U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag :  - Unicef Ingezonden Door: Evytje Categorie: Sp.
Deze versie komt van http://www.scholieren.be/huiswerk/show_stuk.php?id=552 en is laatst upgedate op Onbekend.
De taal ervan is Overig en het aantal woorden bedraagt 511 woorden.

1 Unicef
1.1 Wat is Unicef eigenlijk?
Unicef is het Kinderfonds van de Verenigde Naties. Sedert 1946 helpt het Kinderfonds de meest achtergestelde kinderen in de wereld. Unicef werkt samen met regeringen, de verschillende organisaties van de Verenigde Naties en talrijke organisaties die losstaan van de regeringen in de landen waar Unicef actief is. Het vooropgestelde doel van Unicef is kinderen te helpen zonder onderscheid van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit. Unicef is bovendien een neutrale organisatie en werkt onafhankelijk. Het baseert zijn werk op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. In 1965 kreeg Unicef de Nobelprijs voor de Vrede. De hoofdzetel van Unicef is gevestigd in New York.
1.2 Wat doet Unicef in de ontwikkelingslanden?
Unicef voert ontwikkelingsprogramma’s uit in 161 ontwikkelingslanden of overgangslanden . De begunstigden zijn de meest achtergestelde kinderen en hun ouders. De planning en de uitvoering van de programma’s gebeuren steeds in samenwerking met de regeringen, de lokale bevolking en de niet- gouvernementele organisaties. In deze landen ijvert Unicef voor de verbetering van het leven en het garanderen van de rechten voor alle kinderen:
· Het recht op gezondheidszorg en voeding
· Het recht op toegang tot zuiver water
· Het recht op basisonderwijs
· Bescherming van de kinderen tegen geweld, uitbuiting, …
1.3 Wat doet Unicef in de industrielanden?
Ook in de industrielanden hebben kinderen problemen. Alhoewel deze landen over de nodige middelen beschikken, leven ook daar kinderen in onaanvaardbare toestanden van armoede en verwaarlozing. Unicef heeft steeds aandacht geëist voor alle kinderen. Nu, met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, staat een middel ter beschikking om de toestand van de kinderen in alle landen op te vangen en te verbeteren.
1.4 Wat doet Unicef in België?
In België pleit het Belgisch Comité voor Unicef voor meer aandacht en respect voor de rechten van het kind zowel in het binnenlands als het buitenlands beleid. In dit kader ontwikkelde Unicef campagnes rond seksuele uitbuiting en kindsoldaten. Verder werkte het Comité mee aan een alternatief rapport over de naleving van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en er werden enkele handleidingen en pedagogische dossiers rond dit thema gepubliceerd.

1.5 Waar komt Unicef aan zijn geld?
De fondsen waarmee Unicef werkt komen uitsluitend van vrijwillige bijdragen en giften ingezameld over de gehele wereld. Twee derden van de fondsen zijn afkomstig van vrijwillige bijdragen van overheden. Een derde is afkomstig van fondsenverwervende activiteiten opgezet door de nationale Comités voor Unicef en hun vrijwilligers, de privé-sector en grote service-clubs. Door allerlei fondsenverwervende activiteiten in België, is het Belgisch Comité elk jaar in staat tussen de 150 en de 200 miljoen BEF over te dragen aan Unicef ten behoeve van de kinderen in de hele wereld.
1.6 De campagne “What do you think?”
Met deze campagne wil Unicef de participatie van kinderen en jongeren bevorderen tijdens het rapportageproces van het Comité voor de Rechten van het Kind in Genève. De jaarlijkse educatieve campagnes van het Belgisch Comité wil jongeren kennis bijbrengen over de wereld waarin ze leven en hen aan het denken zetten over hun eigen rechten.Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen