Boekverslag : Bij De Start Van De Wedstrijd - Badminton Ingezonden Door: Maya De Bij Categori
De taal ervan is Lichamelijke Opvoedi en het aantal woorden bedraagt 765 woorden.

BadmintonWat is badminton?De sport is ontstaan in 1872 op het landgoed Badminton. Het is een racketspel, dat wordt gespeeld door twee of vier spelers. De bedoeling van het spel is om de shuttle op de grond te laten belanden, aan de andere zijde van het net, buiten bereik van de tegenstander.

Het terreinHet terrein heeft een lengte van 13,40 m en is verdeeld in twee helften door een net. De lijnen moeten een breedte van 40mm hebben en ze moeten makkelijk herkenbaar zijn en een witte of gele kleur hebben.

Het net

Het net moet vervaardigd zijn uit dunne koord van een donkere kleur, en met een gelijkmatige dikte en moet een hoogte van 760 mm hebben. De mazen van het net mogen niet kleiner zijn dan 15mm en niet groter dan 20mm.

De bovenzijde van het net moet voorzien zijn van een boord die bestaat uit een soort van wit lint met een breedte van 75mm dat is dubbelgevouwen over een koord of kabel dat door het net is geregen. Dit lint dient op de koord of kabel te rusten. De bovenzijde van het net tot het oppervlak van het terrein moet 1,524m zijn in het midden van het terrein, en 1,55m boven de zijlijnen van het dubbelterrein. Er mogen geen gaten zijn tussen de uiteinden van het net en de palen. Indien nodig, moet men de onderste uiteinden van het net aan de palen vastknopen.

Spelregels

Service

De serveerder en ontvanger moeten diagonaal staan t.o.v. elkaar, in de juiste vakken. De speler die serveert, moet bij een even aantal punten in het rechtervak staan en bij een oneven aantal, in het linkervak. Beide voeten van de spelers moeten in contact staan met het terreinoppervlak op het moment dat de service wordt gegeven.

De steel van de serveerder’s racket moet, op het moment dat het de shuttle raakt, in een neerwaartse richting wijzen:Enkelspel

De shuttle wordt afwisselend door de serveerder en de ontvanger teruggeslagen totdat een "fout" wordt gemaakt of wanneer de shuttle niet meer bespeelbaar is. Als de ontvanger een "fout" maakt of de shuttle niet meer bespeelbaar is omdat deze de grond raakt binnen het terrein van de ontvanger, dan wordt er een punt gescoord door de serveerder. De serveerder serveert dan opnieuw vanaf het aangrenzende serveervak. Als dit bij de serveerder gebeurt, dan verliest die de service, en krijgt de ontvanger de service toegewezen, waarbij er dan geen punt wordt gescoord.Dubbelspel

Bij het begin van een partij, en elke keer dat de service van zijde verandert, wordt er vanuit het rechter serveervak geserveerd.

Alleen de ontvanger mag de service terugslaan: wanneer de shuttle de partner van de ontvanger raakt, of deze slaat de shuttle terug, dan wordt er een punt gescoord door de serverende zijde. Nadat de service is teruggeslagen, mag de shuttle door beide spelers van de serveerderszijde worden teruggespeeld, en vervolgens ook door beide spelers van de ontvangende zijde, en dit net zolang totdat er een punt wordt gescoord.

Net zoals bij enkelspel,wanneer de ontvangende zijde een "fout" maakt of de shuttle is niet meer bespeelbaar omdat deze de grond heeft geraakt binnen het terrein van de ontvangende partij, dan scoort de serverende partij een punt, en mag deze opnieuw serveren. En als dit dan bij de serverende partij gebeurt, krijgt de tegenpartij de service en wordt er geen punt gescoord.

Het recht om te serveren wijzigt opeenvolgend van de beginnende serveerder (bij de start van de wedstrijd) naar de beginnende ontvanger van die wedstrijd, en vervolgens naar diens partner. Verliest ook deze zijn service, dan begint terug één van de tegenstanders te serveren, gevolgd door diens partner, enzovoort.

Om het even welke speler van de winnende zijde mag in de volgende set beginnen met serveren, en om het even welke speler van de verliezende zijde mag in de volgende set beginnen met het ontvangen van de service.

FoutenHet is een "fout":

-als een service niet correct is

- als de serveerder, in een poging om te serveren, de shuttle mist;

-als de shuttle, na de service, in het net, of op het net terechtkomt

-als de shuttle tijdens het spel buiten de grenzen valt ,door, of onder het net gaat; niet meer over het net geraakt; het plafond, of de zijmuren naast het terrein raakt; een persoon of kledingstuk van één der spelers raakt; of eender welk ander object of persoon buiten de onmiddellijke omgeving van het terrein raakt;

-als de shuttle 2x geraakt wordt door eenzelfde speler of door een speler wordt geslagen en achtereenvolgens door diens partner

-als een speler tijdens een partij: het net raakt of de palen met zijn/haar racket, kleding of lichaam
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen