Boekverslag : Naalden - Samenvatting: Natuurlandschappen In Amerika/verwoestijning In De Wereld
De taal ervan is Aardrijkskunde en het aantal woorden bedraagt 609 woorden.

Aardrijkskunde 3e jaar 3e trimester
morenen: puin meegevoerd door glijdend gletsjerijs


paramo: gordel planten aangepast aan grote hoogte


costa: kustvlakte


permafrost: bevroren ondergrond


podzolbodem: door verzuring (naalden) onvruchtbaar geworden grond


trogdal: U-vormige vallei


differentiële erosie: de harde gesteenten steken uit en de zachte eroderen.


à er komt water tussen de spleten en als het vorst dan zetten die spleten uit è ontstaan richels


tierra's: opeenvolgende zones die overeenkomen met een bepaalde hoogte


altiplano's: hoge plateau's en vlaktes in de tropen van Latijns-Amerika


desertificatie: verwoestijning als gevolg van klimaatschommelingen en menselijke ingrepen


sedentarisatie: vaste woonplaats hebben, voedingsgewassen verbouwen en huizen bouwen


nomaden: mensen die met hun kudde rondtrekken om in hun levensonderhoud te voorzien
Arches:


Rotszuilen, stenen bogen, arches, spitsen, voetstukken .... als gevolg van differentiële erosie


Balanced Rock: 39m hoog met een bol van 17m en die 3500 ton weegt.
Bryce – Zion – Grand Canyon


jong - ouder – oudst


Checkerboard meza: versteend duin met verticale groeven als gevolg van eroderende regen en horizontale groeven vanwege de gelaagdheid
D Natuurlandschappen


- Alaska, Canyonland, Ecuador, Iguaça


ALASKA


- weinig sporen menselijk bestaan


- Vegetatie: taigaè naalden= a/d koude aangepaste bladeren


- Ter hooogte 66°NB: toendra met hoge bergtoppen met eeuwige sneeuw


- harde winter, korte zomer


Verklaring


- permafrost (ook in de zomer bevroren)


- bovenste laag ontdooit waardoor het moerassig wordt è veel insecten


- toendra: boomloos, want wortels kunnen niet groeen door de permafrost


- veel mossen, korstmossen, struiken en kruiden (bloemen in de zomer)


- podzolbodem: naalden verzuren de bodem


- Sneeuw stapelt zich op in de nissen v/h gebergte. De sneeuw staat onder druk en door de herkristallisatie worden gletsjers gevormd.


- smeltwater en puin zorgen voor het ontstaan van snelstromende riviertjes. De uitschurende werking van de gletsjers vormen een trogdal ¯U¯


CANYONLAND


- smalle, diepe kloven


- plateaus met geïsoleerde heuvels


- horizontale lijnen of tafelstructuren van zachte gesteenten


- GRAND CANYON


· spleten en kloven met de Colorado die ontspringt in de Rocky Moutains en mondt uit in de Golf van Californië


· een kloof van 15 km breedte en 1,6km diep


· horizontale stukken met treden


· weinig vegetatie


· oudste gesteentenlagen


- Zion's Canyon


· diepe smalle kloof met de Virgin, bijrivier van de Colorado


· hoge wanden met als bovenste laag zandsteen


· jongere gesteentenlagen


· weinig vegetatie
- Bryce Canyon


· 30 km rotsformaties


· zachte gesteenten hebben figuren geboesteerd in de loop van de tijd


· weinig vegetatie


· jongste gesteentenlagen
Verklaring


Het oudste gesteentenmateriaal werd afgezet in een diepe zee, het jongere door meer-, rivier- en windafzetting è harde en zachte gesteenten wisselen elkaar af
Grand Canyon


- miljoenen jaren geleden lag het plateau van de Grand Canyon onder de zeespiegel


- tijdens de vorming van het Rotsgebergte rees het gebied op, de lagen bleven horizontaal. In de wanden van de Canyon zijn er fossielen gevonden


Zion's Canyon


- resultaat van de rivierwerking (uitschurend) van de Virginrivier kan zijn werking versterken daar er bijna geen vegetatie is en de bovenste zandsteenlaag poreus is


- water blijft op een ondoordringbare laag staan


è bronnen uit de valleiflank


Bryce Canyon


- resultaat van differentiële erosie
ECUADOR


- de costa's zijn doorwegen met de sierra's of het gebergte verbonden


- de vegetatie bestaat uit evenwaarswoud, bergwouden en paramo


Verklaring


- aan de evenaar: constante temperatuur, dit in contrast met het gebergte (daalt 1° op 180m, lucht ijler, wolkenvorming en neerslag)


- resultaat: etages of tierra's


- de mens gaat soms wonen op een hoogte van 2000 à 3000m
IQUACU


De waterrijkste rivieren op aarde met watervallen met 4km diameter die 80m naar beneden storten en in een nieuwe kloof terechtkomen.


Verklaring


zie p. 84 in je boek
E Ecologische problemen


VERWOESTIJNING IN DE SAHEL


Landen: Senegal, Mauritanië, Niger, Burkina Faso, Mali, Tsjaad, Soedan


Probleem


desertificatie: verwoestijning als gevolg van klimaatschommelingen en menselijke ingrepen


Oorzaken


Klimaat:


- weinig neerslag


- soms ZEER hevig è het water kan niet zo vlug in de bodem dringen, het spoelt weg samen met de bovenste vruchtbare laag


- de ondergrond wordt weinig of niet aangevuld


- grote droogteperioden


Sedentarisatie:


- de Sahel: het gebied van de herders en zeer veel droogte


- vee = voedsel + betaalmiddel, aanzien en rijkdom


- onder invloed van het kolonialisme werd de sedentarisatie een feit


- concentratie rond waterputten


Gevolgen: droogte, overbegrazing, verzuurde verbrande bodem door de mest van de dieren


è Gevolg: ontbossing


ó nomaden
Australië: verwoestijning door minimale neerslag en periodes van droogte è artesische putten

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen