Boekverslag : William Golding - Lord Of The Flies
De taal ervan is Engels en het aantal woorden bedraagt 1603 woorden.

Primaire gegevens:Titel: Lord of the flies

Auteur: William Golding

Jaar van uitgaven en eerste druk: 1976. 1ste druk 1954

Aantal pagina’s: 255

Leestijd: ongeveer 14 uur.Inleiding:Het boek ‘lord of the flies’ heb ik gekozen omdat ik al een klein stukje van de film had gezien. Dit was wel leuk, ik kon de film helaas niet uitzien. Toen ik door had dat het een verfilmd boek was, wilde ik het boek graag lezen, dit kwam helemaal mooi uit omdat ik het boek ook voor mijn boekenlijst kon en mocht gebruiken.Samenvatting van de inhoud.Een groep jongens tussen de 6 en de 12 jaar worden tijdens een nucleaire holocaust uit de lucht gedropt op een onbewoond eiland. Het vliegtuig verongelukt hierna en laat een spoor na op het eiland. Niemand in de wereld weet waar de jongens zijn. Ze zijn volkomen teruggeworpen op zichzelf. Ralph en Biggie vinden een oorschelp die ze gebruiken om de jognes bij elkaar te roepen in vergadering. Degene die de oorschelp in handen heeft, heeft het recht te spreken op hun vergaderingen, waar problemen besproken worden, en waar afspraken gemaakt worden. Ralph heeft een rivaal die ook als leider op wil treden, maar de jongens stemmen voor Ralph. Afgesproken wordt dat Jack en zijn groep, die uit koorkapen bestaat, de jagers zullen zijn om hen allemaal van vlees te voorzien. Ralph, Biggie, Simon, de tweeling Sam en Erik en een aantal andere jongens moeten hutten bouwen om hen tegen de regen en de wind te beschermen.

Verder wordt afgesproken dat er op de top van een heuvel een vuur gemaakt zal worden. Dit vuur moet voor rooksignalen zorgen, hun enige kans om gered te worden.

De jongens moeten dit vuur brandende houden. Ze gaan echter zo op in de jacht dat het vuur vergeten wordt en uitgaat. Een schip komt voorbij het eiland en de bemanning ziet hen hierdoor niet. Dit leidt tot een conflict.Ralph beschuldigt Jack van nalatigheid. Biggie wordt het slachtoffer. Jack breekt een van zijn brillenglazen. Steeds meet zaken gaan verkeerd op het eiland. Jack en zijn jagers gaan meer en meer op een horde wilden lijken. Zij schilderen hun gezichten en gaan op in wilde dansen. Ondanks veel vergaderen en praten is er steeds minder samenwerking tussen de jongens. Tijdens een van de vergaderingen ontstaat er een discussie over het angstaanjagende beest in de jungle.

Niemand weet hoe dit Beest eruit ziet en wat het is waar iedereen bang voor is. Dit gegeven blijft hen achtervolgen.Het bouwen van hutten en het nadere dagelijks werk moet opgeknapt worden door Ralph en Biggie, de anderen vermaken zich. Ze gaan zwemmen, spelen, vissen of fruit plukken. De kleinere jongens worden aan hun lot overgelaten. Alleen Simon zorgt voor hen. Hij zorgt ervoor dat ze genoeg te eten krijgen. Het is ook Simon die zo nu en dan alleen wil zijn.Op een keer ontdekken Sam en Erik een vreemde gedaante die aan touwen aan de heuveltop bungelt. De lezer weet al snel dat het een dode parachutist is, de jongens niet. Zij denken dat dit het beest is.Jack roept zichzelf uit tot Hoofdman van de onafhankelijke troep jagers. Desondanks gaat Ralph op een keer met hen mee op varkensjacht. Dit leidt later tot schaamte en schuldgevoel bij hem. Die keer doden zij een zeug, de varkenskop wordt op een staak in de jungle gezet als een vredesoffer voor het beest.

Als Simon door koorts bevangen zich terugtrekt in zijn geheime schuilplaats in de jungle denkt hij de kop tegen hem praat. Hij hoort dat het Beest in de jongens zelf zit, het is een product van het kwaad en de angst in henzelf. Simon valt flauw van angst. Als hij weer bijkomt gaat hij de heuvel op en ontdekt de waarheid: het Beest is het dode lichaam van een man. Hij rent de heuvel af naar het strand om de andere het goede nieuws te vertellen. Jack en zijn wilden zijn juist met een wild ritueel feest bezig. Als Simon op het strand komt, denken de tot wilden geworden, in trance geraakte jagers dat hij het Beest is. Tijdens een verschrikkelijk noodweer slaan ze Simon dood.Jack en zijn troep verschansen zich op een hoge rots. Steeds meer jongens lopen over naar hen, zodat Ralph en Biggie alleen komen te staan. Op een nacht, tegen het eind van het verhaal, vallen Jacks wilden hen aan. Ze stelen het ene brillenglas dat Biggie nog heeft om er vuur mee te maken.De volgende morgen komt de finale in de confrontatie Ralph tegen Jack. Biggie wordt gedood door een rotsblok dat Roger van de rotswand kantelt. De oorschelp die Biggie in handen heeft gaat kapot. Sam en Erik worden gedwongen zich aan te sluiten bij Jack en zijn troep. Ralph die helemaal alleen is komen te staan, wordt door de wilden, die zijn bloed ruiken, opgejaagd. Het hele eiland raakt in brand. Als ze op het punt staan Ralph te doden, worden ze gered door een zeeofficier.Verwerkingsopdracht:Als verwerkingsopdracht heb ik gekozen voor het maken van een karakterisering van de hoofdpersonen. Ik heb dit gedaan omdat het hele verhaal zich ontwikkeld rond vier hoofdpersonen, namelijk Ralph, Jack, Biggie en Simon.Ralph

Het boek begint met de ontmoeting tussen Ralph en Biggie. Ralph, twaalf jaar en een paar maanden. Hij wordt gekozen tot aanvoerder, en hij staat voor orde, redelijkheid, kalmte en fatsoen. Hij probeert met behulp van Biggie een geordende samenleving met regels en afspraken onder de jongens tot stand te brengen: een vuur moet brandende gehouden worden, hutten gebouwd, en vergaderingen om problemen op te lossen gehouden worden. De beschaving moet gehandhaafd worden.

Ondanks ook zijn drang naar vrijheid, blijft hij op de noodzaak van orde en wet hameren. Al dreigt zijn innerlijke beschaafdheid het op een gegeven moment te verliezen van honger naar vlees, ondanks dit blijft hij trouw aan zijn oorspronkelijk gekozen uitgangspunten. Al de genoemde zaken die Ralph tot een personage maakt gaan ten onder in het woeste geweld van de wilden.Biggie

Men zou hem als hoofdpersoon kunnen zien, al is hij Ralphs secondant. Telkens weer verdedigt en verkondigt hij het redelijke en het wetenschappelijke. Hiernaast staat hij voor iets als moreel, besef en deugdzaamheid in de jongenswereld. Ondanks zijn innerlijke lichamelijke tekortkomingen (hij heeft astma, hij is bijziend, hij kan niet zwemmen, is vet en lijkt op een roze varken) is het Ralph die hem stimuleert zijn autoriteit te handhaven. In het eerste hoofdstuk is hij het die probeert aan te zetten tot positieve actie.

Samen met Ralph vindt hij een oorschelp. Hij onderkent direct de waarde ervan en heeft er een enorme bewondering voor. De eerste aanzet tot redelijke ordening, handhaving van de beschaving in de jongenssamenleving wordt door Biggie gegeven.

Het is Biggies bril die voor brandglas zorgt om vuur te maken, de mogelijkheid om gered te worden en contact te leggen met de beschaving buiten het eiland. Keer op keer benadrukt hij de noodzaak om na te denken. Ralphs leiderschap steunt ook sterk op hem. Dit zien we onder andere als Ralph tot aanvoerder wordt gekozen.

Ook doet Biggie een poging het fenomeen tijd als een belangrijk onderdeel van de beschaving op het eiland in te voeren. Hij wil een zonwijzer maken met een stok. De anderen verwerpen het idee, en daarmee een belangrijk onderdeel voor de ordening op het eiland. Jacks eerste gewelddaad wordt door Biggie uitgelokt. Het eerste brillenglas gaat kapot, en hiermee een deel van de mogelijkheid contact met de beschaving te houden.

Vanaf dit moment komen de zaken in een stroomversnelling. Biggies intelligentie en nuchtere verstand kunnen niet op tegen de gewelddadigheid waarmee Jack jacht op hem maakt.

Tegen het eind van het boek stelen Jack en zijn troep Biggies bril. Kort hierna wordt hij vermoord door Roger die een enorm rotsblok op het doet kantelen. Hiermee eindigt dus ook het personage Biggie.Jack

Hij is de tegenpool van Ralph. Hij heeft een dictatorsnatuur. De essentie van zijn persoonlijkheid is te vinden in zijn eerzucht, ontevredenheid, wreedheid en bloeddorst. Hij komt het verhaal binnen als leider van een jongenskoor, en waar zich men niet beter aan regels en afspraken dan in een koor? Juist dit figuur stimuleert het kwaad.

Aan het eind van het eerste hoofdstuk komt zijn ware natuur al duidelijk naar voren. Hij is een killer. Jack en zijn troep houden zich steeds vaker niet aan de afspraken, en geven toe aan het kwade.

Het wordt steeds duidelijker dat Jack het elke greep op zichzelf verliest. En dit leidt zelfs tot de dood van Biggie, en bijna de dood van Ralph. Jack blijft hiervoor verantwoordelijk.Simon

Simon is lid van Jacks koor. Hij is wat stil en teruggetrokken en heeft last van flauwtes, epileptische aanvallen. Hij heeft iets van een filosoof in zich. Alleen Simon heeft de moed de confrontatie met het stinkende lijk van de dode parachutist aan te gaan. Hij gelooft niet in het beest. Over het persoon Simon wordt verder niet heel veel gezegd, het is een beetje een vlak personage.Evaluatie:Ik vond het een moeilijk boek om te lezen, maar met enige moeite heb ik me er toch weten door te slaan. Het is meer een boek met een diepere bedoeling, dan een ontspannend verhaal. Ik vond het moeilijk om die diepere bedoeling vanuit het engels te halen, maar naar mijn idee is het wel aardig gelukt. De opdracht van de karakterisering van de hoofdpersonen was best wel te doen, wel met wat hulp van andere boekverslagen.Bronvermelding:www.bol.com (11 november ’02)

www.leerlingen.com (12 november ’02)

(Gezocht op: ‘Lord of the flies’)

Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen