U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Anoniem, - Beatrijs.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=4933 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 746 woorden.

1. Titel
Beatrijs

2. Auteur
Onbekend

3. Plaats / jaar van uitgave
Onbekend (waarschijnlijk in Vlamingen) / ± 1270

4. Gelezen druk
Beatrijs / tekst en vertaling [bew. en] vertaald uit het Middelnederlands door H. Adema / 5e druk, Leeuwarden 1995

5. Verklaring van de titel
Beatrijs is de naam van de hoofdpersoon van het verhaal

6. Verteller
Zij-vorm, personale verteller

7. Tijd
Onbekend

8. Duur
Ongeveer 14 jaar

9. Ruimte
Het klooster
De andere stad

10. Belangrijkste personages
Beatrijs
Maria
God (Jezus)

11. Stijl
Dichtvorm (de gelezen vertaling is helaas niet in dichtvorm).

12. Thematiek
De non die op drift raakt, maar door Maria weer in veilige haven geplaatst wordt. Dat God genade schenkt aan al wie erom vraagt, afgezien van aard, omvang en/of duur van de zonde. Het godswonder.

13. Stroming
Renaissance

14. Samenvatting
De non, en kosteres, Beatrijs besluit uiteindelijk voor een zondig leven te kiezen met haar jeugdliefde en legt haar habijt af bij het Mariabeeld om daarna het klooster te verlaten om met haar geliefde, in een andere stad, een nieuw leven te beginnen. Ze vertrekt ongemerkt en leeft daarna zeven jaren zonder problemen met haar geliefde en hun twee kinderen. Als na zeven jaar het geld op is verlaat haar geliefde haar en ziet zij zich genoodzaakt haar lichaam te verkopen om in hun onderhoud te voorzien. Met al haar zonden zwaar wegend op haar ziel en jaren van gebed tot Maria, de moeder en dochter van God (Jezus), besluit ze uiteindelijk na zeven jaar prostitutie terug te keren naar het klooster. Al bedelend trekt ze met haar kinderen terug naar het klooster, waar zij in de buurt onderdak vindt bij een weduwe. Daar informeert zij -bedekt- naar de kosteres van het klooster om er achter te komen dat niemand haar de afgelopen jaren heeft gemist. De drievoudige boodschap van God die haar verteld dat zij veilig terug kan keren naar het klooster om haar oude leven te hervatten, doet haar besluiten haar kinderen achter te laten om daarna ongemerkt het klooster te betreden en haar spullen precies zo terug te vinden als zij ze had achtergelaten. Maria heeft al die tijd haar taak waargenomen en Beatrijs kan haar oude leven naadloos oppakken terwijl haar kinderen ondertussen, met steun van het klooster, worden verzorgd door de weduwe. Op aanwijzen van een boodschapper van God biecht Beatrijs al haar zonden en het daarop volgende Godswonder op aan een controlerend doorreizend abt teneinde haar ‘verstikking’ veroorzaakt door haar zonden teniet te doen. De abt verteld haar, het wonder in volledige anonimiteit op te zullen nemen in een preek ter ere van de heilige moeder Maria en neemt haar kinderen onder zijn hoede om ze op te voeden tot vrome lieden.

15. Mening
Een langdradig, op den duur vervelend verhaal. Het is een lang verhaal met zeer beperkte verhaallijn. De tekst wordt gevormd door haar gesprekken/gebeden tot Maria en God (Jezus) over haar zonden en de gevolgen/veroordeling die dat zal opleveren. Een in mijn ogen eindeloze weeklaag tot Maria. De lengte van het verhaal wordt voornamelijk gevormd door haar gedachten en gebeden die hieruit voortvloeien, veroorzaakt door die ene keuze aan het begin van de tekst. Van de ‘fysieke’ veranderingen in het verhaal, haar vertrek uit het klooster, de rit op het paard, de zeven jaar met haar geliefde en de kinderen, de zeven jaren van prostitutie, haar terugtocht naar het klooster, wordt slechts ‘melding’ gemaakt, zijn ondergeschikt, wordt niet op uitgewijd. Deze ‘geestelijke’ (in de geest afspelende en het Godsgeloof betreffende) inhoud, niet mee te identificeren gedachtengang, omdat het een (de) gedachtegang van die periode is en anderzijds omdat ik niet veel van het Godsgeloof heb meegekregen, heb ik op den duur als vervelend heb ervaren.
Wel wil ik vermelden dat ik de Middelnederlandse tekst in dichtvorm (gedeeltelijk gelezen) boeiender vindt dan de vertaling die niet in rijmvorm is en dat ik de indruk heb gekregen dat de vertaling een zeer vrije interpretatie van de originele tekst is en dat ik het interessanter had gevonden als de originele tekst meer letterlijk vertaald zou zijn in dichtvorm.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen