Boekverslag : Onbekend - Het Roelandslied
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 842 woorden.

Bibliografie
Eerste uitgave: 12e eeuw
Gelezen editie: versie van H. Adema voor de "vertaalde tekstuitgaven" van uitgeverij "Taal en Teken"
Bezorger: H. Adema


Samenvatting
Feiten van het werk

opbouw: vier episodes die in een groot gedicht verwerkt zijn. Soms ontbreekt een aantal regels.
rijmschema: aabb
taal: oorspronkelijk Frans (11e eeuw), vertaald in Nederlands (Middelnederlands).
personages: Saracenen
koning Marcelijs
koning Corabels
Esloer van Burgon
een Emir uit Buranië

Franken
Karel de Grote
Graaf Roeland
Graaf Ganelon (verrader)
Graaf Olivier
Bisschop Tulpijn
Hertog van Naimes

titel: Het Roelandslied (Chanson de Roland)
type: Ridderroman, Karelverhaal, voorhoofse roman
motieven: trouw (aan God, aan de Koning), heldendaden, moed, overwinning als je in God gelooft


3. Thema van het werk

Trouw aan God zorgt voor overwinning op de vijand. (lastig, want de Basken waren ook Christenen).


4. Periode waarin het werk geschreven is

Men denkt de 12e eeuw. Dat is vier eeuwen nadat Karel de Grote leefde. Blijkbaar had hij grote indruk gemaakt in de geschiedenis als vorst. God staat centraal in het leven, het individu is onbelangrijk (hoe valt dat te rijmen met de enorme aandacht die Karel de Grote ten deel valt?)


5. Gegevens over de auteur

Middeleeuwers vonden het individu niet belangrijk, dus de auteurs van verhalen waren dat ook niet. Veel is anoniem geschreven.

6. Samenvatting van het werk

De Roelandslegende

Zijn campagne in het noordoostelijk deel van Spanje tot aan de Ebro was alles behalve een ´terugverovering op de Arabieren´, zoals sommige geschiedschrijvers ook nu nog doodleuk beweren. In 786 voer hij inderdaad naar Spanje. Dit op verzoek van de Islamitische heerser aldaar om deze te helpen in zijn strijd tegen de eveneens islamitische Omayyaden van Cordoba. Het gaat gelijk al fout als Karels leger in Noord Spanje de stad Pamplona verovert. Pampalun is de hoofdstad van het christenrijk Navarra en de Basken zijn woedend. Karel rest niets anders dan het hazenpad te kiezen, maar de Basken slagen er toch nog in de achterhoede van Karels leger, onder aanvoering van zijn neef Roeland, te vernietigen. Volgens de legende zou dit in 778 op de Alto Ibaneta bij Roncevalles hebben plaatsgevonden. Eén van de beroemdste Karelverhalen, het Roelandslied, gaat hierover. De hoofdpersoon is niet Karel de Grote zelf, maar één van zijn twaalf ridders: zijn neef Roeland. De inhoud gaat als volgt: Karel heeft met succes tegen de Saracenen in Spanje gevochten en is op terugtocht naar Frankrijk. Roeland is aanvoerder van de achterhoede van het leger, dat in een lange stoet over de Pyreneeën trekt. Plotseling - er is verraad in het spel - wordt de achterhoede overvallen door een overmacht van Saracenen. Ridder Olivier dringt er bij zijn vriend Roeland op aan om ter waarschuwing op zijn hoorn te blazen, zodat Karel hen te hulp zal schieten. Roeland weigert echter: dat is zijn eer als ridder te na. Roelands manschappen vechten als leeuwen, maar moeten toch constateren dat ze langzaam maar zeker terrein verliezen. Pas als vrijwel iedereen is omgekomen, blaast Roeland. Als Karel omkeert en bij het strijdtoneel aankomt, zijn alle 20.000 man gesneuveld, Roeland als laatste. Karel keert terug om zijn trouwe vazallen te wreken en verslaat de Saracenen definitief.

Het Nederlandse Roelandslied is een vrij getrouwe bewerking van het Chanson de Roland, vermoedelijk uit de twaalfde eeuw. Er zijn vijf fragmenten uit de veertiende bewaard gebleven, die overeenkomen het de tweede episode. Daarnaast zijn er ook nog twee zestiende eeuwse volksboek uitgaven. Deze bestaan uit proza en versvorm. Het proza wijkt sterk af van de andere bronnen, maar de poëzie sluit aan bij de handschriftfragmenten. De Laurens Jansz. Coster is overgenomen van de versie van H. Adema voor de "vertaalde tekstuitgaven" van uitgeverij "Taal en Teken" en is een combinatie van de bewaarde handschriften.
Het chanson is te verdelen in vier episodes.
1. In de eerste episode heeft Karel de Grote vrijwel geheel Spanje veroverd op de Saracenen. Deze bereiden samen met de Franse graaf Ganelon een verraderlijk plan voor dat moet leiden tot de terugtocht van het Frankische leger en de dood van graaf Roeland.
2. In de tweede episode wordt de veldslag beschreven. De Saracenen roeien de achterhoede van het Franse leger, dat onder bevel staat van Roeland, volledig uit bij Ronceveaux. Karel komt met zijn hoofdmacht te laat, achtervolgt de Saracenen en brengt hen bij de rivier de Ebro een vernietigende slag toe.
3. In de derde episode verschijnt Baligant, koning van Babylonië en leenheer van de Saraceense koning in Spanje en valt het Franse leger aan. Nadat Karel Baligant in een tweegevecht heeft verslagen vlucht het Saraceense leger, en worden de Spaanse Saracenen gedoopt.
4. In de vierde episode wordt het proces tegen de verrader Ganelon behandeld. Tenslotte wordt Karel in een visioen opgeroepen om elders de heidenen te bestrijden.

7. Socio-culturele invloeden in het werk

Alles wat belangrijk is voor de Middeleeuwse mens komt er in voor: godsvrucht, trouw, heldenmoed, heldenverering. De vrouw lijkt niet te bestaan, maar dat is logisch: zij was gewoon thuis terwijl Karel er voor zorgde dat de wereld Christen werd.
8. Waardering

cultuurhistorisch: Ik heb heel wat geleerd over de tijd van Karel de Grote, ook al is dit stuk 400 jaar later pas geschreven. Maakt veel duidelijk over de sfeer destijds.
didactisch: Er valt een spannend jongensboek van te maken als je het vertaald in hedendaags Nederlands
esthetisch: Tja, de tijdgeest is interessant, de omstandigheden, maar Karel was natuurlijk gewoon een haantje, een goede legeraanvoerder.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen