Boekverslag : Charles Dickens - Bleak House
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 787 woorden.

Bleak House.

De zaak waar alles in Bleak House om draait, is een zich al jaren voortslepend proces bij het zogenaamde Court of Chancery, de afdeling civiele zaken van het hooggerechtshof. De uiterst ingewikkelde zaak Jarndyce tegen Jarndyce is in het Court of Chancery een vrijwel dagelijkse terugkerende bron van vermaak. Ooit is de zaak aangespannen om een erfeniskwestie te beslissen, maar ze sleept zich nu al generaties lang voort zonder dat het ooit tot een uitspraak is gekomen. De erfgenamen in spe slijten hun hele leven in afwachting. Enkelen hebben door het lange wachten hun verstand verloren, zoals de ongelukkige Tom Jarndyce, die zich op een dag een kogel door het hoofd heen jaagt, of zoals de pathetische juffrouw Flite, die zich iedere dag hoopvol naar het gerechtsgebouw begeeft en zo door het proces in beslag wordt genomen, dat ze al evenzeer is gekooid is als de tientallen vogeltjes die ze op haar kamer gevangen houdt en op de dag van de uitspraak wil vrijlaten. Hoofdrolspelers in het proces zijn de minderjarige Richard Carstone en zijn nichtje Ada Clare. De wezen Ada en Richard worden door het gerecht onder voogdij geplaatst van hun neef John Jarndyce. Deze is zelf partij in het proces maar bemoeid zich er al jaren niet mee. Richard en Ada trekken bij hem in in zijn landhuis, Bleak House in Hertfordshire, ten noorden van Londen. Ze worden verliefd op elkaar en trouwen in het geheim. Richard raakt steeds meer in de ban van het proces. Hij geeft alle pogingen werk te vinden op, en leeft slechts nog in afwachting van het vermogen dat hem zal toevallen als het tot uitspraak komt in het proces. Hij gaat zijn voogd als een gevaarlijk rivaal zien en geeft het weinige geld wat hij bezit aan een louche advocaat, Vholes genaamd. Als het proces zich maar blijft voortslepen kwijnt hij langzaam weg. Kort na de uitspraak in het proces sterft hij. Bij deze uitspraak blijkt dat de kosten van het proces in de loop der jaren zo hoog zijn opgelopen, dat het hele vermogen waar het om ging, erdoor is opgeslokt. De vertelster van het verhaal is de twintig jarige Esther Summerson, die John Jarndyce in huis heeft gehaald als gezelschapsdame voor Ada. Esther is een wees, over wie Jarndyce zich enkele jaren gelden, na overlijden van de tante waarbij ze opgroeide, zich heeft ontfermd. Zij vormt de schakel met de tweede belangrijke intrige in het verhaal. Namelijk de Dedlocks, die op mysterieuze wijze ook bij de zaak van Jarndyce tegen Jarndyce betrokken zijn. De beeldschone, maar hooghartige lady Dedlock heeft voor haar huwelijk met Sir Leicester een relatie gehad met een zekere kapitein Rawdon. Uit deze verhouding is Ester geboren, Esther zelf weet niet van haar afkomst. Ze is grootgebracht door lady Dedlocks zuster, juffrouw Barbary, een starre, rechtschapen, vrome oude vrijster heeft lady Dedlock wijsgemaakt dat zowel haar kind als haar minnaar waren gestorven. Bij toeval ontdekt lady Dedlock het handschrift van haar minnaar op een van de stukken in de zaak, en begrijpt hieruit dat hij in leven is. Hij heeft onder de naam Nemo een kamer gehuurd bij de halfkrankzinnige, schurkachtige uitdrager Krook, bij wie ook juffrouw Flite met haar vogeltjes onderdak heeft gevonden, en verdient zijn brood met het kopiëren van gerechtelijke stukken, onder andere voor de zaak Jarndyce tegen Jarndyce. Voordat lady Dedlock Rawdon kan bezoeken, overlijdt deze aan een overdosis opium. Lady Dedlock schakelt de hulp van Jo in, een door de politie opgejaagd straatvegertje dat in de sloppenwijk Tom All Alone’s woont, om het graf van haar vroegere minnaar te vinden. Door haar inspanningen komt Sir Leicesters advocaat, de uiterst correcte, volgens de letter van de wet levende heer Tulkinghorn haar verleden op het spoor. Hij dreigt dit verleden aan Sir Leicester te onthullen. Uit vrees voor de gevolgen van een dergelijke onthulling slaat lady Dedlock op de vlucht. Kort na deze gebeurtenissen wordt Tulkinghorn vermoord aangetroffen. Een zekere inspecteur Buckett wordt met het onderzoek naar de moord belast en moet tevens lady Dedlock opsporen. Buckett arresteert lady Dedlocks Franse kamenier wegens moord. Lady Dedlock wordt na een intensieve speurtocht dood aangetroffen bij het graf van haar minnaar. John Jarndyce is in de loop van de gebeurtenissen verliefd geworden op Esther. Na lang aarzelen vraagt hij haar ten huwelijk en Esther aanvaart zijn aanzoek. Ze houdt echter van een jonge arts, Alley Woodcount, die zich het lot van de armen heeft aangetrokken. Als Jarndyce dit merkt en ontdekt dat Woodcount haar liefde beantwoordt, ontslaat hij Esther van haar belofte om met hem te trouwen. Hij brengt de geliefden bij elkaar en koopt als huwelijksgeschenk een huis voor hun in Yorkshire, dat hij evenals zijn eigen huis Bleak House noemt.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen