U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anoniem, - Setengah Mati.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=6789 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 917 woorden.

?, Setengah mati

A:

Het boek gaat over Ellie die in een oorlog raakt verzeilt met haar familie, haar vader

vlucht naar Australië. Ellie en haar moeder en twee zusjes (Toos en Loes) worden alleen

achter gelaten in het huis. De oom van Ellie moet ook met haar vader mee naar Australië.

Dus tante Jet en haar nichtje Erna komen voor zolang bij hun inwonen. Maar niet voor

lang, er worden al naar een paar dagen huiszoekingen gedaan door de Jappen. Het duurde dan

ook niet lang meer of ze werden weg gevoerd naar het kamp in Bangkong. Naar een paar weken

in Bangkong werden ze weer doorgevoerd naar het kamp in Halmaheira.

Ze moesten zich vaak melden in het kamp op het grasveld en dan moesten ze voor de

kampleider buigingen maken. Als je bijvoorbeeld niet genoeg knikte met je hoofd naar

beneden dan werd je bijna gelijk half afgeranseld. De voorzieningen in het kamp werden er

niet beter op want het openbare toilet raakte verstopt. En er braken grote ziekten uit

door het slechte en het weinige eten. Maar de mensen kregen dan ook een van de smerigste

werkjes op zich; Ze moesten bijvoorbeeld met een oud blikje het openbare toilet legen en

dan op het land strooien bij de groenten die zelf niet mochten op eten, maar soms werd er

dan eten gestolen en als de kampleider er dan achter kwam dan werd de moeder er voor

gestraft dus de kinderen hielden zich wel strikt aan de regels.

Na een lange tijd was de oorlog afgelopen maar de kampleiders hielden het nog een week

geheim, om een opstand te voorkomen. Toen het kamp werd bevrijdt kwamen ze bij een

mannenkamp terecht en daar was het velen malen beter. Na een paar dagen kwamen de

Amerikanen en ze brachten extra nog wat voedsel mee, maar die zelfde dag kwam een

Amerikaan bij de moeder van Ellie en hij zij dat haar man nog leefde want hij had een

brief meegenomen voor haar. De moeder van Ellie schoot in haar tranen van blijdschap en ze

wilden zo snel mogelijk uit het kamp en terug naar hun eigen stad. Het was er tegen die

tijd nog er gevaarlijk maar dat maakte haar niet veel uit. Totdat op de zelfde dag een man

bij haar kwam en hij zij dat ze met de boot naar Singapore moest want daar zat haar man te

wachten. Zo gezegd zo gedaan toen ze in Singapore aan kwamen zochten ze haar vader op.

Verhaal analyse:

B:

1

De titel:

Setengah mati (half dood).


Ik vind de titel goed gekozen want de kampleider sloeg zijn gevangenen ook bijna half

dood.

2

Tot welke genre behoort het boek?


Proza, epiek

Is het een jeugdboek of een literair boek?


Het is een jeugdboek.

Welke kenmerken van jeugdboeken bezit het boek?


Er spelen jonge kinderen in mee.

Welke kenmerken van literaire boeken kun je aanwijzen?


Geen

3

Wat is het probleem van de hoofdpersoon?


Er is oorlog en ze zijn bang.

Schets de hoofdlijn van het verhaal in zes stappen?

- Oorlog in Nederlands-Indië.

- De Jappen komen.

- Ze moeten mee van de Jappen.

- Ze zitten in het concentratiekamp vast.

- De Amerikanen komen.

- Ze komen vrij uit het concentratiekamp.

Wat voor een begin heeft het verhaal?

Ze beginnen eerst met informatie geven over de hoofdpersoon.

Wat voor een soort eind heeft het verhaal?

Een gesloten einde.

Is het een spannend verhaal?

Ja omdat ze het steeds moeilijke krijgen in het kamp

Waardoor wordt de spanning veroorzaakt?

De mensen worden wanhopig.

4

Welke personen komen erin voor?

Gewone mensen die als het waren een burger oorlog meemaken.

Wie zijn de hoofdpersonen en wie zijn de andere personen?

De hoofdpersonen zijn Ellie en haar familie en de bijpersonen zijn de kampleider en de

ander mensen die in het kamp wonen.

Welke personen zijn round character welke zijn de flat characters?

Ellie is als enige een round character en de andere zijn flat characters.

De hoofdpersonen?

Ze zijn bijna allemaal hetzelfde want ze zijn allemaal even bang voor de oorlog en dat

ze mee worden genomen.

5

Wanneer speelt het verhaal zich af?

Jaren vijftig zestig

Hoeveel tijd verloopt er tussen begin en eind?

Bijna niets het verhaal loopt gewoon normaal.

Is het verhaal chronologisch of niet chronologisch vertelt?

Het verhaal is chronologisch vertelt het gaat namelijk van dag tot dag.

Bevat het verhaal flashbacks?

Ja, Ellie blikt soms terug hoe mooi het vroeger was.

Bevat het verhaal vooruit verwijzigingen of terugverwijzingen?

Nee

Zijn er sprongen in de tijd?

Ja, toen ze met het verhaal begonnen.

6

Door wiens ogen beleven we het verhaal?

Door de personale verteller ( Ellie ).

Is het een ik-verhaal? Wat heeft dat voor een gevolg?

Het verhaal wordt vertelt als het ware door Ellie ( Elizabeth Thomsen ).

7

Waar speelt het verhaal zich af?

Nederlands – Indië.

Oefent de omgeving invloed uit op de gebeurtenissen?

Ja, doordat het daar altijd warm is breken er ziektes uit.

8

Wat is het onderwerp van het verhaal?

Het verhaal gaat over de oorlog waarin Ellie ( Eliza Thomson ) in een jappenkamp zit en

zij vertelt over haar gebeurtenissen.

Welke motieven kun je aanwijzen?

Ze hebben het erg zwaar.

9

Heeft de schrijver een bedoeling met het verhaal?

Ja, ze wil duidelijk laten blijken dat oorlog geen pretje is.

Heb je een boodschap kunnen ontdekken?

Nee

Heeft dit verhaal je aan het denken gezet?

Ja, je kunt je namelijk hellemaal inleven in het boek.

10

Vond je het taalgebruik moeilijk?

Nee, zelfs makkelijk.

Bevat het verhaal veel beschrijvingen?

Ja, ze vertellen wel veel waar ze zijn op een bepaald moment.

Bevat het verhaal veel dialogen?

Ja, er staat namelijk veel tussen aanhalingstekens.

Schrijfster:

C:

Ik kan geen informatie in de bieb vinden over Eliza Thomson. Er staat verder in het

boek niet vermeld of zij ook nog meerdere boeken heeft geschreven.

Eigen mening:

D:

Ik vond de lengte van het boek mooi, niet te lang maar ook niet tekort. De taal is er

begrijpelijk. Het boek geeft duidelijk de situatie in het jappenkamp weer en wat de

gevangenen mee maken. Ik zou het boek zelf niet willen kopen omdat ik het al een keer heb

gelezen.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen