U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : George Orwell - Animal Farm.
Deze versie komt van http://www.studentsonly.nl/uittreksels/bv.asp?BvID=253 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1248 woorden.

Bibliografie
Jaar van uitgave: 1993
Stippen: 1
Het boek, in 1945 geschreven, is (ook volgens Orwell) een aanklacht tegen alle totalitaire regimes en in het bijzonder tegen de Sovjet Unie, waarnaar het boek een grote verwijzing is: van de Oktoberrevolutie tot de verdwijning van Trotzky en van vijf-jaren-plannen tot vlak na de 2e Wereld Oorlog.


Samenvatting
2. Waar en wanneer speelt het verhaal zich af ?
Het verhaal is speelt zich af op een boerderij ergens op een fictieve plek, omringd door andere boerderijen, de boerderij die in het verhaal voorkomt is het symbool voor het "Rusland van de Tsaar"/Sovjet Republiek. Dit boek is in weze een complete metafoor, het in dit kader dus niet relevant in te gaan op de vraag of in welke tijd het afspeelt, ik zou eerder gewoon zeggen dat het verhaal tijdloos is.
3. Wat je eerste indruk ?
Al in het begin van het boek word je meegesleept in het verhaal, het boek is relatief simpel geschreven dus moeite met het Engels of door het begin te komen was er dus niet.
4. Schrijf een korte samenvatting.
Manor Farm is een boerderij met eigenaardige bewoners: een boer die zijn dieren mishandelt, en dieren die opgezweept door een oud varken, Major, de wrede onderdrukker eruit willen schoppen. Als Major overleden is en de dieren weer geen eten gekregen hebben jagen ze de boer en z'n knechten de boerderij af. Twee varkens; Snowball, druk maar niet bijster intelligent en Napoleon, zwijgzaam maar met meer verstand bedeeld; nemen de leiding met de andere varkens in de revolutie. Als Jones de boerderij aanvalt speelt Snowball een heldenrol in de gevechten, hij zorgt voor dat de aanval afgeslagen wordt, Napoleon houdt zich meer afzijdig. Er begint inmiddels een kloof te ontstaan tussen de twee varkens, vooral tijdens de Zondagse Vergaderingen lopen de spanningen hoog op. Hierdoor bemoeit Snowball zich buiten de Vergaderingen niet meer met Napoleon, maar legt zich toe op zijn project: het ontwerpen van een molen. Napoleon toont alleen maar minachting voor het project. Als dieren de voorkeur beginnen geven aan Snowball zorgt Napoleon er op een dag voor deze wordt verjaagd en nooit terugkomt wordt. Hierna wordt het nooit meer hetzelfde op de boerderij: Napoleon schaft sluipend alle verworvenheden van de revolutie af: de Vergaderingen, de vrijheid van meningsuiting enzovoorts. Snowball wordt onder invloed van de propaganda een verader van de revolutie, maar zijn plan: de molen, wordt door Napoleon wel uitgevoerd (er wordt gezegd dat het van hem komt).
Na een aantal jaar weten nog maar een paar dieren van de revolutie, de rest is overleden. Na een paar "oorlogen" overleefd te hebben zit Napoleon stevig in het zadel. Het handelscontact met de mensen is gelegd, hij en de andere varkens hebben het beter dan ooit, maar de dieren zijn er des te slechter aan toe. Op een dag is er een groot feest met de mensen en de varkens. Bij de dieren knaagt de honger en loeren ze door het raam; ze schrikken de varkens en de mensen zitten aan een feestmaal, maar ze kunnen niet meer zien wie er nu mensen en wie nu varkens zijn.
5. Wie zijn de hoofdpersonen ?
De hoofdpersonen in het boek zijn de dieren op de boerderij en enkele menselijke personen waar hierbij van elk dier(groep) of mens een beschrijving volgt:
· Major: Aanstichter van de rebellie op de boerderij, leverde de communistische ideeën aan de dieren. Menselijke tegenhanger: Lenin
· Snowball: Idealistisch volgeling van Major, wil de ideeën van hem vrij letterlijk doorvoeren, en is voor een algehele revolutie op alle boerderijen. Menselijke tegenhanger: Trotzky
· Napoleon: Is even intelligent als dictatoriaal, is tot alles in staat om zijn positie als opvolger van Major te consolideren. Menselijke tegenhanger: Stalin
· Varkens: De groep van intelligente dieren die de andere dieren hun opdrachten geven (hoeven daarom geen lichamelijke arbeid te verrichten), misbruiken hun macht om er zelf beter van te worden: "all animals are equal, but some animals are more equal than others", verschillen aan het eind van het boek niet meer van mensen. Menselijke tegenhanger: Communistische Partij
· Mensen: De vijanden van Animal Farm, beesten die op hun achterpoten lopen, door Napoleons politiek aan het eind geen vijanden meer. Menselijke tegenhanger: Westers kapitalisme
· Mr Jones: Oude eigenaar van de boerderij, die zijn dieren slecht behandelde. Menselijke tegenhanger: Tsaar
· Boxer: een paard, van wie het leven slechts om twee dingen draait: "I will work harder" (ik zal harder werken) en "Napoleon is always right" (Napoleon heeft altijd gelijk). Menselijke tegenhanger: De op-affiches-afgebeelde ideale boer of arbeider
· Sqealer: de nimmer stoppende, wandelende propaganda-poster; kan mensen moed inspreken, maar kan ook leugens aanpraten beide met het grootste gemak. tegenhanger: Ministerie van Propaganda
· Honden van Napoleon: Het afschrikmiddel van Napoleon om z'n beesten onder de duim te houden. Menselijke tegenhanger: KGB
· Mr Frederick: De buurman van Animal Farm, waarmee de boerderij een "haat-liefde"-verhouding mee heeft, hij is wel degene die schuld heeft aan de vernietiging van de "molen". Menselijke tegenhanger: Hitler (Foxwood symboliseert Hitler-Duitsland)
Dit waren niet alle karakters uit het boek, maar ik denk dat ik wel de belangrijkste beschreven heb.
c Zijn de personen "flat" of "round caracters" ?
De hoofdrolspelers in Animal Farm zijn "flat" beschreven, hun hele ik wordt in het boek doorgelicht. Als je het boek leest weet je van sommige hoofd- en bijrollen niet meer of hun belangrijkste eigenschappen nou echt zijn of "gespeeld"
d Is er bij de personen sprake van "caracter development" ?
Nee, de omslag van Napoleon, waarin deze zich ontpopt van een waardig revolutionair tot een manipulatieve dictator, is geen kararkterverandering omdat hij deze ideeën waarschijnlijk al voor de "revolutie bezat".
6. Wat is het perspectief ?
Het verhaal is "een verteld sprookje" dus het perspectief is over het algemeen objectief.
7. a Hoe is het verhaal opgebouwd ?
· aanloop: De revolutie die op Manor farm plaatsvindt: Boer Jones wordt verjaagd en de dieren komen aan de macht.
· middenstuk: Napoleon grijpt de macht op Animal farm, een voor een worden de verworvenheden van de revolutie te niet gedaan.
· slot: Napoleon heeft de touwtjes stevig in handen, de varkens worden de nieuwe machthebbers, dus de cirkel is rond en de dieren zijn weer terug bij af.
b Wordt het verhaal chronologisch verteld ?
Ja, het boek volgt chronologisch, de verschillende fasen uit de Russische revolutie en de opvolgende Stalinistische tijd, geprojecteerd op Animal Farm.
c Zijn er flashforwards en/of -backs ?
Nee, in tegendeel de dieren proberen terug te gaan in hun gedachten naar het verleden, maar worden door de propaganda van Sqealer hier van weerhouden.
8. Geef een verklaring van de titel ?
"Animal Farm": De dierenboerderij, het is simpel genoeg de plaats (en niet de tijd zoals "1984") waar het verhaal zich afspeelt.
9. Wat is het thema van het verhaal ?
Het thema van het verhaal is: "alle totalitaire dictaturen zijn verkeerd". En het boek is volgens Orwell niet slechts een aanklacht tegen Stalin, ook al is hij hier als voorbeeld gebruikt, maar tegen de onderdrukking van de mens door een dictatuur in het algemeen.
10. Wat vind je goed in het boek ?
Ik vond een het leuk om alle elementen uit de Russische revolutie te vergelijken met de elementen uit het boek, kortom een mooi geschreven aanklacht.
GOED/MOOI:
1. Napoleon
2. vergelijking
3. niet meteen veroordeling Communisme
SLECHT/SAAI:
4. zwart/wit weergave van personen
11. De regels die me de grootste indruk op mij gemaakt hebben zijn degene die ook het meest beroemd zijn geworden, blz. 99:
ALL ANIMALS ARE EQUAL BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS
hier me geeft Orwell de hypocrisie van de "communistische" regimes aan, wat eigenlijk weinig meer met de oude idealen van Marx, Lenin en Trotzky meer te maken.


Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen