U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Kneppelhout - Studentenleven.
Deze versie komt van http://www.scholieren.com/boekverslagen/1567 en is laatst upgedate op 16/06/2000.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 843 woorden.

Samenvatting ‘Studentenleven’

Schrijver: Klikspaan (Kneppelhout)De Academiestad

Leiden is niet meer de bloeiende, welvarende stad die ze geweest is.

Het is een saaie stad, grotendeels onbewoond. De bevolking bestaat uit luie lanterfanters én studenten. Deze studenten zijn het, die de stad nog een levendig aanzien verstrekken.

Daarom is Leiden een echte Academiestad.

College

Een juridisch college; het is koud in de collegekamer en de studenten mopperen. Ze bakken professor Schol een poets, waar deze tamelijk driftig om wordt. Verder doet men het uur weinig anders dan schrijven.

Examen

Student Slot staat bij professor Schol op de stoep, om hem te vragen of hij hem een testimonium wil geven. Slot heeft nooit colleges bij Schol gelopen, maar laatstgenoemde wil het getuigschrift wel leveren voor wat geld.

Slot begint zijn examen te leren. Hoeveel narigheid en twijfel hem het ook bezorgt, hij slaagt desondanks met de tweede graad.

Promotie

De promotiekoets rijdt; daarin een doctorandus die allerlei mensen een exemplaar van zijn dissertatie geeft. Dan pas komt de echte promotie. Het gaat goed en de eed wordt afgelegd.

Er wordt een feest georganiseerd, er worden interessante verhalen verteld, er wordt een toespraak gehouden.

De volgende dag verhuurt de nieuwbakken doctor in weemoedige stemming zijn kamer.

Minerva

Student Herman krijgt zijn neef op bezoek en toont hem uitgebreid de sociëteit.Het mooiste studentenfeest is dat van de inwijding van de hogeschool, op 8 januari.

Het wordt in de Kroeg gevierd. Er is een buffet, er is wijn. Het wordt een jolige boel, velen worden dronken. Ze voelen zich ellendig.

Anderen gaan de straat op en vallen voorbijgangers lastig.

Toch is dronkenschap in die zin gezond, dat het de vriendschapsbanden uittest.

De Rederijkerskamer voor uiterlijke welsprekendheid

Dit gezelschap werd opgericht met het doel de kunst van de welsprekendheid in stand te houden. Hoewel eerst gewantrouwd, werd deze Rederijkerskamer gaandeweg een eer voor de hogeschool. Hoewel het het genootschap aan een goede leider ontbreekt, doet het erg zijn best en blijft bestaan.

Bij een vergadering blijkt de bokaal van de Rederijkers te zijn gebroken. Deze ontvangt daarop een plechtige begrafenis. Daarna wordt een nieuwe bokaal ingewijd, maar de pret wordt al snel bedorven door vernieling van het Monument van de Rederijkerskamer.Tegenwoordig is de goede, beschaafde invloed van de Rederijkerskamer over de hele hogeschool uitgebreid en bevestigd. Leve de Rederijkerskamer!

Sempre Crescendo

August gaat met zijn vriend Van Vliezen mee, die in de Stads-Gehoorzaal tijdens een concert van het Academische Muziekgezelschap ‘Sempre Crescendo’, op de viool zal spelen.

Het is er zeer stoffig en benauwd.

Halverwege verstoort een dronkeman het concert. August vlucht uit de drukte zonder zijn vriend te hebben horen spelen.Vroeger was het in de concertzaal van Sempre Crescendo prachtig georganiseerd, maar tegenwoordig is het er smerig, ongeregeld en tochtig.

Wat is toch het nut van een concert?

De muziek past niet bij de gelegenheid en niemand heeft verstand van de gespeelde muziekstukken. Het is ook akelig om te zien hoe de muziek gemaakt wordt; het verstoort de harmonie.

Muziek is geschikt om bepaalde gevoelens mee op te wekken, maar de jongeling die zich er voortdurend mee bezig houdt, zal zij geen nut geven. Jonge studenten, kijk uit voor muzikale clubs!

Convocatie

In het academiegebouw is een vergadering van studenten.

De achtste februari is een belangrijke dag voor de academie en men wil iets doen. Alwie geen lid is van het studentencorps wordt verzocht de vergadering te verlaten.

Eerst zou er een sledevaart gehouden worden, maar door te weinig belangstelling wordt deze afgelast.

Daarna wordt voorgesteld een gekostumeerde optocht te houden. Iedereen is er voor, behalve meneer Laats en zijn club, die feest willen vieren met eten en drinken.

Men wordt hierdoor beïnvloed, maar door de toespraak van de heer Dandels wordt besloten de optocht toch te houden.

Uiteindelijk, na veel geharrewar, besluit men de intocht van Alexander de Grote in Jeruzalem na te spelen.

Thee

Thee slaan is een voorvaderlijk gebruik. Er moest een band zijn tussen de hoogleraar en de Muzenzoon: die band is de zogenaamde thee. Eenmaal per week heeft de hoogleraar een namiddaguur vastgesteld om zijn leerlingen op een kopje thee en een pijpje tabak te ontvangen, hen van een ander oogpunt dan van de katherder te bezien en op een andere plaats dan in de collegekamer gade te slaan.

Er wordt over onbeduidende dingen gesproken en als het gesprek de goede kant op gaat, wordt er een opmerking geplaatst, waardoor de meesten het liefst huiswaarts zouden vertrekken.

Het is een onderlinge foltering. De student juicht in de vrije lucht en de professor in de tabakswalm.

Omgang

Klikspaan houdt een toespraak over het gevaarlijke van de omgang met studenten in een studentenstad.

Dronkenschap, ontucht, luiheid en dergelijke zijn niet goed voor een onbedorven ziel. Langzamerhand raakt hij onder de invloed daarvan en op het laatst vult het zijn leven.

Daarom: onderhoudt uw vriendschappen, zodat ze niet verkoelen, laat de wereld geen vat op u krijgen en smoor de stem van uw gevoel.

Dit bent u verplicht aan het vaderland, aan uw vrienden en aan uzelf.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen