Boekverslag : Doorlaat - De Diode Ingezonden Door: Dimitri Verstreken Ca
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 533 woorden.

De DiodeEen diode is in feite een klep, het laat de stroom maar langs één richting door. Het heeft daardoor een kathode en een anode . De kathode is negatief en de anode positief. In een schakeling met een diode vindt men steeds 3 elementen : de bronspanning, de diode en een stroombegrezende weerstand. Een belastingslijn wordt bepaald door de nullastpunt B en het kortsluitpunt A. Het instelpunt van een diode wordt bepaald door het snijpunt van de diodekarakteristiek en de belastingslijn. Een diode in een gelijksrichtingschakeling zet een wisselspanning om in een pulserende gelijkspanning. Een diode kan een deel van sinusvormige signalen begrenzen. Met behulp van een voorspanning kan het niveau bepaald worden.Toepassingen :Diode worden gebruikt als gelijkrichter, als afkapper, in een schakeltechniek of in een meettechniek. Diode hebben verschillende uitvoeringsvormen. In haar eenvoudigste vorm kan je een diode vergelijken met een schakelaar. De schakelaar kan gesloten of open zijn. Een diode is in geleiding (doorlaat) of niet in geleiding (sperzin). Een diode geleidt als de spanning aan de kathode negatief is tegenover de anode.Herkenning van anode en kathodeDe anode en kathode kan je op verschillende manieren te weten komen :Door de opdruk : Op de behuizing van de diode vind je ofwel een symbool of een gekleurde ring die de kathode aangeeft.Door meetingDoor opzoekenElektronenbuisEen elektronen buis is meestal een luchtledige glaskolf met meerdere elektroden. In het eenvoudigste geval (diode), een emitterende kathode en anode. In een complexere uitvoering zijn er meerdere roosters dan hulpanode. Waardoor de elektronenstroom versnelt, bij een negatieve spanning wordt deze afgeremd. Elektronenbuizen dienen als gelijkrichter die maar in één richting stroom doorlaten of als versterker omdat de roosterspanning de anodestroom sterk beïnvloed. Volgens het aantal elektroden onderscheidt men vormen van de diode tot de octode. Dikwijls zijn meerdere systemen in een glaskolf verenigd. Speciale vormen van de elektronenbuis zijn onder anderen: de baunse buis. Elektronenbuizen zijn vrijwel overal behalve bij de beeldbuis, daar halfgeleiders componenten vervangen.ElektrodenPlaat of draad waaraan de vrijgave van vrije elektronen begint of eindigt. De positieve elektronen heet anode en de negatieve elektrode heet kathode.AnodePositief geladen elektrode.het woord is Grieks en betekent “naar beneden”. Aangezien de elektronenstroom van + naar - gaat of m.a.w. naar beneden vloeit heeft de positieve elektrode de benaming anode gekregen.KathodeNegatieve elektrode. In de elektronenbuis emitteert de kathode vrije elektrode naar de anode.Doel van de oefeningDe anode en de kathode van een diode bepalen:aan de hand van het uitzicht van de diode.

door metingen.Oefening:De anode en de kathode bepalen aan de hand van het uitzicht. Aan de kant van de kathode bevindt zich een gekleurde ring. De andere kant is de anode. Op de diode staat het symbool van de diode, daaruit kan je afleiden wat de anode en de kathode is.

Aan de hand van metingen.Meten met de digitale meter: als je de Ohm-klem verbind met de kathode en de com-klem met de anode dan zal de waarde van de diode op het display verschijnen. Als je de klemmen omdraait dan zal op het display een 1 weergegeven worden. Wat betekent dat je in sperzin geschakeld hebt.als je de diode in doorlaat zin wil meten moet je de Ohm-klem verbinden met de kathode en de com-klem met de anode.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen