Boekverslag : Herman Heijermans - Op Hoop Van Zegen
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 920 woorden.

Titel

Op hoop van zegenAuteur

Herman Heijermans,Jaar van publicatie

1900De auteur

Herman Heijermans werd geboren in 1864 en stierf in 1924. Hij was van Joodse afkomst en zijn vader was een journalist. Nadat Herman de HBS had afgerond werd hij bankbediende. In 1886 begint hij een lompenhandel. Hij drijft van 1888-'92 een handel in huishoudelijke artikelen en wordt in 1892 toneelcriticus van 'De Telegraaf'. Nadat hij in 1895 lid van de 'sociaal democratische arbeiderspartij' was geworden werd hij journalist bij het 'Algemeen Handelsblad'. In 1896 gaat hij met Marie Sophie Peers in Wijk aan Zee wonen en een jaar later richt hij het tijdschrift 'de Jonge Gids' op. Dit schrijft hij vier jaar lang zelf vol onder verschillende namen. In 1898 trouwt hij met zijn Marietje en hij wordt datzelfde jaar redacteur van 'de Nieuwe Tijd'. In 1907 t/m 1912 gaat hij wonen in Berlijn waar hij directeur/ oprichter/ regisseur is van de N.V. 'Toneelvereeniging'. Het huwelijk loopt in 1918 spaak, maar hij hertrouwt met de actrice Anna Jurgens.Samenvatting

Eerste bedrijf

In Kniertjes huis maakt Clementine Bos tekening van Kobus. Bos wil dat Barend zich aanmonstert op de 'Op Hoop van Zegen'; Clementine weet dat het schip rot is. Geert, de broer van Barend, komt thuis na zes maanden gevangenisstraf (hij had een meerdere geslagen). De man van Truus (een vissersvrouw) is niet van de Anna teruggekomen.Tweede bedrijf

Kniertje viert haar 61e verjaardag. Om drie uur die middag zal de 'Op Hoop van Zegen' vertrekken met o.a. Barend, Mees en Geert. De vissersvrouwen komen Kniertje feliciteren. Er ontstaat ruzie tussen reder Bos en Geert (Geert zong een socialistisch lied); Geert werkt Bos de deur uit en daarom mag Knier voor straf niet meer komen schoonmaken. Barend heeft van de dronkelap Simon (scheepmaker) gehoord dat 'de Hoop' rot is en wil niet meer mee. Kniertje probeert hem over te halen door hem vaders oorringen te geven. Uiteindelijk sleuren twee veldwachters Barend naar het schip.Derde bedrijf

Er woedt een hevige storm. Kniertje is ziek en diverse mensen komen haar opzoeken. Clementine en boekhouder Kaps komen haar soep en eieren brengen. De vrouwen vertellen elkaar rampen die ze hebben meegemaakt; Marietje vertelt haar onheilspellende droom; buurvrouw Truus vertelt al haar ellende (en besluit met de woorden 'De vis wordt duur betaald'). De storm en verhalen werken op Jo's zenuwen; ze vertelt Kniertje dat ze in verwachting is (van Geert). Intussen raast de storm door. Kniertje bidt.Vierde bedrijf

Regelmatig komen er mensen vragen of er al nieuws is van 'de Hoop'. De waterschout deelt per telegram mee dat de 'Op Hoop van Zegen' vergaan is: er zijn twaalf doden, o.a. Geert en Barend (oorringen zijn gevonden). Clementine, Jo, Simon en anderen beschuldigen Bos; de verzekering zal de schade dekken. Kniertje is gebroken en valt flauw. Mathilde Bos troost haar met de mededeling dat ze weer mag komen schoonmaken en dat er in de kranten een oproep voor steun geplaatst zal worden. Met een pannetje eten sloft ze naar huis.Titel

Op hoop van zegen, dit is de naam van het schip, waarop Barend, Mees en Geert gaan varen. Dit betekent ook "op goed geluk", ze gaan namelijk varen op goed geluk, ze weten niet of ze het er levend vanaf brengen.Ondertitel

'Spel van de zee in vier bedrijven'. Het lot van de vissers en daarmee ook hun gezinnen wordt sterk bepaald door de zee. Met spel zou het het spel kunnen zijn dat de zee speelt met iedereen.Thema

In dit toneelstuk worden de ellendige levensomstandigheden van een hele bevolkingsgroep en verdorvenheid van de maatschappij tot uitdrukking gebracht. De vis wordt duur betaald, dit betekent, dat het gaat over de dingen die fout zijn in de Nederlandse zeevisserij.Idee

Dit boek heeft de bedoeling de ellendige toestanden, die in de vissersdorpen heersten, aan de kaak te stellen.Motieven

· Onzeewaardig schip ·

De zee, het noodlot ·

Ellendige levensomstandigheden ·

Oorringen van Barend ·

De dood, iedereen is er bang voorKarakters

Kniertje: een vissersweduwe. Haar man is namelijk op zee overleden, en heeft dan ook een zeemansgraf gekregen. Twee zoons van haar zijn ook overleden. Zij is de belangrijkste figuur in het boek, omdat de andere personen alleen met elkaar omgaan als zij er ook bij is. Ze heeft 2 zoons (die nog leven) Geert en Barend.Geert: zoon van Kniertje. Hij is 26 jaar en een echte kerel. Hij heeft in de gevangenis gezeten, omdat hij een meerdere heeft geslagen.Barend: is ook een zoon van Kniertje. Hij is 19 jaar en een beetje bangig van aard. Hij kan niet lezen of schrijven. Hij wil niet mee met de boot, maar laat zich ompraten.Jo: zij is verloofd met Geert en woont bij Kniertje.Reder Bos: een "gemeen figuur". Hij is eigenaar van acht schepen, getrouwd met Mathilde en heeft een dochter Clementine. Bos is niet echt 'slecht'.Mening

In het begin van het verhaal, was het erg moeilijk om te begrijpen waar het over ging. Later werd dit wel duidelijk. Het is ook even wennen aan de manier waarop het boek is geschreven, het is namelijk een toneelstuk, dus is het niet verhalend opgeschreven. Ik vind het een mooi verhaal, het is alleen wel voorspelbaar dat het schip niet meer terug zou komen.Zinnen

"Ik wil niet mee 't Schip is rot!" Dit zegt barend voordat ze gaan varen

"De matrozen zijn er op een na...de jongste, de reepschieter, de afouwer" Dit wordt gezegd als Barend niet komt opdagen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen