U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Zoals Lengte, Massa, Afstand, Tijd - Albert Einstein Ingezonden Door: Charlotte Cate.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=877 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Natuurkunde en het aantal woorden bedraagt 674 woorden.

Albert einstein

Het leven van albert einstein in het kort

Albert einstein is geboren op 14 maart 1879 in het zuidduits stadje ulm

Einstein had als kind weinig vrienden omwille van zijn joodse oorsprong

Van zijn tiende tot vijftiende nam hij deel aan intellectuele debatten

Dan heeft hij een opleiding gevolgd tot leeraar wis-en natuurkunde

Later werd hij hoogleraar aan de universiteit van berlijn en directeur van

Een natuurkunde instituut.

Op zijn zeventigste verjaardag kreeg hij het eredoctoraat van de hebreeuwse universiteit en het medisch instituut van de yeshiva-universiteit genoemd naar einstein:”the albert einstein college of medicine”

Einstein overleed in de vroege ochtend van 18 april 1955.

Einsteins theorieën

In zijn leven heeft einstein eigenlijk 3 belangrijke theorieën ontwikkeld:

 De relativiteitstheorie

 De brownbeweging

 Het foto-elektrisch effect

de relativiteitstheorie

Waarom heet de relativiteitstheorie de "relativiteitstheorie"?

De theorie heet zo omdat een aantal grootheden (zoals lengte, massa, afstand, tijd) afhangen van de beweging van de persoon die de grootheden meet. Twee personen die met een andere snelheid bewegen, zullen andere waarden krijgen voor die grootheden. Een gevolg hiervan is dat het onmogelijk wordt om te zeggen of iemand (of iets) beweegt of niet. Beweging is immers ook relatief.

Dat betekent niet dat alles relatief is. Een aantal grootheden zijn immers wel absoluut dat wil zeggen dat ze niet afhangen van de beweging van de persoon die meet.

De snelheid van het licht speelt een grote rol in de relativiteitstheorie.

De algemene relativiteitstheorie kan worden samengevat in 1 regel: "trage massa is gelijk aan zware massa". Om een voorwerp van snelheid te laten veranderen, moet er een kracht op worden uitgeoefend. De kracht is evenredig met de trage massa van het voorwerp. Voor massieve voorwerpen is een grote kracht nodig. De zwaartekracht die twee voorwerpen op elkaar uitoefenen is evenredig met het product van hun zware massa's (Newton).

Einstein herschreef de theorie van de zwaartekracht . Hij liet daarbij zien dat de veronderstelling dat de lichtsnelheid voor alle waarnemers gelijk is, zelfs als die waarnemers bezig zijn hun snelheid te veranderen, er toe leidt dat zware en trage massa identiek zijn.

Dit wordt bewezen via het liftexperiment. Als een persoon in een afgesloten lift zich plotseling zwaar voelt worden, kan hij met geen enkel experiment vaststellen of dit komt doordat de lift plotseling naar boven wordt getrokken of doordat er een massa onder de lift is opgedoken.

brownbeweging

In 1905 gaf Einstein de volgende verklaring op basis van de moleculetheorie. Een colloïdale oplossing is een vloeistof waarin deeltjes voorkomen met een diameter van ±200Å. De deeltjes zijn zo klein dat alleen m. b.v. enkele kunstgrepen onder een microscoop kunnen worden waargenomen. Wanneer men één enkel deeltje een tijdje volgt, blijkt dat het een behoorlijke ‘reis maakt’ door de oplossing heen (zie afbeelding) en nooit voor langere tijd (b.v. een minuut) stil komt te liggen. Het colloïdale deeltjeondervindt ongeveer 1020 botsingen van moleculen per seconde maar de botsingen zijn niet gelijkelijk verdeeld over de oppervlak van het deeltje en de botsende moleculen hebben zeer uiteenlopende snelheden. Kansrekening leert dat het verschil gemiddeld 1010

botsingen per seconde bedraagt. Vandaar dat het deeltje in beweging komt.

Foto-elektisch effect

Albert Einstein kwam uiteindelijk met de verklaring in 1905: Licht bestaat uit deeltjes (fotonen), en de energie van zo'n deeltje is rechtevenredig met de frequentie van het licht. Er is een zekere minimum energie nodig (afhankelijk van de materiaalsoort) om een elektron uit de oppervlakte van de zinkplaat of een ander vast lichaam los te maken (uittree-arbeid). Als de energie van een foton groter is dan deze drempelwaarde, kan het elektron worden uitgezonden. De volgende formule is een resultaat van deze uitleg:

Ekin = h f – W

Ekin ... maximale kinetische energie van een uitgezonden elektron

h ..... constante van Planck (6.626·10-34 Js)

f ..... frequentie

W ..... uittree-arbeid

Voor zijn verdiensten voor de theoretische fysica en speciaal voor zijn ontdekking van de wet voor het foto-elektrisch effect werd hem in 1922 de Nobelprijs voor natuurkunde voor 1921 toegekend

Einstein was één van de grootste fysici allertijden met een grote populariteit die te danken was aan zijn sociale bewogenheid, integriteit, éénvoud, humor en beminnelijkheid.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen