U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Quis, Quantus,… - Latijnse Bijzinnen Ingezonden Door: Maya Catego.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=671 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 513 woorden.

LATIJN: BIJZINNEN

1. De in directe vraag:

Een indirecte vraag is een vraagzin die afhangt van een andere zin = afhankelijke zin

Ingeleid door vragend woord: - vragend voornaamwd.(quis, quantus,…)

- vragend bijwd. (cur, quomodo, ubi,…)

- vraagpartikel (ne of num; nonne: zelden, soms ook partikels van 2-ledige vraagzin utrum en an = of)

Indirecte vraag: altijd conj; directe vraag: alle wijzen

2. Bijwoordelijke bijzin van doel:

Ingeleid door: - ut + conj. = om, opdat

- ne + conj. = om niet, om te voorkomen dat, opdat niet

3. Bijwoordelijke bijzin van gevolg:

Ingeleid door: - ut + conj. = zodat, (zo)…dat

- ut non + conj. = zodat niet, (zo)…dat niet

Kan aangekondigd worden in de hoofdzin door wdn. als tam,tantus,tot,talis,…

4. Bijwoordelijke bijzin van reden:

ingeleid door: - quod/qua + ind. = omdat

- quoniam + ind. = aangezien

- cum + conj. = omdat, aangezien (cum causale)

5. Bijwoordelijke bijzin van toegeving:

Ingeleid door: - etsi, tametsi, quamquam + ind = al,hoewel,ofschoon

- cum + conj. = al,hoewel ofschoon (cum concessivum)

- etiamsi = ook al, zelfs, indien (+ ind voor werkelijkheid; + conj

voor mogelijkheid en onwerkelijkheid)

6. Bijwoordelijke bijzin van voorwaarde:

Ingeleid door: - si = indien

- si non = indien niet

- nisi = indien niet, tenzij

- sive…sive = hetzij…hetzij

Dezelfde tijd als in de hoofdzin: - werkelijkheid of realis: indicatief

- mogelijkheid of potentialis: conj pres of perf

- onwerkelijkheid of irrealis: conj impf (heden) of plqpf (verleden)

7. Bijwoordelijke bijzin van vergelijking:

Ingeleid door: - ut(i), sicut(i), quemadmodum = zoals (echte vgl) + ind.(realis)

- tamquam, quasi, velut si = alsof (schijn vgl) + conj (geen realis)

8. Bijwoordelijke bijzin van tijd:

Ingeleid door: - cum + ind. = toen, wanneer (cum temporale, zuiver tijdsaanduidend)

- cum + conj. Impf/plqpf = toen (cum historicum, tijd + bijbetekenis

van reden)

- dum + ind pres = terwijl

- postquam + ind perf = nadat

- ubi of ut + ind perf + zodra, toen

- donec + ind/conj. = tot
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen