Boekverslag : Anoniem, - Beatrijs
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 990 woorden.

Samenvatting

Beatrijs was een non en werkte in een klooster.
Na jaren werken in het klooster als kosteres, werd ze verliefd op een jongen buiten het klooster. Op een dag besloot ze om bij haar geliefde te zijn. Ze vertrok midden in de nacht en legde haar kleren bij het Maria beeld. De man waar Beatrijs van hield had genoeg geld en liet allerlei mooie dingen voor haar maken.
Na zeven gelukkige jaren was het geld op. En de man waar Beatrijs zielsveel van hield, en bij haar twee kinderen had verwekt, verliet haar en de twee kinderen.
Beatrijs had geen geld maar moest toch voor haar en haar kinderen voor eten zorgen. Alleen voor voedsel verlaagde zij zich tot het laagste en beging een diepe schande, ze werd een prostituée. Bij landboeren kreeg ze een zeer gering bedrag als zij klaar met haar waren. Dit bedrag was net genoeg om niet om te komen van de honger. Beatrijs werd steeds zwakker en zwakker en na zeven jaar, in totaal veertien jaar, besloot ze om terug naar het klooster te gaan.
In deze zeven gelukkige jaren en zeven jaren vol zonden, had Beatrijs elke avond tot Maria gebeden.

Ze besloot dus om terug te gaan. Ze nam de kinderen bij de hand en trok, levend van aalmoezen, van stad tot stad.
Op een avond kwam ze in haar eigen stad en ze ging naar een weduwe en vroeg om onderdak. Van deze weduwe kreeg ze te horen dat er in haar klooster niets was gebeurd en Beatrijs ook niet hadden gemist. Hier begreep Beatrijs niet veel van.
Op een avond in haar slaap kreeg Beatrijs een visioen. In dit visioen riep er een stem en sprak tot haar. Deze stem zei dat ze lang genoeg geleden had en dat ze terug naar het klooster moest gaan. Ze zou haar kleren terug vinden op de zelfde plek waar Beatrijs ze zelf had neergelegd veertienjaar geleden. Ook sprak de stem dat zij Maria zeer dankbaar moest zijn omdat Maria veertien jaar lang haar plaats had ingenomen.
Pas nadat de stem voor de derde keer terug kwam was Beatrijs overgehaald en ze ging terug naar het klooster en liet haar kinderen achter, met veel verdriet, bij de weduwe.
Eenmaal in het klooster merkte Beatrijs inderdaad dat niemand haar had gemist. Na een tijdje kon ze het geheim niet meer geheim houden en biechtte alles op bij de ambt. Deze abt schold al haar zondes kwijt. Hij zei dat tegen Beatrijs dat hij dit zo'n wonderbaarlijk verhaal vond dat hij het verhaal aan iedereen zou vertellen, maar hij zou Beatrijs anoniem laten. De abt trok verder en nam de kinderen mee en liet hen in het Wilhelmietenklooster intreden. De twee kinderen werden twee vrome mensen en hun moeder heette Beatrijs.

Personen

Beatrijs was een kosteres. Ze luidde de klokken in het klooster en deed dat altijd keurig op tijd. Voordat ze een jongen tegen komt , was ze helemaal voor het klooster. Maar als ze verliefd wordt laat ze het klooster achter.
Na zeven jaar als haar geliefde haar verlaat is ze zeven jaar hoer geweest om geld te verdienen om van te leven.

Beatrijs geliefde. Door hem had Beatrijs het klooster verlaten. Ze zijn zeven jaar bij elkaar geweest en hij heeft bij haar twee kinderen verwekt. Na zeven jaar verlaat hij haar omdat er geen geld meer in het laatje ligt.

Titelverklaring

De titel is gewoon de naam van de hoofdpersoon, de persoon waar alles om draait.

Stijlkenmerken

Het verhaal is in het Middel-Nederlands geschreven en is vertaald naar het Nederlands.
Het verhaal wordt verteld door de priester van het klooster waar Beatrijs zat.

Tijd

Het verhaal duurt ongeveer veertien jaar. Het verhaal speelt zich af in de 12e 13e eeuw. De verzen stammen in ieder geval uit die tijd, dit is te merken aan het taalgebruik.

Ruimte

Het speelt zich af in het klooster, maar het grootste deel speelt het zich af op het platteland waar Beatrijs en haar kinderen en geliefde wonen.

Bedoeling van de auteur

"Looft en prijs God en Maria, die God de borst gaf en dit wonder liet gebeuren. Zij hielp deze vrouw uit al haar moeilijkheden.

Laat nu ons allen, na dit wonder gehoord te hebben, bidden dat Maria, onze pleitbezorgster moge zijn in het zalige dat waar God over de mensen zal oordelen."

AMEN.

Dit had de priester opgeschreven als epiloog.
De bedoeling was (denk ik ) dat God en vooral Maria door dit verhaal meer aandacht en bewondering kreeg.

Eigen meining

Ik vond het boek makkelijk te lezen. Maar ik vond het niet echt een heel mooi boek, ik zeg niet dat het verhaal niet goed was het was alleen niet zo spannend geschreven.

Het heeft echt niets veranderd , ik heb alleen over een ding nagedacht en dat was… De priester zei dat Maria de moeder van God was, maar ik dacht dat Maria de moeder was van Jezus Christus . Maar ik kan me natuurlijk ook vergissen.

Fragment

Maria, vrouwe oft ghi ghebiet
bidt vore mi ende mine .ij. ion ghere,
Dat wi niet sterven van hongghere
wat salic doen, elendech wijf
ic moet beide ziele ende lijf
Bevlecken met sondeghen daden
Maria, vrouwe staet mi in staden
al consic enen roc spinnen
in mochten niet winnen
in tween wehen broet.
Ic moet gaen dorden noet.

Dit is een smeekgebed van Beatrijs tot Maria.

Biografie auteur

De schrijver of schrijfster is onbekend.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen