Boekverslag : Onbekend Onbekend - Lanseloet Van Denemarken
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 738 woorden.

jaar: ± 1350Korte samenvatting van de inhoudIn het kort komt het verhaal hierop neer.Lanseloet is verliefd op het kamermeisje van zijn moeder. Omdat deze tegen een huwelijk beneden zijn stand is, zorgt zij ervoor dat Lanseloet één nacht Sanderijn, het kamermeisje, kan bezitten, in de verwachting dat het met de liefde dan wel afgelopen zal zijn. Door dit onhoofse gedrag van Lanseloet tot in haar diepste wezen geschokt, verlaat Sanderijn het kasteel en gaat zwerven. In een vreemd land ontmoet zij een ridder die haar wel hoofs bejegent en met haar trouwt. Ondertussen heeft Lanseloet zijn kamerdienaar Reinout erop uit gestuurd om Sanderijn te zoeken. Als deze haar tenslotte vindt, weigert Sanderijn met hem mee te gaan: zij heeft alle liefde voor Lanseloet verloren en houdt nu alleen maar van haar eigen man. Teruggekeerd vertelt Reinout aan Lanseloet dat hij Sanderijn inderdaad gevonden heeft, maar dat deze bij het horen van Lanseloets naam zo geschokt werd, dat zij stierf. Als Lanseloet dit verneemt, breekt ook hem het hart en hij sterft.TijdHet verhaal loopt chronologisch, maar verandert snel van plaats en tijd. De vertelde tijd is 3 dagen, maar er is ook een tijdsprong van een jaar.De verteltijd is 45 blz.Er zit een flash-forward in, nl. waar Lanseloet met Reinout spreekt en tegen hem zegt dat hij Sanderijn moet vinden en dan zegt hij “ik zou veel liever dood zijn, dan Sanderijn nooit meer terug te zien.” En dat zal inderdaad straks het geval zijn.RuimteEerst speelt het verhaal zich af in Denemarken en daarna in Rawast (middeleeuwse benaming voor Rabat).Het verhaal speelt zich af volgens de toen geldende regels voor liefdespoëzie, de liefde speelt zich af in de buitenlucht, tussen de bloemen en de lente.De wijze van vertellenHet is een auctoriale verteller. Het is eigenlijk een toneelstuk.ThemaLiefde. De moraal is dat je hoofs moet zijn.Motief· Liefde· Dood· Hoofsheid· Adel· Parabel: valk die bloem stal van plant· Afkomst/standen (De standproblemen tussen Lanseloet en Sanderijn staan in dit verhaal centraal. Sanderijn komt uit een lagere stand en daarom mag ze geen relatie met Lanseloet hebben. Vooral de moeder van Lanseloet kan dit niet verdragen en werkt de twee tegen. Lanseloet en Sanderijn geven beide toe dat hun liefdesrelatie niet kan, maar houden nog te veel van elkaar om elkaar niet meer te zien. Ze ontmoeten elkaar daarom dan ook vaak in het geheim.)Genre en stromingDit verhaal behoort tot het genre van de hoofse abele spelen die in het Middeleeuws Nederlands geschreven zijn. Abel betekent kunstig en de spelen werden dus erg gewaardeerd. Abele spelen zijn serieus bedoelde toneelstukken, die over gedramatiseerde hoofse ridderverhalen gaan. Ze gaan over de (aardse) liefde tussen man en vrouw waardoor het tot het wereldlijk toneel hoort. De abele spelen bevatten de oudste serieuze wereldlijke spelen na de klassieke oudheid.Personage· Lanseloet: die onhoofs is en ondanks zijn mooie woorden alleen maar uit is op lichamelijke bevrediging. Hij onteert Sanderijn en krijgt later er spijt van· Sanderijn: die zich van haar lagere stand bewust is en ondanks alles haar eerbaarheid wil behouden. En later trouw blijft aan haar man.· Rienout: de kamerheer van Lanseloet die op zoek gaat naar Sanderijn· De ridder: die tot tegenstelling van Lanseloet wel hoofs is en met wie Sanderijn trouwt.· De moeder van Lanseloet: het boze figuur in dit verhaal. Zij vindt dat Lanseloet zichzelf en zijn familie ten schande brengt door van Sanderijn te houden en met haar om te gaan. Ze probeert de eer van de familie te redden door een list te verzinnen zodat Sanderijn van Lanseloet weggejaagd wordt.TitelverklaringDe titel is heel makkelijk te verklaren. Het verhaal gaat namelijk over Lanseloet en deze woont in Denemarken, dus ‘Lanseloet van Denemarken’.EindoordeelHet verhaal vond ik niet erg boeiend omdat er niet veel spanning in zat. Ik ben er toch blij met het lezen ervan want het is een heel oud boek en het moest wel gelezen worden.Het lezen van het verhaal ging niet zo vanzelfsprekend. Want sommige woorden die er gebruikt werden worden nu niet meer gebruikt. Toch was het begrijpend door de vertaling die er naast zat.Er stonden niet veel details in van bijv. Hoe Lanseloet sterft. En hoe kan Sanderijn in één dag van Denemarken naar Afrika gaan.De thema is niet meer helemaal van deze tijd, maar kan toch nog steeds gebeuren. (Het wordt bijvoorbeeld niet helemaal geaccepteerd als een kroonprins(es) met iemand zou trouwens die niet van adel is.)


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen