U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anoniem, - Koning Arthur En De Ridders Van De Ronde Tafel.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=6786 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1330 woorden.

?, Koning Arthur en de ridders van de Ronde Tafel


Koning Arthur en de ridders van de Ronde Tafel


Het boek gaat over Uther Pendragon die koning van Engeland was en op een avond bij Igraine

bleef slapen en Arthur bij verwekte. Merlijn, de tovenaar, bracht hem naar Sir Ector en

werd door hem grootgebracht. Op een dag was Arthur op weg met zijn broer naar een toernooi

en moest een zwaard voor hem halen. Hij kon er geen vinden, maar toen zag hij de steen met

het zwaard erin staan waarop stond: wie dit zwaard uit de steen zal trekken, zal de

waardige koning van Brittanje worden. Het was niemand gelukt, maar Arthur pakte het zwaard

eruit en ging terug naar zijn broer en even later werd hij koning. Hij redde Merlijn die

in elkaar werd geslagen en wilde vechten met koning Pellinore, maar verloor dit.

Koning Arthur kreeg een boodschap van koning Ryon dat hij alle koningen van kleinere

landen had gevangen en hun baarden had afgeknipt en hij moest zijn baard opsturen als

teken dat hij ontzag had voor Ryon. Anders zou hij het Rijk van Arthur komen verwoesten en

hem het hoofd afslaan. Even later kwam er een jonkvrouw die vertelde dat een ridder de

steen uit de schede moest trekken en niemand lukte het tot Balyn naar voren stapte en het

lukte hem. Hij weigerde het zwaard terug te geven en sloeg het hoofd van de Vrouwe van het

Meer af. Hij werd door Arthur weggestuurd en Launceor ging er achteraan. Na een lang

gevecht verloor Launceor en viel dood op de grond. Toen kwam een meisje aanrijden die van

hem had gehouden en dood neerviel toen ze in zijn zwaard sprong. Hij was vol van verdriet

en zijn broer Balan kwam om hem te troosten. Ze gingen samen op weg om een goede daad te

verrichten om ridder te kunnen worden. Ze gingen naar koning Ryon om hem te vermoorden.

Merlijn zou hen helpen. Toen ze terugkeerde op het hof van Arthur vertrok Balyn weer,

omdat er een vloek over hem zou zijn. Later vermoorde hij Garlon die door toverkunst

iedereen kon doodden die hij wilde en werd aangevallen door koning Pelles. Na een

langdurig gevecht waarbij zware klappen vielen deelde Balyn de Droeve Stoot uit en Pelles

viel zwaar gewond op de grond en had een hoofd- wond die niet meer zou herstellen. Hij

kwam bij een kasteel aan en ging vechten met de Zwarte Ridder, na zwaar gestreden te

hebben vielen ze allebei dodelijk gewond op de grond en het bleek dat Balyn met zijn broer

Balan had gevochten en dat ze elkaar hadden gedood. Met Pasen werd een feest gegeven aan

het hof van Arthur en de Ronde Tafel werd opgericht. Met Pinksteren zou Arthur gaan

trouwen met Guinevere. merlijn had de tafel- indeling gemaakt en Gawain, de neef van

Arthur en Tor, de zoon van Pellinore werden tot ridder geslagen en gingen op pad om

avonturen te beleven. De plaatsen van Pellinore, Sir Launcelot en Sir Percival waren nog

leeg (Percival moest nog geboren worden). Op een dag reed Arthur treurend door het bos om

de woorden die Melijn gesproken had toen plotseling Melijn voor hem stond om afscheid van

hem te nemen. een paar dagen later kwam er een gevecht in het woud tussen Koning Arthur en

Accolon en Accolon dreigde zijn hoofd eraf te slaan, maar Lady Nimue hielp Arthur met haar

toverkunsten. Morgana le Fay was inmiddels bezig haar boze plannen uit te werken. Camelot

uit te werken. Ze was van plan haar man, ko- ning Urience, die slapend op bed lag te

vermoorden en de ser- veerster moest een zwaard gaan halen en waarschuwde de zoon van

koning Urience. Sir Uwaine kon Morgana le Fay net tegenhouden.

Het jaar daarna was er weer een bijeenkomst van de ridders van de Ronde Tafel en

plotseling kwam de Groene Ridder bin- nen. Het was een soort reus en hij wilde een klap

van een dapper ridder hebben die volgend jaar met hem zou gaan strij- den. Niemand durfde

het en toen stapte Arthur naar voren, maar Gawain wilde dit niet en nam deze taak op zich.

Hij gaf hem een klap en het hoofd van de Groene Ridder viel eraf, maar raapte het zelf

weer op en liep weg. Gawain vertrok richting het noorden en kwam bij een kasteel waar hij

mocht blijven. De koning ging steeds op stap om te jagen en de jonkvrouw bleef bij hem en

beminde hem, maar Gawain bleef de koning trouw. Hij ging vechten met de Groene Ridder en

kreeg een klap, maar de ridder zou hem niet doden, omdat hij de dapperste en beste ridder

was die hij kende. Launcelot ging ook op avontuur uit en verrichte heldendaden zoals het

genezen van een zwaar gewonde ridder en het ver- slaan van ridders. Launcelot werd

verliefd op Guinevere en zij op hem, maar ze bleven de koning trouw. Op een dag kwam een

jonkvrouw aan het hof die vroeg om hulp maar geen enkele ridder bood zich aan voordat

Gareth, een keukenjongen, naar voren stapte en achter de jonkvrouw aan ging die kwaad was

weggelopen, omdat er geen rider werd mee- gestuurd maar een keukenjongen. Gareth streed

met de Zwarte Ridder, vervolgens met de Groene Ridder, daarna met de Blau- we Ridder en

ten slotte versloeg hij de Rode Ridder. Hij werd een waardig ridder en ging terug naar het

kasteel van koning Arthur.


Aan het kasteel van Arthur werd een boodschap gestuurd dat Tristram de dappere ridder zal

worden die tot de beste rid- ders van de wereld zou behoren. Hij werd ontvoerd en zou

verkocht worden als slaaf, maar God stond hem bij en Tristram kwam weer aan land en vocht

met allerlei ridders. Hij werd verliefd op Isolde en bleef haar beminnen. Tristram ging

later bij een strijd dood en Isolde stierf van verdriet.

Sir Gawain werd samen met Launcelot en Percival van Wales tot de beste ridders gerekend en

streden voor het Logres dat koning Arthur had gesticht. Er werden nieuwe ridders

aangekondigd en zo ook Sir Galahad die de zoon zou zijn van Launcelot en Elaine en toen

Galahad een groot ridder werd was hij trots op hem.


Een tijd later werden alle ridders van de Ronde Tafel weg- gestuurd om op zoek te gaan

naar de Heilige Graal. Niemand was in staat deze te vinden, maar na een jarenlange zoek-

tocht stonden Launcelot en Gawain op het punt opm hem te vinden en ook Galahad was erbij.

Ze werden beloond voor dit goede werk en veel ridders keerde terug aan het hof van koning

Arthur, maar ook vele waren omgekomen in de avontuur- lijke poging om de Heilige Graal te

vinden. Launcelot en Guinevere waren nog steeds verliefd en ze spra- ken af om samen te

zijn in Guinevere's tuin, maar Sir Mordred hoorde dit en vertelde dit aan een paar andere

ridders en verstopte zich in de tuin. Launcelot sprak af op een toren- kamer om daar de

nacht met Guinevere door te brengen. Sir Mordred vertelde het aan Arthur die

doodongelukkig was en wraak wilde nemen op Launcelot. Er kwam een inval op het

torenkamertje, maar Arthur vermoordde een ridder en trok zijn harnas aan. Hij vluchtte en

vestigde zich met Guinevere op het kasteel waar Launcelot geboren was. Er braken burger-

oorlogen uit en Arthur sloot na een tijd vrede met Launcelot en nam Guinevere weer mee

naar zijn kasteel. Ze werd op de brandstapel gezet, maar Launcelot kon haar net redden.

Arthur voerde met al zijn ridders oorlog in Dover tegen de Fransen en Brittanje stroomde

vol met Saksers. Sir Mordred nam veel land in bezit toen Arthur in Dover aan het vechten

was en kreeg veel volgelingen. Zo ging het grote Rijk van toen koning Arthur in goede

jaren ten onder aan burgeroorlogen en onderlingen twisten. Uiteindelijk stierven alle

dappere ridders en Arthur bleef alleen over met Sir Bedivere en Sir Lucan, maar deze

bezwijk- te ook aan zijn zware verwondingen. Arthur was stervende en Bedivere moest het

zwaard in het meer gooien, maar wilde dit zwaard zelf houden en loog tegen Arthur. Arthur

had het door en beval hem dit te doen. Toen hij het zwaard Excalibur in het water gooide

kwam er een hand boven die hem pakte en zo ten onder ging. Arthur vroeg of de ridder hem

op een boot kon leggen en hem zo stervende af te laten varen naar waar de boot heen wilde.

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen