U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Drugs - Softdrugs En Nicotine Ingezonden Door: Sarah Maurissen .
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=731 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Biologie en het aantal woorden bedraagt 2847 woorden.

1 Inleiding1.1 Wat is verslaving?

Wanneer het gaat over drugsverslaving, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid. Er is sprake van lichamelijke afhankelijkheid als het lichaam van de gebruiker protesteert wanneer hij of zij stopt met het gebruik van de drugs. Er treden dan ontwenningsverschijnselen op. Een ander lichamelijk verschijnsel is tolerantie. Dit betekent dat iemand steeds meer van het middel nodig heeft om hetzelfde effect te voelen.

Tolerantie en lichamelijke afhankelijkheid worden veroorzaakt door de drugs. Er zijn drugs die beide verschijnselen met zich meebrengen, maar er zijn ook drugs waarbij geen van beide optreedt. Geestelijke afhankelijkheid houdt in dat de gebruiker het idee heeft niet goed te kunnen functioneren zonder de drugs. Of geestelijke afhankelijkheid optreedt, ligt meer aan de gebruiker dan aan het middel.1.1.1 wat leidt tot verslaving?

Verslaving is nooit te herleiden tot 1 duidelijke oorzaak. Het is steeds een samenloop van verschillende factoren.

Belangrijke factoren:

· het product zelf, niet alle drugs zijn even verslavend

· de toedieningsweg: waarop een drug wordt toegediend veranderd de intensiteit van de uitwerking op het bewustzijn

· de persoonlijkheid en de levensloop van de gebruiker. Druggebruik is een manier om emotioneel lijden te bestrijden. Als mensen kracht uit zijn omgeving kan halen en in zichzelf, hoe kleiner dan de kans is naar een vervangmiddel(drugs). Bij zeer intens en blijvende emotioneel lijden,vooral als het op jonge leeftijd ontstond, is de kans groter dat de innerlijke draagkracht niet voldoende is en dat naar andere oplossingen voor het lijden gezocht wordt.

· kwaliteit en beschikbaarheid van de hulpverlening. De mate waarin druggebruik kan evolueren tot verslaving hangt ook af van de hulpverlening. Een hoge kwaliteit van hulpverlening aan verslaafde zal de mate waarin deze patiënten hervallen doen afnemen.1.2 Wat is drugs?

Oorspronkelijk verwees het Engelse woord drug naar alle gedroogde kruiden, zoals vb peper of lavendel. Van daar spreken wij ook van drogist of van drugstore. Later werd het woord nog alleen gebruikt om medicijnen aan te duiden, die dikwijls uit die kruiden bereid werden. In de Engelse taal heeft het woord 'drug' nog altijd deze betekenis, maar meer en meer wordt het gebruikt om die middelen aan te duiden die een invloed hebben op ons bewustzijn en gebruikt kunnen worden als genotsmiddel. Het is in deze laatste betekenis dat we ook in het Nederlands woord 'drug' hebben overgenomen. 'bewijst zijn' betekent de manier waarop je de wereld rondom beleefd: de kleuren die je ziet, muziek die je hoort, gevoelens ten opzichte van andere mensen of jezelf. Drugs verandert de manier waarop je de wereld, andere en jezelf ervaart. Je merkt dat drugs in deze betekenis dus niet altijd onwettig zijn; vb alcohol, koffie, nicotine genotsmiddelen die duidelijk invloed uitoefen op je bewustzijn, maar die duidelijk invloed uitoefenen op je bewustzijn, maar die toch toegelaten worden.allerlei zaken die genot kunnen verschaffen, kunnen aanleiding geven tot misbruik en zelfs tot ernstige problemen.

1.2.1 Hoe verslavend is drugs?

Hoe gemakkelijk iemand ‘aan de drugs raakt’, hangt af van verschillende factoren. Veel mensen die voor het eerst drugs gebruiken doen dat om te experimenteren, uit nieuwsgierigheid of omdat ze op zoek zijn naar een bepaald gevoel. Of iemand na die eerste keer doorgaat met gebruiken is onder meer afhankelijk van de werking van de drugs en de mate waarin iemand gevoelig is voor de effecten. Ook de beweegredenen om de drugs te nemen spelen een rol: iemand die gebruikt omdat hij zich rot voelt, loopt een groter risico op problematisch gebruik dan iemand die gebruikt terwijl hij lekker in zijn vel zit.

Geen enkele drug leidt bij eenmalig gebruik tot verslaving.1.3 Wat zijn de effecten van drugs?

Het effect van een drug hangt voor een belangrijk deel af van de conditie en de stemming van de gebruiker op het moment dat hij het middel neemt. Veel drugs versterken die stemming, en daarbij kunnen de effecten soms anders uitpakken dan de gebruiker had verwacht. Het gebruik van drugs is extra gevaarlijk voor mensen die geestelijk kwetsbaar zijn, voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en voor zwangere vrouwen.

Een risico van bepaalde drugs is overdosering : het innemen van een dodelijke hoeveelheid.

Drugs beïnvloeden de waarneming en het concentratievermogen van de gebruiker. In het verkeer en op het werk vergroot druggebruik de kans op ongelukken.

De risico’s van drugs staan ook in verband met de wijze van toedienen. Door drugs in te spuiten met gebruikte injectiespuiten, kunnen infectieziekten als HIV en hepatitis verspreid worden.1.4 Waarom beginnen met drugs?

- om in de vriendengroep aanvaard te worden;

- uit nieuwsgierigheid;

- zelfstandigheid te bewijzen;

- om stress aan te kunnen;

- om te ontsnappen aan verveling en eenzaamheid;

- omdat het "lekker" is;

- voor het plezier;

- uit protest tegen ouders en autoriteiten;

- omdat sommige familie leden er al aan verslaafd zijn;

- omdat het gemakkelijk te verkrijgen is;

- problemen bij u thuis.1.5 Wat is het verschil tussen harddrugs en softdrugs?

Harddrugs zijn volgens de wet gevaarlijker dan softdrugs en dat uit zich in de strafmaat. In de werkelijkheid is de grens tussen ‘harddrugs’ en ‘softdrugs’ niet zo gemakkelijk te trekken.

Er zijn gebruikers van softdrugs die zoveel gebruiken dat het ‘hard’ gebruik genoemd zou kunnen worden. Het omgekeerde komt ook voor, hoewel ‘soft’ gebruiken van harddrugs voor de meeste mensen moeilijk vol te houden is.

Slaap- en kalmeringsmiddelen vallen over het algemeen buiten de indeling in ‘hard-‘ en ‘softdrugs’. Ze nemen een uitzonderingspositie in omdat ze meestal op recept, als geneesmiddel, worden uitgeschreven. Alcohol en tabak doen in schadelijkheid en risico’s niet onder voor de harddrugs, ze worden echter meestal niet als harddrugs aangemerkt, omdat ze maatschappelijk min of meer geaccepteerd.

Muziek: Not an addict (K’s choise)2.Cannabis2.1 Wat is cannabis?

Cannabis is een mild bewustzijnsverruimend product.

Het is afkomstig uit de hennepplant,de vrouwelijke cannabis.

Uit de gedroogde bloemtoppen en takken worden marihuana of weed gemaakt.

Het ziet eruit als thee.

Hasj is een concentraat van actieve stof uit de bloemtoppen van de hennepplant en dit wordt dan tot een harsachtig blokje verwerkt. Omwille van de naam van de plant worden hasj en weed dus ook Cannabis genoemd. Cannabis wordt gerookt als een "joint" ( weed gemengd met tabak in een frietzakvormige sigaret). Cannabis roken wordt ook "blowen" genoemd. Soms wordt hasj of weed ook puur gerookt, meestal in een waterpijp. Cannabis wordt soms ook verwerkt in een gerecht, "Spacecake" genoemd.2.2 Wat is het effect van cannabis en kan ik er ziek van worden?

De effecten van cannabis zijn niet erg uitgesproken.

Sommigen voelen bij een eerste gebruik niets.

Een kwartier na het roken van een joint kan je je wat euforisch (high) voelen, je voelt je aangenaam ontspannen, je fantasie werkt vrolijk en je hebt een positieve kijk op het leven.

Ofwel kan het ook zijn dat je je wat angstig voelt.

De effecten van een jointje verdwijnen na 2 à 4 uren.

Bij het eten van een "spacecake" treden de effecten pas op na enkele uren, en deze zijn meestal minder fijn zoals hallucinaties of angstaanvallen.

De reactie op cannabis wordt ook bepaald door de gemoedstoestand die je had voor je gebruikte.

Deze wordt dan versterkt.

Wie wat neerslachtig was, zal zich nog zwaarmoediger voelen.

Wie zich al goed voelde op voorhand, zal zich nog meer ontremd voelen en nog vrolijker worden (en eventueel met als gevolg lachkicks of ongecontroleerd lachen).

Het kan ook zijn dat je plots een ongelofelijke drang hebt om veel te eten (vreetkicks).

Bij een normale dosering zal de gebruiker de realiteit niet verliezen en steeds bewust blijven van wat er gebeurt.

Doch er zal wel concentratievermindering, vertraagd reactievermogen en geheugenstoornissen optreden.

Hasj en weed gaan dus niet samen met studeren, werken of deelname aan het verkeer.

Bij een hoge dosering kunnen hallucinaties optreden (visueel en auditief) en kan de persoon acute paniekreacties ontwikkelen (het zogenaamde "flippen").

Bij flippen word je misselijk en duizelig en voel je je erg rot,vooral mensen die voor de eerste keer gebruiken flippen eerder.

Het roken van cannabis tast (zoals alle gerookte drugs) het ademhalingssysteem aan, want een jointje bevat ongeveer twee keer zoveel teer als een gewone sigaret.

Ook voor het hart is roken van drugs geen goede zaak.

Cannabis geeft geen lichamelijke gewenning.

Dit betekent dat wanneer je stopt met het gebruik ervan, je geen verschijnselen (de zogenaamde afkickverschijnselen) krijgt.

Het is echter wel zo dat je ook bij het gebruik van cannabis en geestelijke afhankelijkheid kan ontwikkelen, dwz. dat je psychisch niet meer zonder kan.

Dus als er geen drugs in de buurt is voel je je ellendig.

Het is nog nooit aangetoond dat langdurig gebruik van cannabis de hersenen beschadigt.

De ‘stepping stone’ theorie is ook nooit bewezen,deze theorie zegt dat je van softdrugs vanzelf overgaat naar harddrugs.

Dit is nooit bewezen alhoewel het heel aannemelijk klinkt.2.3 Zwangerschap en cannabis.

Meestal wordt cannabis in combinatie met tabak gerookt.

Op die manier krijgen zowel de vrouw als het kind schadelijk stoffen van tabak binnen.

Een zwanger vrouw die cannabis rookt,vermindert toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de baby.

Dit heeft invloed op het geboortegewicht en de groei.

Ook cannabisbestanddelen komen via het bloed bij de baby terecht.

Dit brengt,net zoals alle andere middelengebruik,risico’s voor de baby met zich mee.2.4 de medische wereld en cannabis.

De laatste jaren wordt er meer en meer gepraat over cannabis als medicijn.

Mogelijke medische toepassingen zijn:

-na een chemokuur bij kankerpatiënten de eetlust opwekken of de misselijkheid tegen gaan.

-nevenwerkingen van aids medicijnen opvangen

-klachten bij MS en chronische pijnen verlichten.

-cannabis verlaagt de oogboldruk bij de oogziekte glaucoom.

Een aantal van die medische toepassingen is nog niet volledig wetenschappelijk bewezen.

Daarom lopen momenteel in diverse landen onderzoeken naar het medisch gebruik van cannabis.

Echter,een product dat nuttig is als medicijn is daarom nog niet gezond of onschadelijk.2.5 coffeeshops.

Een coffeeshop is een verkoopplaats van softdrugs (hasj en wiet).

Ook kan je er een glaasje drinken.

In een coffeeshop mogen alleen maar softdrugs worden verkocht.

Harddrugs worden nl. niet gedoogd en zijn dus verboden,maar ze worden wel vaak illegaal verkocht.

Andere soorten drugs(zoals paddo’s)worden verkocht in zogenaamde ‘smartshops’.

Vanwege het nieuwe gedoogbeleid mogen coffeeshops geen reclame meer maken.2.6 De wet en cannabis.

Ook al denken velen dat cannabis ondertussen ’gelegaliseerd’ is,op dit moment(voorjaar 2002) is dat nog niet het geval.

In januari 2001 maakte de regering haar ‘Beleidsnota Drugs’ bekend.

Deze nota gaat over de aanpak van de drugsproblematiek in het algemeen,maar voorziet een wijziging in de vervolging van cannabis.2.6.1Wat gaat er veranderen?

Cannabisbezit voor eigen gebruik zal niet langer worden vervolgd.

Er wordt geen P.V meer opgemaakt en de cannabis wordt niet meer in beslag genomen.

Wanneer cannabisgebruik echter voor overlast zorgt,zal wel streng worden opgetreden.

Cannabis roken in het openbaar of in aanwezigheid van minderjarigen blijft daarom strafbaar.

Ook bij problematisch cannabis gebruik(gebruik dat men niet meer in de hand heeft),zal er worden ingegrepen en zal een P.V opgesteld worden.

Het invoeren,vervaardigen,vervoeren en bezitten van een hoeveelheid cannabis die niet bestemd is voor eigen gebruik blijft strafbaar.

Voor andere illegale drugs verandert de wet niet.

De op til zijnde wijzigingen gelden enkel voor meerderjarigen.

Voor minderjarigen verandert er niets aangezien zij onder het jeugdbeschermingsrecht vallen.

Dus eigenlijk blijft cannabis zelfs na uitvoering van die plannen een illegaal product.

Het gaat op dit moment(voorjaar 2002) nog steeds om een plan.

De nieuwe wetgeving zal pas van kracht zijn na de goedkeuring van het parlement en nadat het koninklijk besluit gepubliceerd is.

Wanneer dat zal zijn is momenteel nog onduidelijk.

Tot zolang blijft het gebruik,bezit,verhandelen en kweken van cannabis verboden,net zoals het creëren van gelegenheid tot gebruik.

De richtlijnen van 1998,die zegt dat de vervolging van cannabisbezit met het oog op eigen gebruik de laagste vervolgingsprioriteit dient te krijgen,blijft van kracht.

Het rijden onder invloed van cannabis blijft(nu en later) strafbaar.

Medisch gebruik van cannabis, in België, is sinds augustus 2001 onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

2.7 Procenten

2.8 Hulpverlening

Wil je met iemand praten over je gebruik,wil je informatie over producten,heb je iets gerookt,gedronken,geslikt,gesnoven of gespoten en vraag je je af wat de gevolgen zijn?

Ken je iemand uit je omgeving die (mogelijks)verslaafd is aan de drugs of alcohol?

Blijf niet zitten met je vragen maar contacteer iemand op een van de volgende adressen:

1.De drugslijn

078 15 10 20

voor vragen rond alcohol en andere drugs

2.VAD(vereniging voor alcohol en andere drugs)

02 423 03 33

de drugslijn maakt hier deel van uit.

3.Veerhuis (mobiel ambulant team)

016 23 65 67

Laagdrempelig centrum waar je terecht kan met vragen over drugs en alcoholgebruik.

Ook info over producten,risico’s..Muziek: Nederwiet (doe maar)

3 Nicotine3.1 Wat is nicotine?

Nicotine is vooral bekend van sigaretten en sigaren. Nicotine is dan ook de belangrijkste inhoudsstof die in de sterk variërende concentraties voorkomt (2 tot 8%) in tabaksbladeren. Nicotine kan gemakkelijk door huid en longen worden opgenomen. Tabak wordt geproduceerd door een soort droog-, verouderings- en fermentatieproces waardoor een goed aroma ontstaat en tevens het nicotinegehalte daalt. Het gemiddeld nicotinegehalte in sigarettentabak bedraagt 1,5% . bij het rookproces verbrandt 75-85% van de nicotine. Gemiddeld wordt via een gangbare filtersigaret 1 tot 1,5 mg nicotine aan de ademwegen aangeboden waarvan 10 à 80% worden geresorbeerd naargelang de wijze van inhaleren. Sigarettenrook is een complexe aërosol van gassen, gecondenseerde dampen en vloeibare partikels waarvan een gedeelte bij condenseren een bruin teerachtig residu achterlaat.3.2 maatschappij

Roken. De gewoonste zaak ter wereld. Een ingeburgerd fenomeen. Tabaksreclame blijft ons tegemoet lachen, de verkoop haalt nog steeds spectaculaire cijfers. Een sigaretje opsteken hoort bij het sociaal gebeuren aangezien dat het niemand, tenzij een fervent antiroker misschien, stoort dat een persoon een sigaret opsteekt. Roken is dus, net als alcoholgebruik trouwens, een ingeburgerde gewoonte.3.3 Wat is het effect van nicotine.

Korte termijn:

Lichamelijk;

- versnelt de hartslag

- pept op

psychisch:

- een ontspannen gevoel

- ze voelen zich stoerder

- om slank te worden

lange termijn;

lichamelijk;

- chronische bronchitis

- long- en keelkanker

- hart- en vaatziekten

- vroegere rimpels

- invloed op vruchtbaarheid

psychisch:

verdwijnt de ontspannende effecten3.4 Afhankelijkheid

lichamelijk: lichaam went aan roken, zodat men steeds meer gaat roken of men er moeilijk in slaagt om controle over zijn rookgedrag te behouden. Dus er is lichamelijk afhankelijkheid bij het stoppen kun je u duizeligheid, slaaploosheid, grotere eetlust , een slap gevoel en klamme handen optreden. Dat verdwijnt wel na een paar dagen.

Geestelijk: verlangt naar meer. Als je wilt stoppen zijn de geestelijke ontwenningsverschijnselen groot en langduriger; grote hunkering, prikkelbaarheid, lastigheid tot depressiviteit, slaaploosheid en zenuwachtigheid3.5 Zwangerschap en nicotine

Bij een zwangere vrouw die rookt komen nicotine en koolmonoxide via de moeder in het bloed van de baby terecht. Er is een verhoogde kans op vroegtijdige beëindiging van de zwangerschap. De baby groeit trager en gemiddelde geboortegewicht is lager. Ook bij borstvoeding krijgt de baby schadelijke stoffen binnen. Kinderen van rokende moeders hebben meer en vaker last van aandoeningen van de luchtwegen.3.6De invloed van de samenleving

Het gedrag van jongeren is o.m. een weerspiegeling van de normen en waarden van een samenleving. Zolang roken als een aanvaardbaar gedrag wordt beschouwd en roken zonder veel beperkingen wordt toegelaten, worden jongeren aangezet om te roken. Ook in de media (tijdschriften, films, tv) wordt roken vaak positief voorgesteld, hetgeen de idee versterkt dat roken o.k. is. In de modewereld, de film- en muziekwereld wordt veel gerookt. Sommige jongeren trachten een stuk van die wereld te worden door zelf naar de sigaret te grijpen.

De meeste jongeren hebben niet alleen bekende idolen naar wie zij opkijken. Ook in hun nabije omgeving hebben zij vaak één of meerdere voorbeelden: de oudere vriend, de leraar, de jeugdleider,… . Sommige jongeren gaan zich gedragen zoals hun voorbeeld en zullen dus ook beginnen roken als hun voorbeeld rookt.3.7 Procenten

Van de hele Belgische bevolking rookt 30 % regelmatig of dagelijks. Bij volwassenen is dat voor de mannen 37 %, voor de vrouwen 34%". Op 15-16 jarige leeftijd rookt 1 op 5 van de jongeren; op 17-18 jarige leeftijd rookt bijna 1 op 3 van de jongeren; Hier is geen verschil tussen jongens en meisjes maar wel in welke richting je zit. Jongeren die op BSO zitten roken meer dan jongeren op ASO. TSO zit er tussen in.3.8 de medische wereld en nicotine

Een tijd lang werd nicotine in de geneeskunde gebruikt o.a tegen obstipatie of als anti- wormmiddel, of zelfs in zalven en zepen oor de behandeling van schurft. Nu worden pleisters , kauwgom en dergelijke verhandeld voor de stoppers.3.9 Tips bij het stoppen met roken

- doe het de eerste dagen rustig aan, maar zorg dat de verveling niet toeslaat.

- Drink veel water en fruitsappen, om schadelijke stoffen vlugger uit het lichaam te spoelen.

- Matig koffie en alcohol, zeker de eerste dagen; ze versterken het verlangen naar een sigaret.

- Vermijdt rokerige plaatsen en de confrontatie met rokers, tot u sterk genoeg bent om de verleiding te weerstaan.

- Denk niet aan”nooit meer roken” of aan de weken die komen. Concentreer u op vandaag, en tel van dag tot dag.

- Krijgt u zin om te roken? Maak een wandeling of bel iemand op.

Meestal is de trek na enkele ogenblikken alweer verdwenen.

- Beloof uzelf om niet te roken, en blijf dat gedurende een lange tijd doen.

- Toch een sigaretje gerookt? Geef de moed niet op, maar blijf proberen.3.10 Hulpverlening

1 roken infolijn: 0900 500 2025

2 jongeren advies centra

3 comité voor bijzondere jeugdzorg

4 centrum voor geestelijke gezondheidszorg

5 V.A.D.

Schildknechtsstraat 9

1020 Brussel

6 C.A.D

Luikersteenweg 134

3500 Hasselt

7 de spiegel

nieuwstraat 36

1730 AsseMuziek: I smoke a lot (K’s choice)
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen