen hoe de vork in de steel zit. Marcel leverde op verzoek meisjes uit Sri Lanka en Thailand voor de klaverblad .Tijdens deze feestjes maakte hij foto's
en ging de heren daarmee chanteren.Toen Marcel met een blinde darminfectie inhet ziekenhuis werd opgenomen heeft dr.van Hardingsveld zijn kans gegrepen en Marcel tijdens de operatie met aids besmet bloed ingespoten.Toen vader Hoogwoud hiervan hoorden heeft hij besloten alle klaverblad leden te doden. En dat heeft hij ook gedaan,zijn dochter Marianne heeft hij gebruikt voor de geheimzinnige telefoontjes. Vader Hoogwoud heeft alle moorden op zich genomen . En Marianne werkt als verpleegster in Afrika.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen