Boekverslag : Anoniem, - Esmoreit
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 998 woorden.

Plot:
Robbrecht (neef van Esmoreit) is niet blij met de geboorte van Esmoreit, nu kan hij geen koning meer worden. Hij zal een plan bedenken om Esmoreit en z’n moeder uit de weg te ruimen. Platus ziet in de sterren dat de dochter van de koning van Damascus zich bekeert tot het christendom en met de zoon van de koning van Sicilië trouwt. En de koning van Damascus zal vermoord worden door Esmoreit. Platus wil met goud en zilver naar het jongetje gaan en hem mee nemen om een heiden van hem te maken, zodat de koning z’n aanzien behoudt. Platus is in Sicilië. Robbrecht wil het jongetje doden, omdat hij geen rust meer had, hij had in een droom gezien dat hij hem zou vermoorden. Platus koopt het kind en vertrekt. De koning van Damascus is blij met het jongetje en zal hem opvoeden als z’n eigen kind. Platus zegt dat hij niet aan z’n dochter moet vertellen wie z’n ouders zijn. Anders kan ze verliefd op hem worden, doordat ze weet dat hij van hoge afkomst is. En vertellen hoe hij in Damascus is gekomen. Damiët, de dochter moet voor het “vondelingetje” zorgen. De koning van Sicilië is erg verdrietig. Robbrecht zegt dat z’n vrouw hun zoon heeft gedood en dat ze haar man ook zal doden, doordat ze verliefd is op een jonge koning. Ze zegt dat ze het niet heeft gedaan. De koning sluit haar op in de kerker, ze bidt tot God dat haar onschuld wordt bewezen. In Damascus vraagt Esmoreit zich af waarom z’n zus nooit een man lief heeft, hij is nu achttien jaar oud. Damiët heeft Esmoreit lief, maar ze kan hem nooit vertellen dat ze niet z’n zus is, haar vader zal haar vermoorden. Esmoreit heeft haar horen praten hij voelt zich diep bedroefd, hij dacht dat hij van hoge afkomst was. Hij wil alles weten, hoe hij gevonden werd en of er moeders in Damascus waren die een kind misten. Damiët had niets gehoord. Hij komt tot de conclusie dat hij van lage afkomst is, of dat hij in een ver land is geboren. Hij zal niet rusten voor hij weet wat z’n afkomst en wie z’n vader is. Damiët vraagt Esmoreit te blijven en te trouwen als haar vader sterft, zodat hij heerser over Damascus wordt. Hij zegt dat ze niet met een vondeling kan trouwen. Ze wou dat ze het nooit hard op had gezegd, dan konden Esmoreit en zij samen gelukkig worden. Esmoreit gaat op reis, maar zal terug keren zodra hij z’n afkomst heeft ontdekt en wie hem te vondeling heeft gelegd. Hij kreeg de doek waarin hij gewikkeld was als vondeling. Hij heeft een vermoeden dat hij van adellijke afkomst is. In de gevangenis herkent de koningin de doek, nu weet hij wie z’n moeder is. De koning haalt z’n vrouw uit de gevangenis. Esmoreit vertelt waar hij is opgegroeid. Ze zijn blij dat hij terug is, maar hij moet zich wel bekeren. Damiët wil Esmoreit gaan zoeken, ware liefde dwingt haar daartoe. Ze heeft samen met Platus Esmoreit gevonden. De koning geeft z’n kroon aan Esmoreit en zegt dat Damiët de nieuwe koningin zal zijn. Robbrecht werd opgehangen.

Personages:
1) Esmoreit: Zijn karaktereigenschappen zijn oprechtheid en liefde; round character.
2) Damiët: Haar karaktereigenschappen zijn liefde en opofferingsgezindheid; round character.
3) Robbrecht: Zijn karaktereigenschappen zijn jaloersheid, gemeen en leugenachtig; round character.
1) Koningin van Sicilië: Haar karaktereigenschappen zijn vergevingsgezindheid en liefde; flat character.

Tijd: de middeleeuwen.
Plaats: Damascus en Sicilië.
Thema’s: onmogelijke liefde en geloofsverschillen.

Eigen oordeel:
Het boek gaat over de onmogelijke liefde tussen een christelijke jongen en een heidens meisje. Het is een interessant onderwerp, met veel diepgang beschreven. Het verhaal legt de nadruk meer op gevoelens dan op de gebeurtenissen. De sfeer is somber, de koningin wordt ten onrechte gevangen gehouden. En Esmoreit is verdrietig, omdat hij niet weet wie z’n ouders zijn. Damiët is ook verdrietig, doordat ze nooit gelukkig kan worden met Esmoreit (hij wist niet dat hij een vondeling was) De gebeurtenissen maken een “echte” indruk op mij. Ik denk dat dit vroeger wel de werkelijkheid zou zijn geweest. De gebeurtenissen zijn erg emotioneel. Het verhaal is niet ingewikkeld opgebouwd, ik kon het makkelijk volgen. De opbouw was begrijpelijk, maar er vond een tijdsprong plaats van achttien jaar. Je krijgt wel een goed beeld van de personages, omdat ze goed worden beschreven. Ik vond eigenlijk alleen de twee vrouwen sympathiek, Damiët vindt het standsverschil niet belangrijk om uit liefde Esmoreit te zoeken.
En de koningin is bereid haar man te vergeven van het onrecht dat hij haar heeft aangedaan. De personages gedragen zich niet zoals het hoort. De koning neemt de beschuldigingen tegen z’n vrouw wel erg gemakkelijk aan. En Robbrecht wil Esmoreit en z’n moeder uit de weg ruimen. Esmoreit kwam z’n belofte aan Damiët niet na. De taal is wel te begrijpen, door de goede vertaling. Verder bevat het boek veel beschrijvingen, waarbij mensen en hun gevoelens goed worden beschreven.

BIJZONDERHEDEN

Gebruikte druk: Tweede druk, 1988.
Aantal pagina’s: 55
Motief/motieven: *De onschuldig veroordeelde koningin die in een berustend vertrouwen op God haar lijden ondergaat. *De jongeman die op zoek gaat naar zijn afkomst, de vaderzoeker. *De liefde tussen twee koningskinderen van resp. christelijke en heidense afkomst. *De profetie van naderend onheil, dikwijls verbonden met kindermoord.
Milieu: adel.
Verklaring titel: Esmoreit; De zoon van de koning van Sicilië heet Esmoreit en dat is de hoofdpersoon van dit boek.
Compositie: het verhaal is verteld als een toneelstuk.
Sfeer: aan het hof verkeren.
Vertelsituatie: personaal

Opmerking: In het verhaal viel het mij op dat ik verbanden kon leggen naar de bijbel. Zoals: Het zien in de sterren dat er een koningskind is geboren. Het jongetje was gewikkeld in een doek en werd verkocht.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen