U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Vlaamse Badminton Liga V.z.w. - Badminton Ingezonden Door: Peter Categorie:.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=854 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Lichamelijke Opvoedi en het aantal woorden bedraagt 1970 woorden.

Badmintonclubs in Mechelen:Er zijn twee badmintonclubs in Mechelen:- De Nekker BC, is aangesloten bij VBL (Vlaamse Badminton Liga v.z.w.)

- BC Shutlle, deze is niet aangesloten bij de Vlaamse Badminton Liga.

Ontstaan:De Nekker BC : 1984

BC Shutlle : 1987

Aantal leden van de club:De Nekker BC: (gegevens op 3 maart 2003)LEDEN MANNEN VROUWEN

JEUGD 10 12

RECREANT 21 11

COMPETITIESPELER 21 16BC Shuttle: (gegevens op 3 maart 2003)LEDEN MANNEN VROUWEN

JEUGD 9 11

RECREANT 20 10

COMPETITIESPELER 20 14

Disciplines/Competities:De Nekker BC:Er wordt in competitie zowel enkel als dubbel (heren en vrouwen) als dubbel gemengd gespeeld.Aantal ploegen in competitie:

Gemengde competitie Herencompetitie Damescompetitie

Nationale competitie 1

Liga competitie 2 1 1

Provinciale competitie 2 2

Jeugd

Veteranen 1

Verschillen tussen enkel en dubbelspel:ENKELSPEL:Serveervakken

De service moet vanuit het rechter serveervak worden geslagen,

respectievelijk in het rechter serveervak worden ontvangen, als de

serveerder geen of een even aantal punten heeft gescoord in de

desbetreffende game.

De service moet vanuit het linker serveervak worden geslagen,

respectievelijk in het linker serveervak worden ontvangen, als de

serveerder een oneven aantal punten heeft gescoord in de

desbetreffende game.

De shuttle wordt beurtelings door de serveerder en de ontvanger geslagen

totdat een “fout” wordt gemaakt, of totdat de shuttle niet langer in spel is.Scoren en serveren

Als de ontvanger een “fout” maakt, of als de shuttle niet langer in

spel is omdat deze binnen de speelhelft van de ontvanger de vloer

raakt, scoort de serveerder een punt. De serveerder serveert opnieuw,

vanuit het andere serveervak.

Als de serveerder een “fout” maakt, of als de shuttle niet langer in

spel is omdat deze binnen de speelhelft van de serveerder de vloer

raakt, verliest de serveerder het recht van serveren en wordt de

ontvanger de nieuwe serveerder waarbij door geen van de spelers een

punt werd gescoord.

DUBBELSPEL:Aan het begin van een game en steeds wanneer een partij het recht van

serveren verkrijgt, moet de service vanuit het rechter serveervak worden

geslagen.

Alleen de ontvanger mag de service terugslaan: mocht de shuttle geraakt of

teruggeslagen worden door diens partner, is dit een “fout” en scoort de

serverende partij een punt.Volgorde van spelen en de plaats op het terrein

Nadat de service is teruggeslagen, mag de shuttle beurtelings door

één der spelers van de serverende partij en één der spelers van de

ontvangende partij geslagen worden totdat de shuttle niet langer in

spel is.

Nadat de service is teruggeslagen, mag een speler de shuttle

terugslaan vanaf elke willekeurige positie aan zijn zijde van het net.Serveervakken

De speler die aan het begin van een game serveert, moet serveren

vanuit, of de service ontvangen in het rechter serveervak, als zijn

partij geen of een even aantal punten heeft gescoord in de

desbetreffende game. Wanneer zijn partij een oneven aantal punten

heeft gescoord, ontvangt hij in, of serveert hij vanuit het linker

serveervak.De speler die aan het begin van een game de service ontvangt, moet

ontvangen in, of serveren vanuit het rechter serveervak als zijn partij

geen of een even aantal punten heeft gescoord in de desbetreffende

game. Wanneer zijn partij een oneven aantal punten heeft gescoord,

ontvangt hij in, of serveert hij vanuit het linker serveervak.

Op de partners is het omgekeerde van toepassing.Scoren en serveren

Als de ontvangende partij een “fout” maakt, of als de shuttle niet

langer in spel is omdat deze binnen de speelhelft van de ontvangende

partij op de grond valt, scoort de serverende partij een punt en

serveert de serveerder opnieuw.

Als de serverende partij een “fout” maakt, of als de shuttle niet

langer in spel is omdat deze binnen de speelhelft van de serverende

partij op de grond valt, verliest de serveerder het recht van serveren

waarbij geen van de partijen een punt scoort.

Bij elke servicebeurt moet de service beurtelings vanuit elk serveervak

worden geslagen. In een game gaat het recht van serveren achtereenvolgens over van initiële

serveerder naar initiële ontvanger dan naar de partner van de initiële

ontvanger, vervolgens naar de tegenstander die vanuit het rechter

serveervak moet serveren, dan naar de partner van deze speler

enzovoorts.

Een speler mag niet voor zijn beurt serveren of ontvangen, of 2

opeenvolgende services ontvangen in dezelfde game.

Eén van beide spelers van de partij die een game wint, mag in de volgende

game als eerste serveren, evenzo mag van de verliezende partij één van

beide spelers verkiezen om te ontvangen.

SPELREGELS VAN BADMINTON:DEFINITIES

Speler Iedereen die badminton speelt

Wedstrijd Een krachtmeting in het badminton tussen partijen met ieder

één of twee spelers

Enkelspel Een wedstrijd met één speler aan iedere zijde

Dubbelspel Een wedstrijd met twee spelers aan iedere zijde

Serverende partij De partij die het recht heeft om te serveren

Ontvangende partij De partij tegenover de serverende partij

Rally Een opeenvolging van één of meer slagen, beginnende met

de service, totdat de shuttle niet langer in spel is.

SPEELVELD:

Het speelveld moet een rechthoek zijn en uitgezet worden met 40 mm brede

lijnen zoals in figuur A.

De lijnen moeten gemakkelijk te onderscheiden zijn en bij voorkeur een

witte of gele kleur hebben.

Alle lijnen maken deel uit van het gebied dat zij begrenzen.

De palen moeten gemeten vanaf de vloer 1,55 meter hoog zijn en zij moeten

recht blijven staan wanneer het net opgespannen is zoals aangegeven in

spelregel. De palen mogen geen uitsteeksels op het terrein hebben.

De palen moeten op de zijlijnen voor dubbelspel worden geplaatst zoals in

figuur A, ongeacht of er enkel- of dubbelspel wordt gespeeld.

Het net moet van een dun koord met een donkere kleur en gelijke dikte, met

mazen van minimaal 15 mm en maximaal 20 mm gemaakt zijn.

Het net moet 760 mm breed en minimaal 6,1 meter lang zijn.

De bovenkant van het net moet gezoomd zijn met een 75 mm brede witte

band die is omgeslagen over het door de zoom geregen koord of staaldraad,

waarop deze band moet hangen.

Het koord of de draad moet stevig opgespannen zijn, op gelijke hoogte met

de bovenkant van de palen.

De bovenkant van het net moet in het midden van het speelveld 1,524 meter

en op de zijlijnen voor dubbelspel 1,55 meter boven de grond hangen.

Er mag geen ruimte zijn tussen de zijkant van het net en de palen. Indien

noodzakelijk moet het net over de gehele breedte aan de palen worden

gebonden.2. SHUTTLEDe shuttle moet van natuurlijk en/of synthetisch materiaal gemaakt zijn.

Ongeacht waaruit hij vervaardigd is, moeten de vluchteigenschappen gelijk

zijn aan die van een shuttle met natuurlijke veertjes en voorzien van een

kurken dop die bedekt is met een dun lapje leder.

De shuttle moet 16 veertjes hebben die in een dop bevestigd zijn.

De veertjes moeten een gelijke lengte tussen 62 mm en 70 mm hebben,

gemeten van de top van de veertjes tot aan de bovenkant van de dop.

De toppen van de veertjes moeten in een cirkel met een diameter van

58 mm tot 68 mm liggen.

De veertjes moeten stevig bevestigd zijn met draad of een ander geschikt

materiaal.

De dop zal 25 mm tot 28 mm in diameter meten en moet aan de onderkant

bolvormig zijn.

De shuttle moet tussen 4,74 en 5,50 gram wegen.Niet-veren shuttle

Een kelk of nagemaakte veren van synthetisch materiaal vervangt de

natuurlijke veertjes.

Gezien het verschil in specifiek gewicht en andere

eigenschappen van synthetische materialen in vergelijking met

veren, is een afwijking van maximaal 10% toelaatbaar.

Mits er geen afwijkingen van belang worden aangebracht aan het algemeen

ontwerp, de snelheid en de vlucht van de shuttle, mag op plaatsen waar de

atmosferische toestand, ten gevolge van hoogte of klimaat, de

standaardshuttle ongeschikt maakt; van de bovenstaande omschrijving met

goedkeuring van de desbetreffende nationale organisatie afgeweken

worden.3. SHUTTLE TESTEN OP SNELHEIDDe shuttletest moet met een volle onderhandse slag worden uitgevoerd,

waarbij de shuttle boven de achterlijn wordt geraakt. De shuttle zal in een

opwaartse hoek parallel met de zijlijn geslagen worden.

Een shuttle met de juiste snelheid moet tussen 530 mm en 990 mm voor de

tegenoverliggende achterste grenslijn neerkomen (figuur B).4. RACKETHet racket zal een frame zijn niet langer dan 680 mm en niet breder dan 230

mm. (illustratie c)

Het handvat is het deel dat normaal door de speler wordt

vastgehouden.

De bespanning is het deel waarmee de speler normaal de shuttle

raakt.

Het blad van het racket omringt het bespande gedeelte.

De steel verbindt het handvat met het blad .

Het verbindingsstuk verbindt de steel met het

blad.De bespanning:

moet vlak zijn en bestaan uit een patroon van gekruiste snaren,

alternerend gevlochten of gebonden op de plaatsen waar zij kruisen.

Het patroon van snaren moet zoveel mogelijk gelijkmatig zijn, in het

bijzonder mag de bespanning in het midden niet minder dicht zijn

dan op andere plaatsen.

mag niet langer zijn dan 280 mm en niet breder dan 220 mm.

Nochtans mag op de plaats van het verbindingsstuk de bespanning

langer zijn, op voorwaarde dat dit verlengde oppervlak niet breder is

dan 35 mm en de totale lengte van de bespanning niet groter is dan

330 mm.Het racket:

moet vrij zijn van aanhangsels of uitsteeksels, met uitzondering van

deze welke uitsluitend tot doel hebben slijtage en trilling te beperken

of voorkomen, het gewicht te verdelen, of het handvat door middel

van een koord aan de hand van de speler te bevestigen, en die gezien

hun functie een aanvaardbare grootte hebben en op een aanvaardbare

plaats zijn aangebracht5. GOEDGEKEURD MATERIAALHet IBF bepaalt of een racket, een shuttle of ander materiaal of prototypes

die worden gebruikt bij het spelen van Badminton voldoen aan de gestelde

eisen. Het IBF kan dit doen op eigen initiatief of op verzoek van iedereen

die hiervoor gegronde redenen heeft, zoals spelers,

wedstrijdfunctionarissen, fabrikanten of nationale organisaties of hun leden.6. TOSSVoordat het spel begint, moet een tos uitgevoerd worden. De winnaar van

de toss moet een keuze maken uit de in spelregels genoemde

mogelijkheden:

Eerst serveren of eerst ontvangen;

Het spel aan de ene dan wel aan de andere kant van het net beginnen.

De verliezer van de toss maakt vervolgens de overgebleven keuze.7. TELLINGEen wedstrijd bestaat uit het beste resultaat over 3 games, tenzij anders is

overeengekomen.

Bij het herenenkelspel en het herendubbelspel wordt een game gewonnen

door de partij die het eerst 15 punten heeft gescoord.

Bij het damesenkelspel, het damesdubbelspel en het gemengd dubbelspel

wordt een game gewonnen door de partij die het eerst 11 punten heeft

gescoord.

8. WISSELEN VAN SPEELHELFT

Spelers moeten van speelhelft wisselen:

na afloop van de eerste game;

voor het begin van de derde game (indien deze gespeeld wordt)

in de derde game, of in een wedstrijd die uit één game bestaat, zodra

één der partijen:

- 6 punten heeft gescoord in een game van 11 punten; of

- 8 punten heeft gescoord in een game van 15 punten;9. SERVICE

Bij een correcte service:

mag geen der partijen het slaan van de service onnodig vertragen

zodra de serveerder en ontvanger hun respectievelijke posities

hebben ingenomen;

moeten de serveerder en de ontvanger binnen schuin tegenover

elkaar liggende serveervakken staan, zonder de grenslijnen van de

serveervakken te raken;

moet enig deel van beide voeten van de serveerder en de ontvanger

in stilstaande positie in contact met de vloer blijven vanaf het begin

van de service totdat de service geslagen is.

moet het racket van de serveerder eerst de dop van de shuttle raken;

moet de shuttle zich geheel onder het middel van de serveerder

bevinden op het moment dat de shuttle door het racket van de

serveerder geraakt wordt;

moet op het moment dat de shuttle wordt geraakt het racket van de

serveerder naar beneden wijzen zodat het gehele blad van het racket

zich waarneembaar onder de gehele hand bevindt waarmee de

serveerder het racket vasthoudt zoals in figuur D;

moet vanaf het begin van de service de beweging

van het racket van de serveerder ononderbroken voorwaarts zijn,

totdat de service is geslagen.moet de shuttle het racket van de serveerder in een opwaartse vlucht

verlaten opdat hij over het net passeert en in het serveervak van de

ontvanger valt, wanneer hij niet wordt teruggeslagen (dit is op of

binnen de zijlijnen).

Het is een “fout” wanneer een serveerder, bij een poging om te serveren, de

shuttle mist.

Zodra de spelers hun posities hebben ingenomen, zal de eerste voorwaartse

beweging van het racketblad van de serveerder het begin van de service

zijn.

Eens begonnen, is de service geslagen zodra de shuttle door

het racket van de serveerder wordt geraakt of in een poging te serveren, de

serveerder de shuttle mist.

De serveerder mag niet serveren voordat de ontvanger klaar is, maar deze

laatste wordt geacht klaar te zijn geweest indien hij geprobeerd heeft de

service terug te slaan.

Bij het dubbelspel mogen de partners gaan staan waar zij willen, zolang zij

de serveerder en ontvanger aan de andere zijde het uitzicht niet

belemmeren.CORRECT

Het gehele racketblad bevindt zich niet

waarneembaar onder de volledige hand waarmee

de serveerder het racket vasthoudt.dit is een schema van de reeksindelingen van eerste klasse naar beneden.

Er wordt niet gemengd gespeeld, jongeren worden volgens leeftijd ingedeeld.

Er is ook een verschil tussen Vlaanderen en Wallonië namelijk dat de Vlaamse badmintonliga verder nog het WVBF,PBO,PBA,PBL en VVBBC bevat. Wat niet terug te vinden is in de Waalse badmintonliga.

Indeling jeugdcategorieën:
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen