Boekverslag : Dirk Bracke - Als De Olifanten Vechten
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 826 woorden.

Titel: Als de olifanten vechten.

Auteur: Dirk BrackeIn het begin van het verhaal wordt Isaak, een 14-jarige jonger, ontvoerd door Kony’s rebellen uit het dorp. Isaak heeft een moeder, vader, een broer Dick en een zus Angela. Vele kinderen werden ontvoerd om een sterk leger te vormen om Oeganda omver te gooien zodat Kony dan president kon worden. In het rebellenleger(LRA) heerst een ijzeren terreur. Wie tijdens lange tochten niet meer kan lopen, wordt afgemaakt. Wie probeert te ontsnappen, wordt gedood met stokken of messen. In de groep vond Isaak een goede vriend, Richard, hij kwam uit een vluchtelingenkamp. Hij wilde geen honger meer lijden in het vluchtelingenkamp dus dan wou hij soldaat worden omdat hij dan eten krijgt en hij hoopt ook om in een hogere rang te geraken door te doen wat ze hem commanderen. De leider van de groep, die alle kinderen ontvoerde en commandeert, was Scar. Hij was een struis gebouwde man met een lang litteken van een mes op zijn rechter wang. Hij verteld alle kinderen dat ze trotse krijgers zullen worden en dat ze onsterfelijk werden als ze geloofden in hun leider Kony. Als ze zich insmeerde met zogezegde heilige olie dan zouden de kogels op hun lichaam afketsen. Wanneer ze aanvielen moesten ze een lied zingen en in hun handen klappen, dat zou hen ook beschermen. In het kamp kregen alle kinderen een wapen, de betrouwbaarste kregen een wapen(AK-47) en de anderen een panga (=een lang gebogen mes met een breed lemmet). De kindsoldaten trokken rond onder leiding van Scar. Soms moesten ze grote omwegen maken om het regeringsleger van Oeganda(SPLA) te ontwijken. Zo ontvoeren ze ook op een dag een groep meisjes van een internaat. De meisjes die onderweg durfden zeggen dat ze moe waren of dat ze wilden drinken werden op een wrede manier afgemaakt. De rest moest toekijken want als je je ogen dichtdeed of maar even wegkeek dan kreeg je stokslagen. Isaak ontmoet een meisje uit die groep, Monica. Ze werden hechte vrienden maar ze letten wel goed op dat ze niet betrapt werden. Want een jongen mocht niet omgaan met een meisje, daar stonden zware straffen op. Bijvoorbeeld als je een meisje kuste dan werden je lippen eraf gesneden. Als je een meisje aanraakte dan werden je handen afgehakt. De straffen werden uitgevoerd door de kindsoldaten! Scar koos Monica als derde vrouw, de eerste vrouw noemde Doris en de tweede Alice. De kindsoldaten moesten soms ook water zoeken of hout halen, maar dat was meestal het werk voor de meisjes en de vrouwen. Aan water en eten was vaak een tekort, maar niet voor Scar en de luitenant Colin want die hadden reserves in hun hutten. Monica kreeg een kind, die noemde ze stiekem Angel want Scar noemde het meisje Violet. Hij was helemaal niet tevreden met een meisje, hij had liever een jongen om van hem een soldaat te maken. Scar zijn kippen hadden zelfs meer waarde dan Violet. OP een dag moet Isaac en Richard een defensiepost aanvallen van het Oegandese regeringsleger en ze moesten dan terugkeren met de penissen van die soldaten als bewijs. De kindsoldaten moesten wel vaker gruwelijke dingen doen zoals bijvoorbeeld: In een dorp dat ze aanvielen beschuldigde Scar een man die een foto had hangen in zijn hut van een Oegandese leider, Scar zei dat hij een tovenaar was en dat zijn lippen, neus en oren moesten afgesneden worden zodat hij geen kwade geesten meer kon oproepen. De kinderen moesten dit doen. Ze vonden ook nog een fiets van de man en dat was ook streng verboden volgens het geloof dus zijn benen en handen moesten ook afgehakt worden. Op het einde van het verhaal moeten de kindsoldaten weer het leger aanvallen, het hele kamp moest meevechten, ook de meisjes, waaronder Monica met haar kind Violet. Isaac en Monica vonden elkaar op het slagveld en ze wilden zich verstoppen tot dit gedaan zou zijn. Onder een struik vonden ze een scheur in de rotsen en daar kropen ze dan tussen. Het kamp van Scar keerde terug, Scar vond het verdacht dat Isaac en Monica niet terugkeerden. Hij liet Richard samen met een paar andere soldaten op zoek gaan naar hun. Isaac en Monica wachtten ongeduldig af, Isaac verstak zijn geweer een beetje omdat het in de weg zat maar stootte dan ook per ongeluk tegen Violet, die dan ook hevig begon te huilen. Richard die op het slagveld aankwam ging op zoek, hij hoorde een baby huilen en ging erop af. Hij vond Isaac en Monica, ze smeekten om het niet te zeggen tegen Scar. Richard liet hen gaan en keerde terug naar het kamp. Toen ze aankwamen vroeg Scar hoe dat het komt dat hij ze niet gevonden heeft. Scar geloofde Richard zijn verhaal niet, hij liet Richard aan een boom binden. Zijn lippen werden eraf gesneden omdat hij loog, zijn ogen werden uitgestoken omdat hij ze niet gevonden had en daarna werd hij doodgeslagen met stokken.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen