Boekverslag : Onbekend/anoniem - Lied Van Heer Halewijn
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 777 woorden.


Zakelijke gegevens:

Titel: Lied van Heer Halewijn

Dichter: anoniem

Bundel: Lees-wijzer, De Nieuwe Veste, Coevorden, 1999-8Eerste reactie:

Keuze: Ik heb dit gedicht gekozen omdat het op mijn lijst staat en omdat het te vinden is in de ’Lees-wijzer’ . Het leek mij wel een goed idee om niet meteen een boek te lezen maar eerst een gedicht.

Inhoud: Ik vond het een leuk gedicht om te lezen; alleen moest ik eerst wel aan de spelling wennen. Ik vond het een leuk verhaal en het loopt gelukkig goed af.Verdieping:

Samenvatting: Het gedicht gaat over een prinses die de beroemde Heer Halewijn wil gaan opzoeken. Haar ouders en haar zuster zeggen dat ze niet moet gaan omdat iedereen die hem op is gaan zoeken het niet heeft overleefd. Haar broer vindt het echter wel goed dat ze gaat als ze haar maagdelijkheid maar bewaard.

Dus kleedt zij zich mooi aan en gaat naar het bos waar zij Heer Halewijn vindt. Samen met hem rijdt zij naar een veld vol galgen waar al veel vrouwen hangen. Daar aangekomen moet zij een wapen keizen waarmee hij haar zal doden. Zij kiest het zwaard en vraagt hem zijn boven-kleed uit te doen. Terwijl hij dat doet, slaat zij zijn hoofd af. Het hoofd geeft haar nog enkele opdrachten die zij negeert. Dan gaat zij terug naar huis, onderweg komt ze zijn moeder tegen en verteld haar dat Halewijn is gaan ja-gen (op de eeuwige jachtvelden). Als de prinses thuiskomt geven haar ouders een banket en het hoofd van Heer Ha-lewijn wordt op de tafel gezet.

Onderzoek: In het gedicht staan verschillende stijlfiguren zoals:

Herhaling, de ouders en de zuster van de prinses gaven al-le drie hetzelfde antwoord. En elke keer als het hoofd van Heer Halewijn de prinses een opdracht gaf, antwoordde zij met ‘Moordenaars raad en doen ik niet’.

Antithese, in het antwoord van de ouders en de zuster van de prinses worden de tegenovergestelden gaan en keren gebruikt.

Eufemisme en woordspeling, om de moeder van Heer Ha-lewijn voorzichtig te vertellen dat haar zoon dood is, ge-bruikt de prinses het woord jagen.

Ook staan er enkele beeldspraakvormen in nl.:

Vergelijking, ‘een hemdeken fijnder als zijde’en ‘zij blaasde den hoorn als een man’.

Metafoor, het woord jagen wat eigenlijk betekent: hij is gestorven.

Dit gedicht is in stukjes van twee of drie regels gedeeld en elk laatste woord van een regel rijmt in volrijn op de andere regel(s) waar hij bij hoort. Als dit gedicht ingedeeld moet worden naar de rijmende plaats hoort het bij eindrijm.

Het gedicht is een traditioneel gedicht want het heeft strofen van gelijke omvang, ongeveer even lange versregels, eindrijm volgens een bepaald schema en normaal gebruik van leestekens.

Het gedicht is een volksballade en dat is te zien aan de inhoud. Het is namelijk een verhalend lied, het verhaal wordt snel verteld, de lezer komt midden in het verhaal terecht, tijd en plaats zijn niet uit de tekst te halen, er zijn veel herhalingen, sommige details zijn overdreven gedetailleerd verteld en sommige zijn verwaarloosd en het verhaal is soms heel dramatisch en dan weer heel nuchter.

Dat het een volksballade is, is ook te zien aan de vorm. Het bestaat nl. uit korte strofen, het rijm is gepaard en het eindrijm wijst erop dat het gedicht niet veel ouder is dan de twaalfde eeuw. Af en toe is er geen volrijm maar assonantie. Omdat elke versregen een gelijk aantal (drie) ‘toppen’ heeft spreken we van een ‘toppenvers’.

Het gedicht is opgebouwd uit korte strofen van twee en af en toe drie regels deze strofen worden ook verzen genoemd. Het verhaal heeft qua tijd alleen enkele verspringingen maar loopt verder heel normaal. Qua plaats heeft het verhaal een duidelijke verplaatsing nl.: van het kasteel, door het bos, naar het galgenveld en dan via het bos weer terug naar het kasteel.

De kernregel van het gedicht vind ik :”Uw zoon, Heer Halewijn, is gaan jagen,”

En het thema van dit gedicht is ‘Het goede overwint altijd het kwade.’

Het verband tussen titel en thema is dat Heer Halewijn uit de titel de slechterik is die overwonnen wordt.Beoordeling:

Ik vond het een leuk gedicht om te lezen, vooral de tweede helft vond ik mooi omdat het verhaal daar wat minder langdradig werd en vlotter doorliep. Daarin gebeurde ook het belangrijkste, nl. dat Heer Halewijn gedood werd. Ik vond het vooral heel mooi dat de prinses zelf hem doodde en niet één of andere ridder.

De eerste helft van het gedicht vond ik heel langdradig. Eerst drie keer hetzelfde antwoord en toen hoe ze zich helemaal mooi ging maken.

Echt geloofwaardig is het gedicht niet. Hoe kan Heer Halewijn al ik weet niet hoeveel vrouwen doden zonder ooit gestraft te worden. Je zou denken dat een broer of neef of verloofde of vader van een van die vrouwen hem wel zou vermoorden.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen