U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anoniem, - Karel Ende Elegast.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=3112 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 900 woorden.

Opdracht : Bespreek de 5 aspecten van de Middeleeuwse cultuur zoals ze in dit verhaal gestalte en vorm krijgen.


*Moraliserend :


Elegast werd beloond voor zijn trouw tegenover zijn vroegere leenheer keizer Karel, ook al had de koning zijn land en bezittingen afgenomen en hem verbannen. God en de koning beloonden Elegast voor zijn trouw en eerbiedigheid voor de vorst.
Daartegenover werd Eggeric van Eggermonde, die Karels vertrouwen genoot gestraft door zijn ontrouw tegenover zijn leenheer keizer Karel. De bezittingen en de rijkdom van Eggeric waren heel groot, maar toch wilde hij de koning vermoorden om zo nog meer macht te krijgen.
Het eigenaardige aan dit verhaal is dat Eggeric en Elegast het tegendeel zijn van wat zij lijken te zijn. Elegast, die een beruchte rover was, bleef trouw en eervol tegenover zijn vorst. Eggeric daartegenover, die een in aanzien staand kasteelheer was verraadde zijn vorst en was ontrouw tegenover hem.
Dit verhaal eindigt ideaal zoals de meeste Middeleeuwse verhalen : trouw wordt beloond en ontrouw wordt gestraft. Uit dit verhaal zou men moeten besluiten dat alle kwaad steeds vroeg of laat gestraft wordt en dat mensen die onrecht lijden toch ooit beloond worden. Deze conclusie komt niet overeen met de werkelijkheid. Het zou te mooi en te gemakkelijk zijn als alles zo ideaal zou verlopen.


*Traditiegebonden :


Keizer Karel leefde rond 800 na Christus en dit verhaal speelt zich dus ook in die tijd af, vanaf dan zijn de verhalen over Keizer Karel eeuwenlang doorverteld van generatie tot generatie. Tot in 1200 na Christus gebeurde dit, want dan werd het verhaal opgeschreven en door veel geluk kunnen wij nog steeds genieten van ‘Karel ende Elegast’. Maar zoals nu nog steeds bij het doorvertellen van gebeurtenissen, werd het verhaal door de verteller veranderd en zoals je weet gebeurde dit doorvertellen vier eeuwen, dus kan het best zijn dat die nacht in Ingelheim aan de Rijn heel andere dingen gebeurd zijn dan zoals het verhaal nu vertelt.


*Gedragsoriënterend

Heel het verhaal door worden de gevoelens en gedachten van de lezer aangepast aan de situatie in de Middeleeuwen.
Allereerst is dit een voorhoofse ridderroman wat blijkt uit de aanwezigheid van zaken als bruut geweld, krijgshaftigheid, trouw en ontrouw aan de leenheer en onder- geschiktheid van de vrouw. De hoofsheid is iets typisch voor de Middeleeuwen.
Ten tweede zijn de gebeurtenissen (die in dit verhaal een duidelijke hoofdrol spelen) typisch voor de Middeleeuwen, want zoiets als in dit boek beschreven staat gebeurd tegenwoordig niet meer. Grove kenmerken van de Middeleeuwen komen ook in het verhaal voor zoals vrouwen weggeven of iemands hoofd brutaal afhakken. Een andere typische Middeleeuwse gebeurtenis is het tweegevecht die beschouwd werd als een vorm van rechtspraak.
Ten derde is er de standenmaatschappij waarbij het klein aantal edelmannen alles bezaten en waarbij boeren heel hard moesten werken om in leven te blijven. Kooplieden en pelgrims hadden niet veel aanzien, maar bisschoppen, kanunniken, abten en monniken, dekens en priesters werden wel als voorname mensen aanzien door de adel.
Ten vierde is er het gebruik van toverkruiden en toverkunsten om de taal van dieren te verstaan of mensen in slaap te brengen.
Als laatste is het feit dat er heel weinig ingegaan wordt op de gedachten en gevoelens van de personages iets typisch voor de Middeleeuwen.


*Symboolgevoelig

Toen Karel in het bos Elegast zag naderen in een zwart pak dacht de koning dat hij oog in oog stond met de duivel. Ook tijdens het gevecht tussen hij en Elegast dacht de vorst dat hij aan het vechten was met de duivel. Uit dit voorval kunnen we afleiden dat het kleur zwart een duivelssymbool was.
Een tweede iets is het voorkomen van het goddelijk getal 3 in dit verhaal.
De engel moest namelijk tot driemaal toe Karel aansporen om te gaan stelen.


*Christelijk

In dit verhaal draait heel veel om de aanwezigheid van God en de inbreng van God, Hij is als het ware degene die alle gebeurtenissen regelt tijdens dit verhaal.
Het komt er eigenlijk op neer dat wie God gehoorzaamt gered wordt. Hier wordt het leven van Karel gered. God grijpt hier in om het verraad te ontdekken door de engel Karel wakker te laten maken en hem uit stelen te laten gaan.
Het belangrijkste motief in dit verhaal is dus het christelijke geloof. Dat wordt geïllustreerd in de volgende gebeurtenissen uit de tekst :
-Karel, die vol onbegrip is over het bevel uit stelen te gaan, gehoorzaamt toch als de engel hem voor de derde keer een boodschap geeft.
-Als Karel uit het kasteel gaat hoort niemand hem.
-Als Karel buiten om Gods bescherming vraagt komt Elegast.
-Voor het tweegevecht bidt Elegast uitvoerig en Eggeric niet.
-Karel verzoekt God de strijd te beslissen wat dan enkele minuten later ook gebeurt.
Uit al deze voorbeelden blijkt dat elke keer Karel tot God bidt, de hulp direct komt.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen