Boekverslag : Anoniem (willem En/of Arnout) - Van Den Vos Reynaerde
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1100 woorden.

INLEIDING.

Het boek heet "Van den vos Reinaerde". Het is een fabel of een dierenverhaal. In de middeleeuwen waren die erg geliefd door het volk.

SCHRIJVER EN TIJD.

Het boek is in alle waarschijnlijkheid tegen het einde van de 12e eeuw geschreven maar hiervan is geen handschrift bewaard gebleven. De volledige versie van het verhaal is ons bekend uit twee handschriften uit ca. 1350 en rond 1400. Het verhaal is waarschijnlijk geschreven door ene ‘Willem’ en/of door ene Arnout maar hierover bstaan enkele theorieën. Deze twee auteurs waren Vlamingen.

LOOP VAN HET VERHAAL. (samenvatting)

Het verhaal begint dat koning Nobel een hofdag houdt waarop talrijke dieren aanwezig zijn en de sluwe vos Reinaert aanklagen. Cante cleer, de haan, klaagt over de dood van 11 van zijn 15 kinderen die door Reinaert opgegeten zouden zijn door allerlei slimme plannetjes. Cante cleers vrouw zou ook nog gedood zijn door Reinaert.
De koning wil Reinaert zwaar straffen ook op aandringen van alle dieren die aanwezig zijn en besluit hem voor het hof te dagen.
Koning Nobel stuurt Bruun de beer, een vooraanstaand edelman, die trouwens heel erg dom en naïef is, naar het huis van Reinaert om de boodschap over te brengen. Als Bruun bij de poort van burcht Malpertuus van Reinaert aankomt zegt Bruun tegen hem dat hij voor het hof moet komen.
Reinaert verzint iets en verteld tegen Bruun dat hij niet mee kan omdat hij zich net helemaal vol heeft gegeten met honing en niet meer lopen kan omdat hij zo vol zit. Bruun is helemaal gek van honing en wil ook wat, hij vraagt of Reinaert hem die plek wil wijzen waar hij die honing vandaan heeft. In ruil daarvoor zou Bruun voor Reinaert op het hof pleiten. Reinaert brengt hem naar de plek zegt dat het in een eik zit met een wig erin. Bruun steekt zijn kop in de eik en tussen de wig en Reinaert trekt de wig eruit zodat zijn kop en voorpoten helemaal vast komen te zitten. Bruun werd opgemerkt door een dorpsbewoner die de andere dorpsbewoners ging halen en Bruun dood wilden slaan of heel erg verminken. De dorpsbewoners kwamen met wapens op hem afgerend en toen trok Bruun met alle kracht zijn hoofd en poten eruit waardoor zijn gezicht erg verminkt raakte. Bruun werd helemaal in elkaar geslagen maar wist te ontkomen en veilig naar het hof terug te keren.
Dan wordt Tibeert de kater door de koning naar Reinaert gestuurd. Wanneer hij bij Reinaert aankomt, vraagt hij of ze meteen vertrekken naar het hof, maar Reinaert haalt Tibeert over nog een nacht te blijven. Ze hebben alleen een probleem: Reinaert heeft geen eten in huis maar hij weet wel een plek waar veel dikke muizen zijn. Tibeert wil wel weten waar dat is maar wat hij niet weet is dat die plek, bij de pastoor, een val staat gespannen voor Reinaert omdat hij daar wel vaker dingen gestolen heeft. Reinaert brengt Tibeert er na toe en ziet vol leedvermaak toe hoe Tibeert in de val trapt en toegetakeld wordt door de pastoor. Tibeert lukt het dus ook niet Reinaert mee te nemen.
Daarna wordt Grimbeert de Das, een neef van Reinaert , naar hem toe gestuurd. Grimbeert zegt tegen Reinaert dat hij nu maar beter mee kan gaan omdat anders zijn kasteel zal worden bestormt en hij en zijn vrouw en kinderen allemaal bruut zullen worden vermoord. Dus gaat Reinaert nu wel mee.
De slimme vos wordt door het hof veroordeeld tot de galg. Reinaert verzint weer een list om hieraan te ontsnappen. hij deelt de koning mee dat er een samenzwering tegen diens leven op touw is gezet. De bedoeling is dat de koning zal worden vervangen door Bruun. Reinaert verteld de koning over een schat om deze samenzwering te financiëren. Deze zou zijn verborgen in Kriekepitte bij Hulsterloo.Door deze doortrapte leugen krijgt Reinaert gratie van de koning.
Reinaert verteld dat hij erg vroom is geworden en op bedevaart wil naar Rome. Hij vraagt om een stuk huid van Bruun dat hem tot pelgrimstas kan dienen. De koning stemt daarin toe.
Daarna vertrekt Reinaert met Belijn de Ram en Cuweart de Haas naar zijn burcht Malpertuus om afscheid te nemen van zijn vrouw en kinderen. Hij vraagt Belijn buiten te wachten. Binnen eet Reinaert met zijn gezin Cuweart op en geeft daarna de tas met het hoofd van Cuwaert erin aan Belijn en zegt dat het een brief aan de koning is. Belijn keert terug naar de koning. De inhoud van de tas wekt grote verontwaardiging op bij het hof. Reinaert wordt hierdoor vogelvrij verklaart maar die heeft reeds het gebied verlaten opzoek naar nieuwe slachtoffers van zijn streken............

THEMA EN MOTIEVEN.

Met het verhaal wordt verwezen naar de mensen- maatschappij. In de tijd dat het verhaal geschreven werd ging het nogal slecht met de maatschappij en die werd dus door de schrijver bespot. De dieren in het verhaal moeten als het ware mensen voorstellen. Er worden veel verschillende menselijke karakter- trekken omschreven in de vorm van dieren. Maar alle dieren, karakters, hebben een ding gemeen: ze zijn allemaal egoïstisch. De dieren die in het verhaal voorkomen hadden vroeger ook allemaal een betekenis, dat was een eeuwenoude traditie, ze stelden bepaalde maatscappelijke standen voor, bijvoorbeeld een leeuw, die was altijd de koning.

ANALYSE.

Belangrijke personages:

Reinaert de vos: Reinaert wordt van allerlei slechte dingen beschuldigd, wat meestal terecht is maar soms ook niet. Reinaert is vaak slecht en wreed, maar doordat hij er als eenige personage eerlijk voor uit durft te komen, kan je je al gauw inleven in zijn rol.
Koning Nobel: Deze leeuw is ijdel en onbetrouw- baar. Hij houdt een rechtzitting om daardoor zijn aanzien te verbeteren. Hij doet alsof hij rechtvaardig en slim is, maar hij laat zich door Reinaert in de maling nemen.
Bruun de beer: Bruun is een domme en naïve beer die door zijn vraatzucht zich in een bijna dodelijke situatie werkt. Er wordt hem zelfs nog een stuk huid ontnomen door de koning voor Reinaert!

TIJD.

Het verhaal speelt zich af in de middeleeuwen.

PLAATS EN RUIMTE.

Het verhaal speelt zich af in de bossen van Frankrijk, bij het plaatsje Montpellier en omstreken.

BEOORDELING.

Het was een leuk verhaal, dat komt denk door het de soms humoristische stukjes en soms de actie.
De vele personages konden alleen wel eens verwarrend werken.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen