U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Het Actieve Bestanddeel Van Cannabis - Drugs Ingezonden Door: Vanessa Categorie: We.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=821 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 4369 woorden.

DOKTER BEAUCOURT

In een interview met De Standaard uit dokter Beaucourt zijn ongenoegen over het drugsplan van de regering-Verhofstadt. "Alle overleden drugsverslaafden die ik ken, zijn ooit begonnen met een jointje. Als we nu marihuana legaliseren, is het hek van de dam en gaan we nog meer drugsverslaafden krijgen. En dat terwijl er nu al zoveel problemen zijn met de opvang. Het was veel nuttiger geweest te investeren in een campagne die de risico's van drugsgebruik in de verf zet. Men was ook beter elk drugsgebruik blijven registreren. Dat men niet straft als iemand maar 5 gram op zak heeft, daar kan ik mee akkoord gaan. Maar dan alleen op voorwaarde dat die persoon zich laat begeleiden.", aldus Beaucourt. Daarnaast beklemtoont Beaucourt dat het gebruik van cannabis zware medische gevolgen kan hebben: "Buitenlandse studies tonen aan dat het invloed heeft op de potentie en op de kwaliteit van de zaadcellen van een man. Het verandert de mobiliteit en THC (het actieve bestanddeel van cannabis) is zeventig keer meer kankerverwekkend dan nicotine."Bron: De Backer Peter, "Beaucourt vindt drugsplan regering slag in het gezicht", De Standaard, 23/01/2001

PROFESSOR VLIETINCK

In een interview met de Gazet van Antwerpen, wijst professor Vlietinck erop dat cannabis als medicijn een "gevaarlijk speelgoed" is. Vorig jaar kwam hij in de belangstelling omdat hij in de Vlaamse smart shops resoluut orde op zaken zette. In verscheidene van die pepdrankjes had hij verdachte hallucinogene, seksueel stimulerende, opwekkende of kalmerende kruiden gevonden, verwerkt tot een riskante cocktail. "Je moet goed onderscheid maken tussen die hallucinogene substantie in de plant, THC, en de andere stoffen of cannobinoïden. De eerste werkt rechtstreeks in op het centrale zenuwstelsel, de andere niet. Het is deze laatste categorie waar de farmaceutische industrie de jongste tijd veel onderzoek naar deed." "Die cannabinoïden bevatten potentieel interessante eigenschappen voor de geneeskunde. Zo zijn er gunstige effecten aangetoond bij patiënten die braakneigingen hebben als gevolg van medicijngebruik, voor pijnbestrijding, opwekken van eetlust, tegen glaucoom, koorts, astma..." "Er zit ook veel muziek in voor behandeling van neurologische aandoeningen, zoals epilepsie, bewegingsstoornissen, spasticiteit en neurologische pijnen. Recent werd aangetoond dat cannobinoïden het immuunsysteem onderdrukken en dus bruikbaar zouden kunnen zijn voor de behandeling van immunologische storingen, zoals reumatische artritis en multiple sclerose." "Natuurlijk moet de productie gebeuren buiten het circuit van de coffeeshops en de drugsmaffia. Groot probleem is de controle en de standaardisering, want er zijn zeer veel soorten cannabis. De boeren zouden zeer gemakkelijk cannabis kunnen telen, maar zo'n vaart zie ik het niet lopen. Productie moet in elk geval onder toezicht van een officieel orgaan gebeuren. En dan nog. Want het is een terrein waar de verleidingen voor misbruik erg groot zijn."Bron: "Cannabis als medicijn is toch gevaarlijk speelgoed. Professor Vlietinck waarschuwt voor voorstel om drug te erkennen als geneesmiddel",14/10/1998, Gazet van Antwerpen

Fasen van druggebruikDoorgaans wordt er een onderscheid gemaakt tussen vier stadia van druggebruik. Natuurlijk zijn dit geen duidelijk van mekaar gescheiden fasen. Ze “overvloeien” mekaar.

Het verslavingsproces doorloopt een aantal stadia met progressieve toename van negatieve effecten.1. De fase van kennismaking en experimenteren

De kennismaking met drugs gebeurt op steeds jongere leeftijd. Dit kan zelfs in de huiselijke kring gebeuren (bv.: een kind dat tijdens een familiefeest zijn eerste slok alcohol neemt). Opvallend is dat in deze fase het genotsaspect nauwelijks een rol speelt. Dit geldt echter niet voor de middelen waarbij men een sterk euforisch gevoel krijgt zoals heroïne, cocaïne en XTC. De eerste sigaret of het eerste glas bier daarentegen smaken zelden aangenaam.

De kans dat een kind kennis maakt met tabak en alcohol is uiteraard groter dan kennismaking met illegale drugs. Dit heeft vooral te maken met de beschikbaarheid van de verschillende drugs.

Sommigen stoppen het gebruik in deze fase, anderen gaan echter door…2. De fase van het geïntegreerd gebruik

Diegene die door gaan met gebruiken komen onvermijdelijk in deze fase terecht. Dit hoeft echter niet altijd tot problemen te leiden. In deze fase overheersen de positieve effecten zoals roes en geluk nog. Er zijn praktisch geen lichamelijke, psychische en sociale consequenties.3. De fase van het overmatig gebruik

Dit is de kritieke fase. Het is vanaf deze fase dat men kan spreken van drugmisbruik in plaats van druggebruik. Het is echter afhankelijk van de gebruikte drug en van de gebruiker zelf of “regelmatig” gebruik tot “overmatig” zal leiden. De gebruiker zal frequenter gebruiken en er zal tolerantie optreden.4. De fase van de verslaving

Langzamerhand kan overmatig gebruik overgaan tot verslaving. Nu gaan zich tekenen van lichamelijke en psychische afhankelijkheid voordoen. De gebruiker heeft geen “controle” meer over de hoeveelheid en de frequentie van gebruik. Er komt een gevoel van hunkering om het product kost wat kost in te nemen. De drugs worden enkel nog genomen om de negatieve effecten tegen te gaan.

De verslaving heeft nu zowel fysische en psychische als sociale consequenties.Hoe druggebruik detecteren?

Het is allerminst gemakkelijk te detecteren of iemand al dan niet drugs gebruikt. Hieronder volgen evenwel enkele signalen die kunnen wijzen op eventueel druggebruik. Deze lijst is zeker niet volledig. Veel van deze signalen komen daarenboven ook voor bij niet druggebruikers en kunnen refereren naar de typische ontwikkelingsperikelen bij jongeren.In het algemeen:• • afstandelijkheid, vermijden van contact

• • verminderde aandacht voor kledij en uiterlijk, of juist heel bijzondere aandacht à vooral in de “housecultuur”

• • aandacht voor statussymbolen

• • verandering van vrienden

• • sterke emotionele wijzigingen (uitgelaten, depressief, agressief,…)

• • verlies van interesses zoals in hobby of in sport

• • veranderingen in karakter

• • ongecontroleerd giechelen

• • heimelijk doen, liegen,…

• • ongewone geuren, vlekken of merktekens op het lichaam of kledij,…

• • minder sociale contacten leggen en minder zin om buiten te komenOp school:

• • dalende schoolprestaties

• • geen interesse in schoolse activiteiten, geen motivatie

• • spijbelen: vooral op maandag en vrijdag à vanwege het gebruik van drugs tijdens het weekend. Sommige jongeren gaan van donderdag tot en met maandag uit in de verschillende megadancings over het gehele land.

• • diefstallen op school

• • weinig concentratie, afwezig in de klas, soms zelfs in slaap vallen in de klas vanwege te weinig nachtrust in het weekend.

• • verandering in gedrag na een lesonderbreking, toiletbezoekThuis:• • verlies van eetlust

• • zich niet houden aan afspraken, te laat komen

• • veel van huis weg zijn

• • kortom, veranderingen in gedragspatroon

Titel : verhandeling gedoogbeleid softdrugs

Ingezonden door: inge goffart

Categorie: werkstukken

Vak: Nederlands

Waardering: nvt

[ printvriendelijke versie ]

Cannabis is al eeuwen bekend, als drug én geneesmiddel. Het oudste bewaard gebleven document ter zake, een Chinese tekst uit de eerste eeuw na Christus, heeft het over cannabis als pijnstiller en verdovingsmiddel. Ook in Europa werd cannabis gebruikt als medicijn. De hofarts van de Britse koningin Victoria (19de eeuw) schreef het bijvoorbeeld voor. Tot 1941 was cannabis zelfs opgenomen in de 'lijst van toegelaten geneesmiddelen' in de VS.Ook qua roesmiddel kan cannabis bogen op een rijke en lange traditie. De Chinezen beschreven al het vermogen om dankzij cannabis in contact te komen met de geestenwereld en het lichaam lichter te maken. Ook de Indiërs gebruikten het, en in de Arabische cultuur wordt al eeuwenlang hasj gerookt... Gedogen of niet?Voor eens en voor altijd, aan cannabis kan je niet lichamelijk verslaafd worden. Geestelijk is wat anders. Het probleem bij softdrugs is niet zozeer de drugs op zich, maar wel de reden waarom iemand ze gebruikt: Ook softdrugs kan je op een 'harde' manier gebruiken, als je ze bijvoorbeeld gebruikt om je problemen te ontvluchten. Op die manier kan je wel geestelijk afhankelijk raken van de roes die je de blik op de 'werkelijke' wereld ontneemt. Maar op die manier kunnen we best alcohol ook catalogiseren onder de noemer drugs!Als men het halfslachtige beleid dat men nu voert i.v.m cannabis verder zet, moet men consequent zijn en ook de wet tegen het openbaar dronkenschap weer van onder het stof halen en beginnen toepassen. Als de overheid een cannabisgebruiker buiten de wet stelt moet ze hetzelfde doen met die duizenden andere drugverslaafden: de alcoholici. Of was iedereen al vergeten dat deze legale drugs nog steeds veel meer slachtoffers maakt dan alle illegale drugs in ons land samen? Anderzijds is het ook onbegrijpelijk dat de regering een softdrug zou toelaten en er tegelijkertijd ook nog altijd werk wordt gemaakt van de strijd tegen het roken van tabak. Samen met deze toelating gaat ook een campagne van start om cannabisgebruik te ontmoedigen. Is dit dan niet dweilen met de kraan open?Buiten het rookeffect is er zo goed als geen nadeel aan verbonden bij niet-overdreven gebruik, net zoals bij andere genotsmiddelen. (Je moet ook geen liters koffie of alcohol drinken of kilo’s chocolade eten) Maar niet alle mensen zijn even sterk, niet iedereen weet verantwoord om te gaan met drugs. Moet de bevolking hun genotsmiddelen opzij schuiven tot bescherming van de zwakkere schakels in onze maatschappij? Mij toch nog steeds een raadsel waarom ze bij die andere producten wel de mensen de vrijheid en het vertrouwen geven om zelf de keuze te maken en er fatsoenlijk mee om te springen, en bij cannabis niet. Logica? Integendeel, alcohol wordt niet enkel getolereerd, het maakt ook deel uit van onze cultuur! Drinken is dé hoofdactiviteit op o.a. carnaval en verder het hoogtepunt bij studentenverenigingen, personeelsfeesten, trouwfeesten enz. Bij deze evenementen de alcohol weglaten is gewoonweg ondenkbaar. Maar als men je met een jointje pakt, o wee!Veruit de meeste cannabisgebruikers hebben hun gebruik onder controle en kunnen dit relatief gemakkelijk opgeven. Wanneer men abrupt stopt met zwaar cannabisgebruik doen zich eveneens geen fysieke ontwenningsverschijnselen voor. Er is nog nooit iemand overleden door het gebruik van cannabis alleen Wie een overdosis cannabis wil, moet twintig - tot veertigduizend keer meer innemen dan de portie die in één joint zit.Daarenboven hebben softdrugs een pijnstillende werking op bepaalde acute en chronische pijnen, waarvan sommige niet voldoende kunnen worden bestreden met morfine of andere opiaten. Maar, hoewel cannabis medische mogelijkheden heeft, is het natuurlijk niet gezond. Joints bevatten immers tabak. En bij zwaar en langdurig gebruik kunnen er psychische gevolgen zijn, zoals depressies, angstaanvallen, concentratieproblemen en de aantasting van het korte termijngeheugen. Deze effecten zijn wel van korte duur, hebben geen blijvende gevolgen en zijn erg zeldzaam.Ouders van kinderen die aan drugs gestorven zijn, zijn eveneens meestal aanhangers van de 'stepping stone' theorie. 'Het begon met een joint'. En elke alcoholicus is ooit begonnen met een pintje...maar alleen diegenen die om de verkeerde redenen drinken, worden alcoholici. Dus het heeft geen nut om iemand te laten afkicken als je zijn achterliggende problemen niet oplost. Als het werkelijk zo zou zijn dat iedereen die ooit een joint rookte vroeg of laat bij de heroïne kwam, zat de wereld nu alvast met een groot probleem.Verder zal de media en het beleid ervoor gezorgd hebben dat meer jongeren durven uitkomen voor hun drugsgebruik. Ik zou dus de resultaten van de statistieken met een korreltje zout nemen alvorens te verklaren dat onze jeugd de dieperik ingaat door drugs.Op het moment dat cannabisbezit en -gebruik niet langer strafbaar zullen zijn, gaan voor sommigen dus de poorten van het paradijs open - en voor anderen de poorten van de hel. Voor ongeruste ouders, bijvoorbeeld. De gezondheidsrisico's van cannabis zijn aantoonbaar lager dan legale drugs als tabak en alcohol. Ook het gevaar op fysieke verslaving is kleiner . Maar cannabis blijft een drug, natuurlijk…Extra:Interview die ik heb afgenomen van een vriend:“Ik ben redelijk vroeg in aanraking gekomen met drugs, namelijk toen ik 15jaar was, maar dit was niet veel. Het gebeurde soms dat ik slechts enkele keren trok van een joint en dan 2maanden niet. In het weekend gebruikte ik toen meestal marihuana, maar niet tijdens de week, dan rook ik sigaretten.

Toen ik 16à17 jaar was werd ik er meer en meer verslaafd aan en had ik een dagelijkse dosis nodig.

Op mijn 17de heb ik ook voor de eerste keer harddrugs uitgeprobeerd. Ik testte dit uit samen met een paar maten van mij. En daarna toen ik uitging in dancings gebruikte ik per avond gemiddeld 5 pillen.

Speed en pillen gebruikte ik, maar mijn maten gebruikte coke en heroïne, ze gebruikten dit omdat ze dan langer zouden kunnen uitgaan.

Ik heb vroeger ook wel eens een trip genomen, wanneer je dit gebruikt zie je alles wat je denkt, ik heb ook batman gezien.

Nu ben ik al 2jaar gestopt met harddrugs, omdat ik speed had genomen en daarvan heb ik bloed gespuwd.

De plaats waar je volgens mij het meeste pillen aantreft is in dancings. Voeger was het 12,5 euro voor een pil en nu is dit nog iets rond de 8euro.

Toen ik had besloten om met harddrugs te stoppen had ik het een tijd moeilijk met mijn afkickverschijnselen, die waren: overgeven, zwaar beven, niet kunnen slapen en zware hartkloppingen.

In de harddrugs mag je ook niemand vertrouwen, want ze kennen je alleen maar omdat je zelf ook drugs gebruikt, maar als je clean bent kennen ze je niet meer.

Ik raad niemand aan om ooit drugs te gebruiken!!EIGEN MENING:De reden waarom ik dit onderwerp heb gekozen, is omdat iedereen met drugs in aanraking komt. Vooral op de leeftijd dat we nu zitten.

Ik wou wat meer duidelijkheid scheppen in de drugwereld. Het interview geeft duidelijk weer hoe het is om verslaafd te worden en dan af te kicken, de hele leidraad vind je erin weer.

Ik hoop dat mijn klasgenoten ook eens mijn werk lezen en erbij stilstaan dat het niet allemaal zo onschuldig is als ze denken. Nu hebben ze misschien nog geen ervaringen met de nare gevolgen van druggebruik, maar ik vind dat ze moeten weten dat die bestaan.

Vele van mijn vrienden gebruiken een vorm van drugs, en raden me allemaal aan om er nooit mee te beginnen, de ervaring in het begin is zeer leuk, je voelt je god op aarde maar dan weet je nog niet wat voor effecten het allemaal heeft op je leven. Je raakt in geldnood en je doet er alles aan om toch maar aan de drugs te geraken.

Ik heb ooit 1 keer een experiment gedaan met softdrugs, maar ik vond er niets aan, terwijl al de anderen dingen zagen die er niet waren. Ik vind het leuk om in gezelschap te zijn van mensen die een jointje roken omdat die mensen grappig zijn, maar mensen die harddrugs gebruiken zeg ik vlakaf dat ik het dom vind om zo plezier te maken.

Je begint er beter nooit aan, want het is veel te moeilijk om er vanaf te geraken.

Ik heb al veel spijt dat ik ooit ben beginnen roken, dus ga ik zeker niet aan een andere drug beginnen.

Het feit van marihuana legaliseren in België vind ik persoonlijk ook niet zo’n goed idee, dan is het nog makkelijker voor de jeugd om eraan te geraken en als iets mag is het niet tof om het te doen, dus vrees ik dat de stap naar harddrugs dan sneller wordt gezet.

Niet alleen is het duur, maar het is ook niet goed voor je hersenen, als je onder invloed bent van marihuana is je denkvermogen veel trager en van harddrugs sterven je hersencellen af. (heb ik althans gehoord)

Dus ik zeg resoluut neen tegen drugs!

Bronvermeldingen:

Internet:

-interview dokters  www.student.kuleuven.ac.be

-hoe druggebruik detecteren  users.pandora.be/kevin.van.den.eynde

-fasen van druggebruik  idem

-verhandeling  www.scholieren.beBrochure:

Druggebruik  politieInterview:

Zelf afgenomen van een vriend

Samenvatting:Interview dokter Beaucourt:

Dokter Beaucourt is van mening dat alle drugsverslaafden begonnen zijn met een joint, daarom vindt hij dat marihuana niet mag gelegaliseerd worden omdat je dan zo nog meer drugsverslaafden krijgt.

Hij vindt het nuttiger om te investeren in een campagne die toont wat druggebruik doet.

Hij laat het bezit van 5 gram toe, mits de persoon zich laat begeleiden.

Ook vermeldt hij nog dat cannabisgebruik invloed heeft op de potentie, de kwaliteit van de zaadcellen van een man en het is ook 70 keer meer kankerverwekkend dan nicotine.

Interview professor Vlietinck:

De professor vergelijkt cannabis met een gevaarlijk speelgoed.

De farmaceutische industrie heeft ontdekt dat THC (actief bestanddeel van cannabis) een rechtstreekse invloed heeft op het centrale zenuwstelsel. En de andere stoffen bevatten interessante eigenschappen voor de geneeskunde. Cannabis helpt bij braakneigingen door medicijngebruik, tegen pijnbestrijding, opwekken van eetlust, tegen koorts, astma, epilepsie,…Samenvatting:

Fasen van druggebruik:

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 4 fasen van het druggebruik. Het verslavingsproces doorloopt een aantal stadia met progressieve toename van negatieve effecten.

1. De fase van kennismaking en experimenteren:

De jeugd komt steeds vroeger in aanraking met drugs, in deze fase speelt genot een grote hoofdrol. Dit geldt niet voor de euforische middelen (heroïne, coke en XTC)

Het eerste contact met sigaretten of alcohol is zelden positief.

Sommigen stoppen het gebruik in deze fase, anderen gaan door.2. De fase van het geïntegreerd gebruik:

Dit is de 2de overgangsfase na fase 1, in deze fase overheersen vooral de roes en het geluk na gebruik. Er zijn nog geen lichamelijke, psychische of sociale consequenties.3. De fase van het overmatig gebruik:

Dit is de gevaarlijke fase, het is vanaf nu dat men spreekt van drugmisbruik i.p.v. druggebruik; De gebruiker gebruikt frequenter en er zal tolerantie optreden.4. De fase van de verslaving:

Nu neemt stilletjes aan de verslaving de overhand. Er treden tekenen op van lichamelijke en psychische afhankelijkheid. De gebruiker heeft geen controle meer op de hoeveelheid en de frequentie van het gebruik.

Samenvatting:

Hoe druggebruik detecteren?

Het is moeilijk te detecteren of iemand al dan niet drugs gebruikt. Hieronder volgen enkele typische signalen:

1. In het algemeen:

-afstandelijkheid, vermijden van contact

-verminderde aandacht voor uiterlijk

-aandacht voor statussymbolen

-verandering van vrienden

-emotionele wijzigingen

-veranderingen in karakter

-giechelen

-liegen

-ongewone geuren, vlekken,…2. Op school:

-dalende schoolprestaties

-geen motivatie

-spijbelen

-diefstal

-weinig concentratie

-verandering in gedrag na lesonderbreking3. Thuis

-verlies van eetlust

-veranderingen in gedragspatroon

Samenvatting:

Druggebruik:

Woordverklaring:

Drugs= elke legale of illegale stof die de gevoelens, het gedrag, de waarneming of het bewustzijn wijzigen en waarvan het gebruik nadeel (of schade) meebrengt voor het individu en/of gemeenschap.I. VERDOVENDE MIDDELEN:

-verdovende werking (pijnstillend)

-gevoel: geborgenheid, warmte, behaaglijkheid en rust.• Slaap- en kalmeermiddelen:

De oudste groep is kalmeermiddelen en zeer verslavend.

De nieuwste groep is de benzodiazepines (o.a. valium) met een kalmerend effect en werkt tegen angst en spanning.

Barbituraten worden gebruikt als kalmeringsmiddel tegen epilepsie en slapeloosheid.*effecten op korte termijn:

-tranquillizers (=kalmeermiddelen)

 vermindering van angst, aandacht reflexen

 spierontspannend-barbituraten

 vermindering van aandacht- en observatievermogen

 afsluiting van belevings- en reactievermogen na hoge dosis

 vermoeidheid*effecten op lange termijn:

-tranquillizers:

 hoofdpijn, evenwicht- en loopstoornissen, angst en depressieve toestand

-barbituraten

 slapeloosheid, epilepsie

 algemene lichamelijke en geestelijke traagheid

 verminderde belangstelling

 prikkelbaarheid*verslaving:

-tranquillizers:

 psychische afhankelijkheid

 lichte lichamelijke afhankelijkheid

 onrustgevoel, slapeloosheid, zweten, beven,…

-barbituraten

 grote psychische en lichamelijke afhankelijkheid

 langzame afbraak, daardoor ontstaat sufheid

 rusteloosheid, angst, beven, hoge bloeddruk, hallucinaties, verwardheid

 stuipen

• Alcohol:

*effecten op korte termijn:

- matig gebruik  gevoel van welbehagen, ontspanning, toename van

zelfvertrouwen, slaperigheid, somberheid.

-grote inname  vermindering van het reactie- en coördinatie- en

beoordelingsvermogen, onzekere loopgang

-nog grotere inname  hart- en ademhalingsstilstand, coma, de dood*effecten op lange termijn:

- beschadiging van lever, pancreas, maag, hersenen, hart, spieren

-ondervoeding en de daaraan verbonden gevolgen

-vermindering van de emotionele- en gedragscontrole, angst,

hallucinaties, jaloersheid, achtervolgingswanen, depressies*verslaving:

- tolerantie, psychische en lichamelijke afhankelijkheid

-bij vermindering in gebruik: angst, onrust, beven, zweten, slapeloosheid

achtervolgingswanen, hallucinaties en epilepsie.

• Opiaten:

MORFINE:

stikstofverbinding die getrokken wordt uit opium, zowel poeder als oplossing, wordt gebruikt als pijnstillerHEROÏNE:

gemaakt op basis van morfineCODEÏNE:

hoestwerend middelPALFUIM:

30 maal sterker als pijnstiller als morfine

4 maal sterker als pijnstiller als heroïne

10 maal sterker als pijnstiller als methadon*effecten op korte termijn:

opium  ervaring van pijn, angst en onrustgevoel valt weg na gebruik

morfine  pijnstillend

heroïne  flash= een orgasme over het hele lichaam, daarna rust en welzijn

gemeenschappelijk  gevoel van geborgenheid, warmte, welbevinden,

vernauwde pupillen, droge mond, vertraagde ademhaling.*effecten op lange termijn:

constipatie, verminderde eetlust, vermageren

Gevolg gebruik injectienaalden  AIDS, aderontsteking, bloedvergiftiging,

onderhuidse ontsteking*verslaving:

sterke psychische afhankelijkheid, na verloop van tijd lichamelijke afhankelijk-

heid.

Afkickverschijnselen  transpiratie, lopende neus, geeuwen, diarree, angst,

krampen, gewrichtspijn, rusteloosheid, slapeloosheid,…

II. STIMULERENDE MIDDELEN:

Stimulerende werking, worden gebruikt om het uithoudingsvermogen te verlengen en het vermoeidheidsgevoel, hongergevoel en slaap te onderdrukken.

• Amfetamines en amfetamineachtlingen:

*effecten op korte termijn:

-verhoging van waakzaamheid, zelfvertrouwen, euforische stemming

-toegenomen concentratievermogen en verminderde zelfkritiek

-versnellen van spraak en bewegingen*effecten op lange termijn:

-verhoogde bloeddruk, hartkloppingen, transpiratie, vermageren

-rusteloos, prikkelbaar, wantrouwig, agressief, gewelddadig*verslaving:

-sterke psychische afhankelijkheid

-afkickverschijnselen  gedurende de 1ste dagen is men rusteloos, daarna

een onrustige slaapperiode, depressieve toestand en botpijn• Cocaïne:

*effecten op korte termijn:

kalmerend euforische roestoestand*effecten op lange termijn:

-toestand van opgewondenheid, slapeloosheid, vermageren, achtervolgings-

wanen en gevoelshallucinaties

-beschadiging van neustussenschot en het neusslijmvlies*verslaving:

-sterke psychische afhankelijkheid met soms depressie als afkickverschijnsel• Crack:

het is een vorm van cocaïne, die de grondstof vormt voor crack

*effecten op korte termijn:

men heeft vlug een nieuwe dosis nodig omdat de roes maar 5à10 min duurt*effecten op lange termijn:

ontstemmingstoornissen en disforieën*verslaving:

zeer sterke psychische en lichamelijke afhankelijkheid. Door de psychische

afhankelijkheid wordt de gebruiker soms agressief, hij is in staat om te

moorden enkel en alleen om een nieuw dosis te krijgen.III. DE STIMULERENDE MIDDELEN MET HALLUCINOGEEN EFFECTEN:

-stimulerende werking

-wordt gebruikt om het uithoudingsvermogen te verlengen, vermoeidheidsgevoel, hongergevoel en slaap te onderdrukken

-verhoging van waakzaamheid, zelfvertrouwen, euforische stemming

-verandering van tijds- en ruimtebeleving

• XTC:

*effecten op korte termijn:

1ste fase  verdovende werking, de gebruiker beseft weinig wat er

gebeurt en is het noorden kwijt (ong. 30min)

2de fase  hevige emoties, sensaties, spasmatische bewegingen

3de fase  ontspanning, verhoging van genegenheid en libido

algemeen  euforie, sereniteit, kalmte, sensualiteit, hallucinaties

misselijkheid, zweten, verwijde pupillen, verhoogde

bloeddruk en versnelde hartslag.*effecten op lange termijn:

-dorst, vermoeidheid, depressief, angstig, slapeloosheid

-vernietigende werking op het centrale zenuwstelsel

-levensbeschadiging, verandering in de psyche*verslaving:

de lichamelijke en psychische afhankelijkheid is vergelijkbaar met deze

van amfetamines.

IV. VERDOVENDE MIDDELEN MET HALLUCINOGEEN EFFECT:

deze middelen werken euforisch en dempend

• Snuifmiddelen:

lijmen, benzine, oplosmiddelen, vrij te verkrijgen en vooral gebruikt

door jongeren

*effecten op korte termijn:

-licht euforisch roeseffect, soms dronkemanstoestand

-irritatie aan ogen, neus en keel

-braakneigingen, hoofdpijn en psychotische reacties*effecten op lange termijn:

mogelijke beschadiging van hersenen, longen, lever, nieren, beenmerg,

oogvliezen, zenuwen.*verslaving:

psychische en lichte lichamelijke afhankelijkheid

V. DE HALLUCINOGENEN:

kalmerende werking, gevoel van opgewektheid, ervaring van verandering in tijds- en ruimtebeleving

• Cannabisproducten:

werkzaam deel: THC (=tetra hydrocannabinol)

*effecten op korte termijn:

-lacherige, euforische toestand, versterking van gevoelens

-versterkte waarneming, verminderd realiteitsbesef.*effecten op lange termijn:

-niet zeker of het effect heeft op lichamelijke en psychische toestand

-verhoogd risico op amotivationeel syndroom, een soort apathie.

-psychische afhankelijkheid• LSD en aanverwanten:

bewustzijn- en/of waarnemingsveranderende middelen

*effecten op korte termijn:

-waarnemingsstoornis; kleuren worden helderder, beter gevoel van geluid

visuele hallucinaties

-verhoogde bloeddruk, zweten, in zichzelf gekeerd.*effecten op lange termijn:

-depressie en psychotische symptomen (= achtervolgingswanen, zelfmoord)

-Flash back  spontaan optreden van effecten zonder te hebben gebruikt

-Bad trip  extreme onaangenaamheid, angst, depressie, achtervolgings-

wanen.

Sterk psychische afhankelijkheid.

VI. RISICO’S:

De sporadische druggebruiker ondervindt geen echte problemen van het druggebruik en ervaart meestal alles als positief.

• Sociale problemen:

-relatieproblemen (mishandeling, scheiden, incest,…)

-conflict op het werk (werkverzuim)

-werkverlies

-sociaal isolement (geen sociale contacten)

VII. WAAROM GEBRUIKEN WE DRUGS?

Vooral jongeren gebruiken drugs, als ze in de puberteit zitten zoeken ze hun identiteit.

Ook wordt het gebruikt om uitdagingen en ontwikkelingen aan te kunnen.

Het druggebruik beïnvloedt het leerproces zeer negatief.

Ook wordt je beïnvloedt door de groepsdruk om met drugs te experimenteren.

Druggebruik hoort ook tot de cultuur van het uitgaansleven.

In de jeugd hun ogen vertoont het druggebruik geen probleemgedrag.VIII. HOUDING:

Je moet de druggebruiker duidelijk, objectieve en geloofwaardige informatie geven. Gewoon waarschuwen heeft geen effect.

• positieve aanpak:

-luisteren en praten in vertrouwen

-de jongere leren kiezen

-de jongere leren met groepsdruk om te gaan

-de jongere zijn behoefte leren beheersen

-geen standpunt innemen

-zoveel mogelijk vragen, niet opleggen of adviseren

-genuanceerd blijven.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen