U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Hubert Lampo - De Komst Van Joachim Stiller.
Deze versie komt van http://www.scholieren.com/boekverslagen/1673 en is laatst upgedate op 01/09/1999.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 861 woorden.

Titel

De komst van Joachim StillerUitgeverij

J.M. Meulenhoff bv, Amsterdam 1960Samenvatting

De hoofdfiguur, Freek Groeneveld, die redacteur bij De Scheldebode is, ziet op een dag stadsarbeiders zinloos werk verrichten en schrijft daarover een stukje in de krant. Het tijdschrift 'Atomium' schrijft kort daarop een stuk over hem op een negatieve manier. Freek wordt bij de hoofdredacteur van de krant geroepen, omdat de wethouder een brief heeft gestuurd over het stukje over de zinloze werkzaamheden. Daarin staat dat er op die dag geen werkzaamheden zijn uitgevoerd in die straat. Freek besluit vol te houden dat er wel werk was verricht. Freek ontvangt een brief van Joachim Stiller waarin iets staat over het stukje in de krant. Het vreemde aan de brief is dat de stempel op de postzegel van anderhalf jaar voor Freek zijn geboorte is, meer als 35 jaar geleden.

Groeneveld gaat naar de redactiesecretaris van Atomium inverband met het negatieve artikel over hem. Die blijkt een vrouw te zijn, Simone Marijnissen. Zij heeft ook een brief van Joachim Stiller ontvangen, daarin stond het advies om het negatieve artikel over Freek niet uit te brengen. In de stad ontmoet Freek een oude school vriend, die nu kunsthandelaar is. Hij is geïnteresseerd in een mannetje dat door de hele stad pornografische tekeningen op de wc tekent.

Freek gaat naar een vriend van hem Geert Molijn. Hij geeft hem advies om de brief te laten onderzoeken. Ook geeft hij hem een 16e eeuws boek mee om te lezen. Als Freek uitgaat komt hij Simone tegen die hem een brief van Stiller overhandigd waarin staat dat zij twee de uitverkorenen zijn. Freek gaat met zijn gekregen boek naar de bibliotheek om te achter halen wie de schrijver is. Het blijkt ene Joachim Stiller te zijn. Verder staat er in het boek dat bij een bepaalde stand van de sterren planneten de wereld vergaat. Freek en Simone gaan met de brief naar professor Schoenmakers, die bepaald dat de brief werkelijk 38 jaar oud is.

Hierna brengen Freek en Simone samen de nacht door. Midden in de nacht horen ze een beiaard spelen op de klokken van de kerk. Later belt Stiller hen op. De oude school vriend van Freek organiseert een tentoonsteling van het werk van zijn gestoorde schilder. Opeens wordt zijn vriend neergeschoten door de gestoorde, die hierna het dak van het gebouw opvlucht. Als hij val en strevend op de grond ligt stamelt hij: "Stiller, zeg Stiller…".

In de stad heerst een paniekerige sfeer, sommigen geloven dat de wereld zal vergaan. Het gerucht is verspreid door een groepen vreemde figuren. Freek ontmoet ook wethouder Keldermans, die ook de beiaardmuziek heeft gehoord.

Freek belt op naar een vriend die iets weet van astrologie, Freek vraagt hem wanneer de planeten zo staan als in het boek van Stiller staat, het blijkt dit jaar te zijn. Simone dwingt Freek om naar een psychiater te gaan. Die spuit Freek in met waarheidsserum. Freek vertelt over het V1 bombardement waar bij een tram werd geraakt, daarbij werd ook een Amerikaanse majoor gedood; Joachim Stiller. Later ontvangt hij een brief van Stiller waarin staat dat Stiller hem wil ontmoeten bij de uitgang van het Zuidstation. Als hij eindelijk arriveert wordt hij door een legertruck overreden, nog voordat hij heeft kunnen zeggen of hij Joachim Stiller was.

Hij had geen identiteitskaart of iets anders bij waaruit zijn identiteit zou kunnen worden afgeleidt. Het lijkt wordt in het lijkenhuis opgeslagen, als Freek en Simone het lijk willen gaan groeten, blijkt het op onverklaarbare wijze verdwenen te zijn. Hierna ervaren Freek en Simone dat zij van

hun angst zijn verlost.Verklaring titel

Joachim Stiller is de mysterieuze figuur uit het verhaal.Motto

'En zij zeiden tot elkander. Was ons hart niet brandende in ons, Terwijl Hij tot ons sprak op den weg en terwijl Hij ons de Schriften opende?'

LUCAS XXIV –32Thema

De vrijgezel Freek Groenevelt maakt tegelijkertijd kennis met de liefde en de openbaring van het bovennatuurlijke. Hierdoor verandert zijn leven fundenmenteel.Verband

Joachim Stiller is een vage messias-achtige figuur, het motto komt uit de bijbel en slaat dus terug op het messias-achtige van Stiller.Genre

Magisch realistische romanMotief

Messiasmotief, Joachim Stiller is een vreemde man die uit een andere tijd lijkt te komen, hij heeft een boek geschreven over het einde van de wereld. Als hij dood gaat is zijn lichaam na drie dagen verdwenen. (lijkt op hemelvaart van Christus)Tijd

- een paar weken

chronologisch

Soms worden er een paar dagen overgeslagen

Er zijn vooruitwijzingen in de zin van: 'zo als ik later zou merken, enz.'

Een flashback gebeurt wanner Freek bij de psychiater zit en hij zich de gestorven soldaat herinnert.Ruimte

- Het verhaal speelt in Antwerpen.

Ergens in de jaren 50.

Het speelt in de zomer, dus het voornamelijk zonnig.Opbouw

Ingedeeld in hoofdstukken. Geordend op plaats, gebeurtenis en persoon die mee speelt.Personages

- Freek Groeneveld is een round character, je volgt zijn denken, etc.

Simone is ook een round character.

Joachim Stiller is een flat character, hij is de onbekende man die hen uitverkoren heeft.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen