U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : H. Adema - Renout Van Montalbean, De Vier Heemskinderen.
Deze versie komt van http://www.collegenet.nl/studiemateriaal/verslagen.php?verslag_id=14343 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 2308 woorden.

1 Zakelijke gegevens:Auteur:

Het boek is vertaald en verzorgd door Hassel Adema.Titel:

Renout van Montalbaen,Taal & Teken, Leeuwarden, 1998-I, 79 blz. (eerste druk 1998)Genre:

Het is een voorhoofse ridderroman.

De kenmerken zijn: onvoorwaardelijke trouw aan de leenheer, positie van de vrouw is belangrijk, bruutgeweld, krijgshaftigheid, moed en verraad.2 eerste reactie:Keuze:

Ik heb dit boek gekozen omdat dit niet zo een heel dik boek was en ook vooral omdat er een vertaling in stond.

Ik heb ook van een paar boeken de eerste paar bladzijden gelezen en toen leek dit me het beste boek.Inhoud:

Ik vind het een ingewikkeld verhaal.

Dat komt denk ik ook omdat je het boek het beste in een keer uit moet lezen want dan snap je het nog.

Maar ik heb het boek in een paar dagen gelezen en dan snapte ik er soms niks meer van.

Wat ik wel opvallend vond was dat alles zo makkelijk ging, het is volgens mij sterk over dreven zoals bijv. dat Renout in een keer iemands kop van zijn romp afslaat.

Dat komt wel een paar keer zo voor dat alles zo makkelijk voor Renout was.

Hij wordt echt neergezet als een held.

Ook wordt er heel vaak gezegd: bij Jezus van Nazareth.

Ze zijn in dit boek vaak bezig met uitspraken over Jezus en Maria, maar dat hoort gewoon bij die tijd.3 verdieping:Samenvatting:

Karel de Grote had een zus, Aye en die is getrouwd met Aymijn,

Aymijn was een vijand van Karel omdat Karel de neef van Aymijn, Huygens had vermoord.

Karel had Aymijn een voorstel gedaan voor de vrede.

Dat voorstel was dat Aymijn zou trouwen met Aye.

Karel beledigde Aymijn en Aymijn zwoor dat hij alle vrienden en verwanten van Karel zou vermoorden als ze in zijn bereik zouden komen, dus ook de eventuele kinderen die hij met Karels zus, Aye zou krijgen.

Samen kregen Aymijn en Aye vier zoons Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Renout.

Aymijn wist niks van de kinderen.

Renout was de jongste en de sterkste van de broers.

Toen Karel zijn zoon Lodewijk bekroond werd, werd Renout zwaar beledigd door Lodewijk.

Renout doodt Lodewijk en dan moet hij met zijn broers vluchten omdat Karel achter hun aan zit.

Ze vluchtten naar Spanje, en traden in dienst bij de morenkoning Saforet.

Omdat Saforet zijn belofte om hen te belonen niet nakwam, onthoofdde Renout hem.

Toen moesten ze zich verdedigen tegen de woedende moren, ze moesten weer vluchten.

Ze vluchtten naar Yewe van Dordogne.

Hij was een vijand van Saforet en daar zouden ze zeker terecht kunnen.

Yewe bood hun eten en onderdak, hij ontving hun zo gastvrij alsof hij hun eigen vader was.

Hij liet doktoren komen om hun wonden te genezen en liet nieuwe schilden voor hun maken.

Zo waren ze weer helemaal klaar voor de strijd.

Ze vochten samen met het leger van Yewe tegen het koninkrijk van Saforet.

Elk gevecht wonnen ze.

Koning Karel had gehoord van alle overwinningen van Yewe.

Hij zond een bode met een brief naar Yewe waarin stond dat Yewe de vier broers naar Karel toe moest sturen.

Yewe wist niet wat hij hier mee aan moest.

Hij vroeg zijn raadslieden om raad en zo kwamen ze tot het besluit dat de vier broers moesten vluchten naar een plaats waar ze met rust gelaten zouden worden.

Als dank voor al het goeds wat Renout voor Yewe had gedaan, gaf hij hem zijn dochter Clarisse, met haar mocht Renout dan trouwen.

Ook gaf Yewe Renout een rots bij de Gironde.

Daar werd een stevige burcht op gebouwd zodat de broers en Clarisse er veilig konden wonen.

Als Karel er achter komt dat de broers niet komen, dwingt hij Yewe om de broers te verraden.

Yewe moet zeggen waar ze zijn en daar krijgt hij dan vier paardenvrachten goud voor.

Yewe moet tegen Renout zeggen dat Karel een verzoening wil, en dat de broers ongewapend naar Yewes kasteel moeten komen.

De broers gaan, maar niet ongewapend en zo keren ze toch nog levend terug.

Yewe word hierdoor van verraad verdacht.

Roeland, een hoge edele, trekt er op uit om Yewe gevangen te nemen en op te hangen.

Toen Yewe Roeland zag, stuurde hij een bode naar Renout zodat hij Yewe kon komen helpen.

Yewe schreef in een brief dat hij de gevangene van Renout wilde zijn omdat hij hem had verraden.

Hij schreef dat Renout alles met hem mocht doen als hij hem nu maar kwam helpen.

Renout vond het best dat Yewe zou worden opgehangen, maar zijn vrouw, Clarisse smeekte hem om haar vader te helpen.

Toen zwoor hij dat hij Yewe levend zou redden uit de handen van de Franse edelen.

Renout ging op weg naar Yewe.

Yewe had zich al overgegeven aan Roeland.

Toen Roeland hem wilde ophangen vroeg Renout of hij Yewe wilde overdragen aan hem.

Maar Roeland wou Yewe niet overdragen.

Renout pikte dit niet, en trok het touw uit de handen van Roeland zodat Yewe op de grond viel.

Roeland daagde hem uit voor een tweekamp.

Renout stemde met het voorstel in en bracht eerst Yewe naar zijn kasteel en keerde daarna alleen terug naar de plek waar hij had afgesproken met Roeland.

Roeland had zich echter niet aan de regels gehouden en kwam met een heel leger.

Als Roeland een hele poos later Ritsaert tegenkomt, neemt hij hem gevangen mee naar Koning Karel.

Als Renout dit hoort vecht hij als nog in een tweekamp met Roeland.

Er komt een voorlopige regeling, Roeland neemt Ritsaert mee en beloofd hem niet op te hangen.

Dan ontsnapt Ritsaert uit de handen van Karel.

Karel wil Renout en zijn broers uithongeren.

Aye weet uiteindelijk de twee partijen te verzoenen als het paard van de broers wordt verdronken in de Maas.

Renout wordt hierna kluizenaar en zijn broers wonen bij Karel.

Hij vecht nog wel als kruisridder tegen de Saracenen in het Heilige land.

Zo komt het land weer in handen van de Christenen.

Renout werkte daarna als een gewone arbeider.

Hij werkte hard en dat konden zijn collega’s niet verdragen.

Daarom vermoorden ze hem.

Ze overgieten hem met mortel, wikkelen hem in een kleed en gooien hem daarna in een zak in de Rijn.

Als een vrouw in een visioen ziet dat ze een zak uit de Rijn moet halen en zij dat doet, trekt ze de zak open.

Op het lichaam vind ze een gordel met het opschrift: Ik ben Renout van Montalbaen.

Hij word begraven in de kerk waar hij zo lang aan heeft gewerkt.

Maar als ze hem willen begraven rijdt de kar met daarop zijn lichaam richting Dortmund.

Als Karel het hoort laat hij de moordenaars de doodstraf krijgen.

Het verhaal wordt verteld door een alwetende verteller, want er staat vaak: Ik verzeker u dat…

Zulk soort dingen komen vaak voor in het verhaal.Onderzoek van de verhaaltechniek:Ruimte: Het verhaal speelt zich af in en om Frankrijk.

De verteltijd is de middeleeuwen.

De vertelde tijd is minstens 10 jaar want ergens in het verhaal

duurt iets 3 jaar en

verder op duurt iets ook nog eens 7 jaar, maar precies staat het er

niet in.

Er zijn dus ook vertragingen en versnellingen.

Sommige dingen worden uitgebreid behandeld, zoals de tweestrijd

tussen Renout en

Roeland, en over andere dingen wordt alleen maar verteld hoelang

ze duren, als bijv de 7 jaar dat Karel de broers wil laten

verhongeren.Verhaalfiguren:Hoofdpersoon:

· Renout, een sterke ridder, die is getrouwd met Clarisse, de dochter van Yewe.

Zijn vader en Koning Karel zijn elkaars vijanden, daardoor moet hij steeds vluchten voor Karel en komt hij steeds in moeilijkheden.Bijpersonen:Broers, Koning Karel, Yewe en Clarisse.

Dat zijn de belangrijkste personen in het verhaal.

Renout is wel de hoofdpersoon want over hem kom je het

meest te weten en hij wordt in boek de hele tijd gevolgd.Situaties:Renout wordt een paar keer verraden.

Dan moet hij telkens maar vluchten waardoor hij in nog meer

moeilijkheden komt.

Hij moet telkens vechten om in leven te blijven.Vertelwijze:Het verhaal wordt verteld door en alwetende.

Want er staat vaak van: Ik garandeer u…..

Dat komt best vaak voor en deze persoon neemt geen deel aan

het verhaal.De thematiek:Het thema in dit boek is het conflict tussen mensen onderling.

De personen in het boek vechten allemaal maar tegen elkaar.

Er is niet echt een gedeelte in het boek wat typerend is voor dit thema want het hele boek gaat er over.Motieven zijn opvallende gebeurtenissen in een verhaal.

Als er iets in het boek gebeurt, is het gelijk iets ergs.

Bijv. dat Yewe Renout verraad.

Een motief dat vaker terug keert is dat de held een opdracht heeft.

Renout heeft bijv. de opdracht om Yewe te helpen met zijn gevechten.Het verband tussen de titel en het thema is het conflict tussen Renout van Montalbaen en nog een ander persoon.

De personen wisselen ook nog.

Maar er is bijna altijd een conflict tussen Renout en Koning Karel maar dat wordt in het einde van het boek opgelost.Plaats in de literatuurgeschiedenis:Het werk is voor het eerst gedrukt in Nederland in 1998.

Maar het is een bewerking van de Franse ridderroman Renaud de Montauban.Heel vroeger van ± 800 n. Chr. tot 1200 n. Chr. werd het verhaal doorverteld.

Na 1200 werd het op schrift gezet.Je weet niks van de schrijver omdat de mensen in die tijd anoniem bleven.

Het boek is samengesteld uit 9 handschriftfragmenten uit de 12e eeuw.

Het boek is vertaald en verzorgd door Hassel Adema.Het verhaal is afkomstig rond 800 n. Chr.

Toen werd dit verhaal al doorverteld.Ik weet niet of dit werk typerend is voor de schrijver want de echte schrijver is niet bekend.Dit is wel een verhaal wat typisch afkomstig is uit de Middeleeuwen.

Toen leefde Koning Karel en toen vochten de mensen er maar op los.

Ook is het verhaal sterk geromantiseerd zodat er echte helden ontstonden die alles en iedereen aankonden.

Dat zal in het echt vast niet zo zijn geweest.4 Beoordeling:Ik vind het wel leuk dat alles zo wordt overdreven, dat heeft een positieve werking.

Dan blijft het verhaal je toch iets meer interesseren.

Dat maakt het verhaal wel spannender, ik denk als het er echt zo stond zoals het ging dat het dan heel saai was om te lezen.

passage?

Ik vind het niet zo leuk dat het alleen maar over vechten en vluchten en verraden gaat.

Dan word het toch wel saai omdat het hetzelfde is.

Ook is het niet zo leuk dat Renout alle gevechten wint, want dan is het op een gegeven moment voorspelbaar.Ik kan het boek niet echt vergelijken met iets wat ik eerder heb gelezen.

Ik houd namelijk niet zo van dit soort verhalen dus zal ik er niet zo snel iets over gaan lezen of bekijken.

Achteraf vond ik het wel mee vallen.

Ik dacht dat het veel saaier zou zijn.

Ik vond het wel een ingewikkeld verhaal, je moet er goed met je gedachten bij blijven anders snap je er niks meer van.Het thema vind ik wel leuk.

Het is wel te herkenen, conflicten tussen mensen.

Het is niet echt herkenbaar in je naaste omgeving want als wij een conflict hebben hakken we niet gelijk elkaars hoofd eraf.

Wij praten het nu meestal gewoon uit, maar dat is denk ik het verschil in tijd.

Nu heb je nog steeds oorlog en dan gebeurt eigenlijk het zelfde dus het is toch wel een beetje herkenbaar maar niet in je directe omgeving.Het taalgebruik vind ik wel goed.

Er wordt alleen vaak gezegd over dingen van het geloof zoals: bij Jezus van Nazareth.

Dat vind ik een beetje overdreven.

Het is niet moeilijk om te lezen, de vertaling dan.

Uit het Middelnederlandse gedeelte kon ik niks snappen.

Het was een mengsel van Duits, Nederlands en Frans, dat waren de talen die ik eruit kon halen.

Dat was dan wel ingewikkeld.Uiteindelijk viel het allemaal wel mee.

Ik had het erger verwacht, dat we bijvoorbeeld een Middelnederlands boek moesten lezen maar dan zonder vertaling.

Daar keek ik toch wel tegen op.

Maar achteraf was het zo moeilijk nog niet.

Alleen moet je wel goed met je gedachten erbij blijven anders is het wel heel moeilijk om te lezen.

Ook kan je het boek het beste in een keer uitlezen want dan snap je het tenminste, als je een keer stopt is het moeilijk om de draad weer op te pakken.Ik zou een ander niet echt aanraden om dit te lezen, behalve als die persoon dit soort boeken leuk vind om te lezen.

Ik vind het niet echt een boek wat je gelezen moet hebben, zo belangrijk is het nou ook weer niet.

Het is wel leuk dat je een beeld hebt bij de Middeleeuwen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen