U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Leerstof Samenvatting - Oplossingen Oefeningen: Chemie.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=651 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Scheikunde en het aantal woorden bedraagt 328 woorden.

Oefeningen Chemie 3e trimester
Wat zijn postieve ionen en wat zijn negatieve ionen ?


Positieve ionen zijn ionen die elektronen afgeven en negatieve ionen zijn ionen die elektronen opnemen.
Welke elementen zijn elektropositief ?


Metalen zijn elektropostief want ze geven
Hoe noteert men ionen (geef 2 voorbeelden, een negatief en een positief)


M2+


nM2-
Wanneer spreekt men over een sterk metaal ?


Hoe makkelijker een metaal stabiel (octetstructuur) te maken is, hoe sterker het is. Dit wil zeggen: zo veel mogelijk schillen met zo weinig mogelijk elektronen op de buitenste schil.
En wanneer over een sterk niet-metaal ?


Hoe makkelijker een niet-metaal stabiel (octetstructuur) te maken is, hoe sterker het is. Dit wil zeggen: zo weinig mogelijk schillen met zo veel mogelijk elektronen op de buitenste schil.
Welke drie soorten bindingen bestaan er en geef de algemene formule ervoor + het principe


IONBINDING M+nM: perfecte elektronenopname en afgave


COVALENTE BINDING nM+nM: delen de elektronen die ze tekortkomen


METAALBINDING: M+M:


Wat is het bindingsvermogen ? Geef een synoniem en leg uit.


OxidatieGetal. aantal valentie-elektronen van een atoom dat bij een binding verschoven of overgedragen wordt.
Welke 2 soorten bindingsvermogens heb je ?


- postief OG


- negatief OG


Geef het OG:


OG(H)= +I


OG(O)= -II
Wat kan je zeggen over de som van alle OG's in 1 molecule ?


De som van alle OG's in 1 molecule zal altijd 0 zijn.
Wanneer kent men geen OG?


Tussen een binding van 2 gelijksoortige atomen.
Geef de 2 soorten samengestelde stoffen en de 4 stofklassen bij de juiste soort


- organische stoffen
- anorganische stoffen


àoxiden


àhydroxiden


àzuren


àzouten
Geef de algemene formules van de 4 stofklassen


à oxiden: nMxOx


àhydroxiden: Mx(OH)x


à zuren: HxnMx of HxnMOx


àzouten: MxnMOx of MxnMx
Hoe vorm je de naam van de 2 laatste stofklassen ? Wees volledig!


zuren: x-waterstof-x-verkorte latijnse naam-IDE bij binair en –AAT bij ternair (met O)


zouten: x-M-x-verkorte latijnse naam-IDE bij binair en –AAT bij ternair (met O)
Vul volgend kadertje verder in:


SO4 NO3 PO4 CO3 ClO3


-II -I -III -II -I


sulfaat nitraat fosfaat carbonaat chloraat


Los op:


Verbinding tussen ... Stofklasse Brutoformule Naam


Al(+III) en O(-II) oxide Al2O3 dialuminiumtrioxide


H(+I) en P(-III) zuur H3P triwaterstoffosfide


Na(+I) en SO4(-II) zout Na2SO4 dinatriumsulfaat


Ba(+II) en OH(-I) hydroxide Ba(OH)2 bariumdihydroxide


H(+I) en Br(-I) zuur HBr waterstofbromide


Si(+II) en O(-II) oxide SiO siliciumoxide


H(+I) en NO3(-I) zuur HNO3 waterstofnitraat


Cu(+II) en O(-II) oxide CuO koperoxide


Pb(+II) en Cl(-I) zout PbCl2 looddicloride
Verbinding tussen ... Brutoformule Naam


Cl(-I) en Ba(+II) BaCl2 bariumdicloride


Al(+III) en S(-II) Al2S3 dialuminiumtrisulfide


Mg(+II) en PO4(-III) Mg3(PO4)2 trimagnesiumdifosfaat


Mg(+II) en CO3(-II) MgCO3 magnesiumcarbonaat


Na(+I) en SO4(-II) Na2SO4 dinatriumsulfaat


Fe(+II) en Cl(-I) FeCl2 ijzerdicloride


Pb(+II) en NO3(-I) Pb(NO3)2 looddinitraat


Benoem volgende zuren:


HNO3 salpeterzuur


H2CO3 koolzuur


H2SO4 zwavelzuur


H3PO4 fosforzuurAndere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen