Boekverslag : Willem F. Hermans - Het Behouden Huis
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 703 woorden.

Gegevens

Titel: Het behouden huis

Schrijver: Willem Frederik Hermans

Uitgave: Amsterdam, 1952

Uitgeverij: de bezige bijTitelverklaring

De titel van het boek is "Het behouden huis" en het is geschreven door Willem Frederik Hermans. Dit boek is voor het eerst verschenen in 1952. De titel is "Het behouden huis", omdat het verhaal zich afspeelt in een dorpje waar een oorlog aan de gang is en veel kapotgeschoten wordt. Alleen het huis waar de ik-persoon zich heeft verborgen, blijft gespaard.Genre

OorlogSamenvatting

Het verhaal speelt tijdens de WO 2. De ik-persoon is een soldaat die is ingedeeld bij een groep partizanen. Hij staat erg onverschillig tegenover de oorlog, doordat hij al zoveel heeft meegemaakt. Hij was in Nederland gearresteerd door de Duitsers, maar is ontsnapt. Na enige omwegen is hij bij de partizanen beland. Ze slagen erin een stadje te veroveren. Als ze het stadje binnentrekken, blijkt dat het helemaal verlaten is. Hij wordt op verkenning gestuurd. Hij vindt een mooi huis dat kortgeleden nog bewoond moet zijn geweest, want er ligt nergens stof. Hij neemt een bad en trekt burgerkleren aan, die hij in een kast vindt. Hij besluit te deserteren en zich in het huis te installeren. Inmiddels is het stadje weer door de Duitsers veroverd en wordt er `s avonds bij hem aangebeld. Hij krijgt inkwartiering van een aantal Duitse soldaten onder leiding van een kolonel. Hij doet zich tegenover hen voor als de eigenaar van het huis. De soldaten gedragen zich tegenover hem erg vriendelijk. Hij probeert het huis goed te leren kennen, zodat hij zijn rol goed kan spelen. Hij ontdekt in het huis boeken die allemaal over vissen gaan, maar de meeste van deze boeken zijn in een vreemde taal geschreven, zodat hij ze niet kan lezen. Hij woont zo een tijdje rustig in het huis, totdat er op een dag een man en een vrouw op komen dagen die beweren de eigenaars van het huis te zijn. Hij is op dat moment alleen thuis en schiet eerst de man dood, omdat hij bang is dat hij door de mand valt bij de Duitsers. Als de man dood achter in de tuin ligt, wurgt hij de vrouw die in de badkamer is. Die avond ontdekt hij dat een deur die altijd op slot was op een kier staat. In deze kamer bevindt zich een oude, dove man en een heleboel vissen. Hij laat de man in leven, maar doet wel de deur van de kamer op slot. Als de Russen het dorp aanvallen, komen alle Duitsers om het leven, behalve de kolonel. Hij trekt zijn uniform weer aan en neemt de kolonel gevangen. Hij brengt de oude man in de kamer wat te eten en drinken. De oude man denkt dat hij een Duitser is, maar de hij schrijft op een papier dat hij niet meer moet doen alsof hij voor de Duitsers is, want anders zullen de Russen hem vermoorden.Als de Russen bij het huis komen, wordt de kolonel uit de kelder gehaald waar hij was opgesloten. Hij heeft geprobeerd zelfmoord te plegen met zijn scheermes. De Russen maken een enorme rotzooi in het huis en vernielen alles. Als hij achter in de tuin komt, ziet hij dat de Russen de kolonel hebben opgehangen met het naakte lijk van de vrouw tegen hem aangebonden. Ook de oude man is opgehangen met het papier dat hij heeft geschreven opgespeld. Bij het verlaten van het huis gooit hij een handgranaat naar binnen. Als ze wegmarcheren, ziet hij het huis heel anders als toen hij het voor het eerst zag.De schrijver

Hermans is geboren in 1921. Hij promoveerde cum laude aan de universiteit van Amsterdam en was tot 1973 lector in de fysische geografie. In 1973 vestigde hij zich in Parijs, waar hij zich compleet aan het schrijven wijdde.

Hij debuteerde al in 1944 met po√ęzie, en in 1952 en 1958 kwamen zijn boeken Het behouden huis en De donkere kamer van Damocles al uit.

Ook heeft Hermans zich gewijd aan het schrijven van een filmscenario en verschillende toneelstukken.

Het centrale thema wat in veel van zijn werk terugkomt, is de zinloosheid van het menselijk bestaan.

Hermans is inmiddels overleden en zijn boeken en manuscripten zijn geveild.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen