U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag :  - Verhandeling Drugsbeleid Ingezonden Door: Stefanie .
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=850 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 579 woorden.

Legalisering van soft drugs?Afgelopen jaar steeg het aantal oproepen bij de drugslijn met bijna 11 procent, wat ook meteen de eerste stijging was in jaren. Je kan je afvragen of de federale drugsnota hier voor iets tussen zat, aangezien men vaak vergat dat het slechts om een plan ging en men de drugsnota beschouwde als nieuwe wetgeving, wat dus duidelijk nog niet het geval was.

Ikzelf heb hier een uitgesproken mening over : Drugs kunnen je genot verschaffen, maar dat weegt niet op tegen de schade die ze toebrengen. Vooral bij verslaving richten drugs enorme schade aan en niet alleen bij de gebruiker.Het legaliseren en dus ook het gebruik van softdrugs is naar mijn mening een stap achteruit voor onze maatschappij.

Als eerste argument hiervoor zou ik willen aanhalen dat drugs een enorme invloed hebben op de aangroei van de psyche en op de algemene gezondheid van de mens. Puur lichamelijk gezien tasten ze, naast de vruchtbaarheid van de man, ook de hersenen aan. Maar ook op geestelijk vlak valt er iets op : sinds de moderne tijd kennen we het principe dat lichaam en geest gescheiden zijn en de geest belangrijker is dan het lichaam en dat is nu juist het probleem bij drugs : ze tasten niet alleen het lichaam aan, maar ook de geest. Na gebruik van drugs denkt men niet meer helder en kan men dus niet meer instaan voor zijn eigen lichaam, wat je zou kunnen vergelijken met een auto zonder bestuurder.

Mijn tweede reden om softdrugs niet te legaliseren is dat druggebruik een zeker gevaar met zich meebrengt. In alles schuilt natuurlijk gevaar, maar je moet het niet onnodig opzoeken. Het gevaar bij drugs wordt dan ook dikwijls als ‘slecht’ aangeduid, ten eerste omdat het onnodig gevaar is en ten tweede omdat drugs geassocieerd worden met criminaliteit, ziekte, gevangenis, overlast,…

Ook wil ik nog eens aanhalen dat alle harddrugsgebruikers ooit begonnen met softdrugs en dat de drempel van softdrugs naar harddrugs door de legalisering verlaagd wordt.

Ten derde merk ik op dat drugs invloed hebben op het gedrag en daardoor ook op de samenleving met mensen. Het verband tussen druggebruik en criminaliteit wordt vaak genoemd als men pleit voor of tegen legalisering. Wel, er is wel degelijk een verband, want uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat criminaliteit groeit uit verslaving en dat de weg van criminaliteit leidt tot verslaving.

Natuurlijk zal niet iedereen het eens zijn met mijn standpunt. Drugs hebben volgens sommigen ook positieve kanten. Nemen we bijvoorbeeld dat het artistieke vermogen en de zintuigen verscherpt worden. Drugs leiden tot een roes, wat betekent dat men af te rekenen krijgt met verlies van eigen persoonlijkheid en volledig ‘instinctief’ zal handelen. Dat verscherpte artistieke vermogen is mooi… tot men dat bijvoorbeeld onder de vorm van graffiti op zijn eigen auto of muren terugvindt. Een tweede voorbeeld is dat gebruikers creatiever worden en minder hard over bepaalde zaken oordelen. Wat gaat er dan gebeuren met het criminele circuit? Ja, het zal zich naar andere, ergere vormen verplaatsen. Denken we hier aan mensenhandel, wapenlevering,…Drugs zijn, letterlijk en figuurlijk, grensoverschrijdend, ze doen mensen de controle over zichzelf verliezen. Men maakt nieuwe ervaringen mee in lichaam en geest terwijl ze een persoonlijk, sociale en vaak ook een wettelijke grens overschrijden. Drugs veranderen het bewustzijn en beïnvloeden dus ook het gedrag van de mens. De legalisering van het drugsgebruik past niet in het maatschappelijk beeld: bezint eer ge begint!
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen