Boekverslag : Anoniem, - Karel Ende Elegast
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1131 woorden.

Uitgeverij
X

Genre
(Voorhoofse) ridderroman

Thema
Vertrouw op God, doe wat Hij zegt en het zal goed met je gaan. Trouw zijn van de ridder aan de heer is ook belangrijk. Hoewel Elegast door Karel verbannen is, blijft hij hem trouw. Ook het christelijke geloof speelt een belangrijke rol. Het is vooral een theocentrisch verhaal.

Titelverklaring
Karel ende Elegast gaat over Karel de Grote, een van de eerste grote Europese heersers, en Elegast een door Karel verbannen ridder die na zijn verbanning als roofridder in het woud leeft. De titel bestaat dus uit twee namen, een verdere verwijzing naar het verhaal zit er niet in!

Opbouw
Op opbouw van het verhaal is duidelijk en goed te volgen. Het is een chronologisch verhaal en er komen dus geen flashbacks en flashforwards in voor. Het verhaal is verdeeld in 5 getitelde hoofdstukken.

Onderwerp
Karel de Grote

Tijd
Het verhaal speelt zich af rond 800, toen Karel keizer was van een groot deel van West-Europa.

Ruimte
Het verhaal speelt zich af rond het gebied van het kasteel van Karel. Wat je in ieder geval uit de tekst op kan maken is dat daar vlak in de buurt het kasteel van Eggheric (de zwager van Karel) staat en dat er op de route daar naartoe een bos is.

Stijl
Ik heb Karel ende Elegast in de vertaling gelezen en niet in het Oudnederlands. Doordat het vertaald is uit een ‘rijm’ het soms niet helemaal kloppen maar toch i het allemaal duidelijk te volgen. Als ik Karel ende Elegast niet vertaald had gelezen dat ik er dan wel meer moeite mee zou hebben gehad.

Motieven
Er zijn een aantal motieven in het verhaal. Ten eerste de tovenarij: het toverkruid om dieren te kunnen horen, en iedereen die in slaap gebracht wordt. Ten tweede het getal 3: dat staat voor heilig, volmaakt en zekerheid. Ten derde het godsgerichtige: bij moeilijkheden word vaak tot God gebeden om hulp. Ten vierde de bovenaardse wezens: de engel maar ook de duivel en tot slot de duels: veel onenigheden worden uitgevochten in duels.

Personages
De belangrijkste persoon in het verhaal is Karel. Hij is koning van een groot rijk en ontkomt net aan de dood. Hij heeft als koning een sterke persoonlijk persoonlijkheid. Hij is erg dapper en geliefd bij het volk. Elegast is degene die Karel helpt met stelen. Hij is door Karel verbannen uit zijn rijk, maar is toch trouw aan de koning. Hij is slim en dat komt goed van pas bij het stelen. Elegast is een goedaardig persoon. Eggheric is het tegenovergestelde van Elegast. Hij is ontrouw aan de koning en wil een aanslag op zijn leven plegen. Hij is een zeer boosaardig persoon binnen het verhaal.

Samenvatting
Het verhaal begint op een avond, als Karel in bed ligt. Plotseling verschijnt er een engel in zijn kamer die hem – uit naam van god – beveelt uit stelen te gaan. Na enige aarzeling besluit Karel aan dit bevel gehoor te geven.
Eenmaal op pad beseft Karel dat hij zich in een lastig parket bevindt. Hij is nu wel uit stelen gegaan, maar wát moet hij eigenlijk stelen, en hóe? Hij wenst hartstochtelijk dat Elegast bij hem was; die zou wel weten hoe hij dit zaakje aan moest pakken. Elegast is een van Karels ridders, die hij ooit – om een kleine misstap – heeft moeten verbannen. Hij leeft sindsdien als roofridder in het woud.
Toevallig komt Elegast, in het zwart gekleed, hem op dat moment tegemoet. Eerst beseft Karel niet met wie hij te maken heeft, maar na een duel vertelt de zwarte ridder wie hij is. Karel stelt zich voor als Adelbrecht, een ‘collega-roofridder’. Misschien kunnen ze vannacht wel samenwerken, oppert hij. Hij wil namelijk vannacht een grote slag slaan en heeft daarvoor het kasteel van Karel de Grote op het oog. Elegast protesteert hevig: hij is nog steeds trouw aan zijn vroegere heer en wil hem geen kwaad doen. Daarom besluiten ze bij Karels zwager Eggheric van Eggermonde in te breken.
Bij Eggherics kasteel blijkt dan waarom Karel door God uit stelen is gestuurd. Elegast luistert namelijk een gesprek af tussen Eggheric en zijn vrouw, waarin Eggheric bekent dat hij van plan is Karel te doden – de volgende dag, als er feest is op Karels kasteel - samen met een paar andere edelen. Eggherics vrouw, Karels zuster, wil dit voorkomen, maar Eggheric brengt haar tot zwijgen met een flinke vuistslag. Als Elegast de ontdekking aan ‘Adelbrecht’ vertelt, die buiten de wacht heeft gehouden, spreken ze af de keizer dit nieuws zo snel mogelijk moet weten. Adelbrecht zal het hem vertellen, want Elegast kan zich – als banneling –natuurlijk niet op het kasteel vertonen.
Karel keert dan terug naar zijn kasteel. Hij besluit de volgende dag met de samenzweerders af te rekenen zodra ze binnen de kasteelmuren zijn. Dat gebeurt: Eggheric en zijn vrienden worden beschuldigd van hoogverraad en Elegast wordt erbij gehaald om te getuigen. In het duel dat volgt, wordt Eggheric door Elegast gedood. Deze krijgt vervolgens niet alleen eerherstel, maar mag ook met Eggherics weduwe trouwen.

Achtergrond informatie van de schrijver
X

Eigen mening
Ik vond Karel ende Elegast een oninteressant verhaal om te lezen. Dit kwam denk ik mede doordat ik als zo vaak had gehoord waar het over ging dat ik met tegenzin begon te lezen in een verhaal dat ik al kende. Het onderwerp spreekt mij totaal niet aan en het theocentrische in het verhaal vond ik ook helemaal niet. Waarschijnlijk komt dat omdat ik vanuit thuis niet gelovig ben opgevoed. Ik heb dit verhaal meer gelezen omdat ik nog iets moest lezen uit deze periode. Dat ik dit gelezen heb is dus meer gedwongen dan spontaan. Oké, ik had natuurlijk een ander boek kunnen lezen uit deze periode, maar deze hadden we thuis….
Verder vind ik dat er in het verhaal nogal wat vage situaties voorkomen. Als Karel Elegast tegenkomt en zich voordoet als Adelbrecht, vind ik het wat vaag dat Elegast Karel niet aan zijn stem herkent. Als je lang voor hem gediend hebt zou je toch wel een beetje kennis kunnen verwachten! Ook is het wel haal toevallig dat Elegast en Karel nou precies op het goede moment bij Eggheric aankomen en zo het verhaal af kunnen luisteren. Ik vind dat het hele verhaal afhangt van het toeval en dat maakt het ontzettend onrealistisch!!!
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen