U kijkt nu naar de cache versie van het boekverslag : Onbekend/anoniem - Wilhelmus.
Deze versie komt van http://scholieren.samenvattingen.com/documenten/show/5238930/ en is laatst upgedate op 06/01/2001.
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 549 woorden.


Zakelijke gegevens

Titel: Het Wilhelmus

Dichter: De dichter is anoniem

Bundel: Lees-wijzer, De Nieuwe Veste, Coevorden, 1999-8

De moederbron waaruit het gedicht is gehaald is Een nieu Geusen Lieden Boecxken, ?, ?, 1581-1Eerste reactie

Keuze: Ik heb dit gedicht gekozen omdat het nog altijd ons volkslied is en ik het belangrijk vind het goed te begrijpen.

Inhoud: Ik vind het een speciaal gedicht. Het leest fijn en is goed te begrijpen.Ondanks dat de het als 400 jaar oud is weet je nog altijd wat de schrijver bedoeld. Ik vind het ook speci-aal omdat het na 400 jaar nog steeds gezongen word.Verdieping

Samenvatting: Het gedicht gaat over de strijd van Wilhelmus van Nassouwe tegen Filips de tweede. Filips onderdrukte Nederland toentertijd en Wilhelmus kwam tegen hem in opstand gesteund door God. In het gedicht komen de personen Wilhelmus van Nassouwe, zijn broers waaronder Graaf Adolf, een tiran die Nederland on-derdrukt en door Wilhelmus verslagen moet worden voor. Ook heeft de schrijver het over David, Saul, de Spanjaarden en vrome Christenen. Het gedicht speelt zich af in Nederland rond 1560 - 1570. Het gedicht is geschreven om Wilhelmus te eren voor zijn daden voor het Nederlandse volk. Couplet 7 spreekt mij het meest aan omdat dat weergeeft dat Wilhelmus een grote held was maar dat ook hij ang-sten had.

Onderzoek: Ik heb verschillende stijlfiguren ontdekt in het ge-dicht zoals herhaling (van het woord ‘Godt’), eufe-misme (het woord ‘ghebleven’ couplet 4 i.p.v. over-leden) en tautologie ( de woorden ‘Edel en hoogh’ couplet 5). In het gedicht kwamen ook enkele beeld spraakvormen voor nl. vergelijking (‘mij’ en ‘een goet Instrument’ in couplet 2), personificatie ( ‘die Tyranny verdrijven die my mijn hert doorwondt’ couplet 6, de tirannie verwondt zijn hart)

In bijna alle verzen van het gedicht rijmen de eerste en de derde, de tweede en de vierde, de vijfde en de zevende en de zesde en de achtste regels op elkaar.

Het Wilhelmus is een traditioneel gedicht want het heeft strofen gelijke omvang, ongeveer even lange versregels, eindrijm volgens een bepaald schema en een normaal gebruik van leestekens. Naar inhoud is het Wilhelmus een volks- en cultuurlied geworden omdat het deel uitmaakt van de volkscultuur van Ne-derland. Ik denk dat het oorspronkelijk als een ode op Wilhelmus bedoeld is.

De kern van het gedicht vind ik couplet 6, het laat zien dat Wilhelmus blindelings op god vertrouwde en voor hem Nederland zou bevrijden van de tirannie. Het thema dat als een rode draad door het gedicht loopt is dat God meer gehoorzaamd moet worden dan de koning en dat je in sommigen gevallen ongehoor-zaam moet zijn. Het verband tussen titel en thema is dat Wilhelmus degene was die God meer gehoor-zaamde dan de koning en dus ongehoorzaam moest zijn.Beoordeling

Ik vind het een mooi en speciaal gedicht. Omdat het ons volkslied is, is het gedicht voor mij toch best speciaal. Ik vind de boodschap die het ons geeft nog altijd van toepassing en vind het jammer dat niet ieder-een het ooit gelezen heeft. Nog erger vind ik dat veel Nederlanders nog niet eens het eerste couplet kennen. Af en toe vond ik het lied wel wat overdreven maar ik denk dat dat in de tijd dat het geschreven is nor-maal is. Ik vind het wel heel knap dat de dichter het gedicht zo heeft kunnen maken dat alle eerste letters van de coupletten de naam WIL-HELM VAN NASSOV vormen.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen