Boekverslag : Bvb:een Deur Die Plots Dichtslaat - Telekinese Ingezonden Door: Maya De Bij Categor
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 749 woorden.

Wat is telekinese ?Telekinese of psychokinese is het vermogen om voorwerpen te verplaatsen met behulp van geestkracht, op een wijze die niet verklaard kan worden, met behulp van de voor ons niet bekende mechanische of fysische processen.Er zijn verschillende vormen van telekinese, bijvoorbeeld:

pyrokinese: dit is een vorm van telekinese,waarbij heel veel energie zich concentreert in een voorwerp dat daardoor spontaan tot ontbranding komt.apport: de transportatie van voorwerpen of levende organismen van het ene afgesloten gebied naar het andere, zonder enige aanwijsbare oorzaak.levitatie: het op paranormale wijze onttrekken van voorwerpen of levende organismen aan de zwaartekrachtDeze worden in de occulte wetenschappen parergische verschijnselen genoemd omdat ze te maken hebben met energie.Bij telekinese zou er dus energie worden doorgestuurd. Als die uitgaat van een brein naar een bepaald voorwerp,dan spreekt men van gewone telekinese,maar als die energie uitgaat van iets onbekends (bvb:een deur die plots dichtslaat), dan zou het zogezegd om een Poltergeist of kwelgeest moeten gaan. Maar men heeft nooit het transport van energie kunnen vaststellen terwijl er een lepel in de lucht zweefde of zo en evenmin heeft men op de plaats waar de energie vandaan zou moeten komen, bijvoorbeeld het brein van een paranormaal begaafde, nooit het verlies van energie kunnen vaststellen, dus is er geen bewijs dat deze theorie volledig klopt. En

mensen zijn bekend geraakt met de term telekinese toen ene Uri Geller voor een groot televisiepubliek lepels boog, maar hij werd na een tijd toch als oplichter ontmaskerd en zo zijn er nog meer gebeurtenissen geweest waarbij mensen beweerden dat ze deze gave hadden, maar waarvan er altijd bewezen werd dat het om een simpele goocheltruc ging.Experimenteel onderzoek nar telekineseDe eerste keer dat er onderzoek werd gedaan naar het verschijnsel was in 1935, door J.B. Rhine, een experimenteel parapsycholoog. Op een dag werd hij geconfronteerd met een gokker die beweerde dat hij de val van dobbelstenen kon bepalen. Dus deed Rhine experimenten om dit te onderzoeken. Het testidee was zeer eenvoudig: een getal dat op voorhand werd bepaald, moest door de gokker gegooid worden.

Als de gokker hier meermaals in slaagde, werd dit als voldoende bewijs beschouwd voor het bestaan van telekinese.Later werden er steeds meer onderzoeken gedaan en met steeds moderner materiaal: in 1959 deed Schmidt experimenten met Random-Number-Generators (RNG). Dit was een andere vorm van het onderzoek met de dobbelstenen. Een RNG is een soort computer die herhaaldelijk de cijfers 1 en 0 produceert (bijv: 000111011010). Aan een proefpersoon werd dan bijvoorbeeld gevraagd of het getal meer nullen zou bevatten dan enen. In 1989 deden Radin en Nelson een analyse op de RNG testen die werden afgenomen tussen 1959 en 1987 en men ontdekte dat als de proefpersoon bijvoorbeeld zei dat er meer nullen in het getal zouden zitten, er meestal een zeer duidelijk resultaat uit de machine kwam, zoals 000000001, dus beschouwden ze de onderzoeken naar telekinese positief. In 1996 werd er nog eens een analyse opgesteld door Princeton University en die bevestigde het resultaat van Radin en Nelson. Maar toch is dit volgens mij nog geen bewijs.

Wie heeft deze gave?

Er zijn verschillendemeningen over welke personen telekinese zouden kunnen beoefenen. De meesten denken dat we er allemaal mee geboren zijn en het iets is zoals lopen, praten en ademen, maar dat we het gewoon negeren van dag 1 en het daarom nooit gebruiken. We gebruiken natuurlijk ook niet ons hele brein, maar slechts een gedeelte ervan. Dus sommigen zijn van mening dat in het overblijvende gedeelte onze pararnormale gaven zouden zitten. Misschien dat we die keren dat we “aanvoelen” dat er iets

zal gebeuren en wanneer we meteen weten of een persoon te vertouwen is of niet, we dat zogezegde “paranormale“ gedeelte van ons brein wel gebruiken. Het zou een kwestie van oefenen zijn, bijvoorbeeld een kunstenaar zou alles van wiskunde kunnen begrijpen als hij er maar zijn zinnen op zette en veel oefende.Een andere theorie is dat telekinese werkt in bepaalde magnetische of elektrische “energievelden” of dat het golven zijn die psychische energie bevatten die sterk genoeg zijn om een voorwerp vooruit te duwen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen