U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Charlotte Bronte - Jane Eyre.
Deze versie komt van http://www.verslagen.com/index.php?page=boek_toon&boek_id=517 en is laatst upgedate op 30/11/-0001.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1253 woorden.

Titel : Jane EyreSchrijver: Charlotte BrontëUitgever : LongmanNiveau : D41. Titel:De titel heet Jane Eyre omdat het boek over haar gaat.2. Plaats:Het verhaal speelt zich op veel plaatsen af, ten eerste in GatesheadHall, waar haar tante en nichtjes wonen, en dan in Lowood, waar ze opschool gaat, en dan in Thornfield Hall, waar ze les gaat geven aanAdéle, in Morton waar ze later gaat wonen en het laatst in Engeland inde plaats Ferndean Manor.3. Tijd:Het verhaal speelt zich ongeveer in de 19de eeuw af. Het was in detijd dat de paarden en de koets het vervoermiddel waren.4. Personen:De hoofdpersonen zijn Jane Eyre en meneer Rochester.- Jane is een wees, haar ouders zijn overleden toen ze nog maar eenbaby was. Ze houdt veel van lezen en tekenen, en ze is ook liergierig.Ze is een verlegen meisje. Jane is een slank meisje met bruin haar enbruine ogen en ze is niet knap.Meneer Rochester is een knappe man. Hij is ook heel streng, hij heeftveel meegemaakt in zijn leven. Meneer Rochester heeft bruin haar enbruine ogen is een lange man. Later in het verhaal heeft hij geenlinkerhand meer en is hij blind.- De familie Reed is heel erg onvriendelijk en gemeen. Ze haten Janeomdat zij een wees is.- En dan is er ook dokter Lloyd, hij is heel aardig en behulpzaam.- Meneer Brocklehurst is de directeur van de school, hij is eenlangeman en is heel erg gemeen. Hij vertelt allemaal leugens over Jane.- Helen is de beste vriendin van Jane. Ze zitten samen op school.Helen is een aardige meid die Jane met haat problemen helpt. Maarna een lange tijd wordt ze ziek en gaat ze dood.- Adéle is een lief klein meisje aan wie Jane les geeft. Ze kan goedleren. Ze heeft lichtbruine haren en bruine ogen.- Mevrouw Fairfax is een vriendelijke vrouw, Jane geeft bij haar thuisles aan Adéle.- Hannah is een oude vriendelijke vrouw waar Jane mag wonen. Laterblijkt dat Hannah haar tante is.- St John is een lange, jonge, blonde man met blauwe ogen. Hij is heelknap en aardig. Hij wil met Jane trouwen, maar Jane wou niet.5. Mening:Het is een mooi boek, ik raad het de anderen aan om het te lezen.Hier zie je eigenlijk hoe de mensen vroeger leefden, en hoe het vroegerwas om wees te zijn.

6. Samenvatting:Jane is een tienjarig weesmeisje. Haar ouders waren dood gegaan toen zeeen baby was.Ze woont nu bij haar tante en haar nichtjes en neef. Ze zijn heel ergonvriendelijk en gemeen. Jane vindt ze helemaal niet aardig.Een keer toen ze een boek zat te lezen van haar tante in de kamer, kwamhaar neef John Reed binnen. Hij zei tegen haar dat ze haar tantesboeken niet mag lezen omdat ze een wees was, omdat haar ouders doodwaren en omdat ze geen geld had. Toen Jane deze woorden hoorde werd zeerg boos en sloeg hem. Ze begonnen te vechten. Haar tante kwam de kamerbinnen en stuurde Jane naar de ‘rode kamer’.De rode kamer is een kamer waar een geest was. Zo zei haar tante tegenhaar.Jane werd erg bang in de rode kamer en begon te schreeuwen en te huilen.Ze werd uit de kamer gehaald.De volgende dag werd ze ziek en de dokter kwam.Jane vertelde de dokter over haar leven.De dokter besloot om met haar tante te praten om Jane naar school testuren.Haar tante vond het goed.Toen Jane op school was kreeg ze gauw een nieuwe vriendin, HelenZe was heel aardig. Zo vertrouwde Helen haar toe dat ze een ziekte had.3 maanden later werd Helen heel erg ziek en ging dood.Jane was heel erg verdrietig, want Helen was haar enige goede vriendinen nu ze dood is heeft ze niemand.Jane besloot om te werken. Ze schreef een advertentie.Een week later kreeg ze een brief van een mevrouw Fairfax uitThornfield Hall.Toen Jane naar mevrouw Fairfax ging vond ze haar meteen aardig. Janemoest elke daag lesgeven aan Adéle, een lief klein meisje, die goed konleren.Meneer Rochester is de eigenaar van Thornfield Hall. Toen Jane hem voorde eerste keer zag vond ze hem meteen aardig, hij was geen knappe man,maar dat was geen probleem.Op een dag toen Jane in de tuin aan het wandelen was, zag ze meneerRochester.Ze wandelden samen. Edward Rochester zei tegen haar dat hij van haarhoudt.Jane kreeg tranen in haar ogen en zei dat zij ook van hem houdt.Toen vroeg hij haar ten huwelijk.Adéle en mevrouw Fairfax waren heel blij toen ze hoorden van hun planom de volgende maand te trouwen.Hun bruiloft verliep niet zoals ze hebben gewild, want opeens verscheener een man die hun bruiloft stopte.Hij zei dat meneer Rochester al getrouwd is en een vrouw heeft.Jane schrok heel erg en was verbijsterd.Later kreeg ze van hem te horen dat hij al 15 jaar getrouwd is metmevrouw Mason.Ze was een hele knappe, rijke vrouw. Hij vertelde dat hij met haarmoest trouwen van zijn vader omdat zij rijk is.Toen Jane en meneer Rochester naar mevrouw Mason gingen, vloog mevrouwMason meneer Rochester om zijn nek, zij probeerde hem te wurgen.Zij leek net een wilde dier.Meneer Rochester vertelde aan Jane dat niemand hem voor zijn huwlijkhad verteld dat ze zo was. Dit is mijn verschrikkelijke leven, zij hijtegen haar.De volgende ochtend vertrok Jane met een beetje geld van huis.Ze vertrok met een koets naar Thornfield. Ze reed er 2 dagen mee.Ze had een hele erge honger. Ze klopte bij een huis aan. Een oudemevrouw deed de deur open en gaf haar een stukje brood. Jane smeekte devrouw om bij haar een nachtje te mogen slapen, maar de vrouw wou niet.Zo viel Jane voor de deur van de mevrouw in slaap.Ze hoorde een jonge stem zeggen wat er aan de hand was, Jane was te moeom iets te zeggen.Ze werd naar binnen gelaten en naar bed gebracht.Ze bracht 3 dagen in bed door. Ze werd heel goed verzorgd door die 3vrouwen en de jongeman.Zo kwam ze te weten dat de jongeman St John heette en de andere 3vrouwen Hannah, Diana en Mary heetten. Ze waren heel erg vriendelijk.Zo bleef ze daar 3 maanden wonen, ze opende een klein schooltje enleerde kleine kinderen lezen en schrijven.Op en dag vertelde St John haar dat zij heel erg rijk is geworden. Janestond hem verward aan te kijken.Hij vertelde haar dat hij haar neef was en dat Diana en Mary haarnichtjes waren en Hannah haar tante.Jane vond het heel erg leuk.Op een dag hoorde tijdens haar slaap iemand haar naam roepen. Jane!Jane! Jane! Hoorde ze. Ze wist dat het de stem van meneer Rochester was.De volgende ochtend besloot ze hem op te zoeken.Toen ze naar Thornfield Hall te gaan.Toen ze het huis zag is ze heel erg geschrokken, want je zult nietzeggen dat er ooit een huis gestaan heeft, het is helemaal afgebrand.Ze vroeg daar aan een meisje wat er gebeurd was, ze zij dat het huis isafgebrand door mevrouw Mason. Het meisje vertelde haar ook dat meneerRochester geen linkerhand meer heeft en blind is en dast hij nu inEngeland woont in de plaats Ferndean Manor.De volgende dag vertrok Jane naar Engeland.Toen ze meneer Rochester zag,kwam de liefde voor hem weer naar boven.En zo trouwden ze en kregen een kind, meneer Rochester kon weer zien enzei dat de baby op hem leek…
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen