Boekverslag : Ed Franck - In De Greep Van De Macht
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 766 woorden.

In de greep van de macht.Ed FranckuitgeverijInfodok Leuven-Den Haag 1989267 blz.In de greep van de macht is een historisch verhaal.In het voorwoord en het nawoord vernemen we in welke periode in de geschiedenis het verhaal over gaat. Het verhaal is de echte realiteit van hoe het vroeger ging.Ed Franck beschrijft de historische feiten in de juiste chronologische volgorde zoals het gebeurt is. Er staan alle verschillende stappen in over de veroverignen van Iberia door de Cartgagers. Ook gaat het heel veel over de goden. De auteur heeft ervoor gezorgd dat het boek geen saaie opsomming wordt van historische feiten. Er komt veel actie en spanning in voor en je blijft op de hoogte van de geschiedenis.PersonnenGirkis groeit op in het Carthago van na de Eerste Punische Oorlog (264-241 v.C.). Zijn vader is Abdimon, secretaris en raadgever van Hamilcar Barcas, de grote Carthaagse veldheer. Hannibal, zoon van Hamilcar, is zijn bloedbroeder.De hele Barcashuishouding steekt over naar Iberia. Onder het huispersoneel treden twee personen uit de schaduw: de vrijpostige slavin Ewa, die geen blad voor de mond neemt en de opstandige, gemelijke Tsedek, die met toenemende kwaadaardigheid zijn wraakzucht botviert op Girkis.Geboycot door de kortzichtige politiek van de oude oligarchen die hem, ongeslagen, dwongen een vernederende vrede te sluiten met Rome, zoekt Hamilcar de uitbouw van een eigen rijk in Iberia (Spanje). Doel blijft steeds: een machtsbasis om op lange termijn de erfvijand, Rome, te verpletteren, vooraleer de Romeinen Carthago zullen vernietigen. Want in tegenstelling tot de Grote Geslachten is Hamilcar ervan overtuigd dat de Romeinen niet zullen rusten voor Carthago eens en voor altijd uitgeschakeld is.Het thema van het boek gaat over het streven naar de macht en met alle gevolgen nadien. Jammer genoeg gaat het streven naar macht gepaard met veel bloedvergieten. Zoals Hannibal ooit eens gezegd had: " Wie een speer heeft, moet ze durven gebruiken, en op een speerstoot, volgt bloed. Wie daarover treurt, is een dwaas."InhoudWe zien dus hoe de jonge Hannibal hard wordt tot de grote Hannibal.Er is veel machtsmisbruik. Vele leiders worden echte tirannen. Zo zegt de handelaar Hanno over generaal Hamilcar: "Hamilcar is een ambitieus man. Bovendien is hij een gevaarlijke dromer. Nog steeds droomt hij ervan een rijk uit te bouwen, en een machtig leger. Maar ik zeg u : Zo een generaal plundert de stadskas en is een gevaar voor het volk! We hebben al verschrikkelijk strenge goden. Hebben we daarnaast nog nood aan tirannen!?" Hanno was de persoon die probeerde Hamilcar te overtuigen dat er ook een andere manier is. Hij wil niet dat ze oorlog gaan voeren met de Romeinen maar beter bevriend blijven. Maar Hano’s plan lukt niet.Het volk kiest voor Hamilcar.Tijdens het veroveren van Iberia komen ze veel opstandige volkeren tegen. Maar zodra ze de volkeren overwonnen hadden, konden de volkeren kiezen tussen: levenslang slaaf of huurlingsoldaat. Bijna iedereen koos voor huurlingsoldaat. Hannibal wordt stilaan hard tijdens deze overwinningen. Ietwat afstandelijk kijkt Girkis toe hoe Hamilcar vanuit het Carthaagse Gadir de verbeten weerstand van de strijdvaardige doch innerlijk verdeelde Iberische stammen breekt, geholpen door een schier onuitputtelijk arsenaal van strategische hulpmiddelen. Terwijl Girkis met heel andere dingen bezig is. In Zuid-Spanje ontdekt Girkis bij Ewa de verrukking van de lichamelijke liefde. Hier voegt de op macht beluste hogepriester Ithobaal zijn aspiraties bij die van Hamilcar. Ithobaal poogt de jonge Hannibal onder zijn hypnotische invloed te brengen, waarbij Girkis' doorzicht telkens weer zijn plannen dwarsboomt. Listig probeert de hogepriester Girkis het leven moeilijk te maken . Eerst wordt Girkis' vader uit de weg geruimd. Dan duidt de tempelslang nogal erg toevallig Girkis aan als offer voor de wrede goden. Hannibal probeert de dood van zijn boezemvriend te redden. Ondanks Hannibals tussenkomst houdt Hamilcar voet bij stuk: Ithobaal mag eenvoudigweg geen bedrieger zijn, omwille van de 'hogere politiek' en dus moet Girkis de vuurdood sterven. S’Nachts loopt Ewa naar de tempel om Girkis te bevrijden. Het lukt Ewa Girkis te redden. Girkis ontsnapt. Uiteindeliljk valt hij echter in handen van een Carthaags koopman, die hem uitlevert aan Ithobaal. Aan Hannibal, die macht boven vriendschap stelde, voorspelt hij in het uur van zijn dood de ondergang van Carthago. Op het einde van het boek wordt het dode lichaam van Girkis geofferd om de Goden gunstig te stemmen bij de verovering van Iberia. Het streven naar macht is hier veel belangrijker dan een jarenlange vriendschap.Ik ben tevreden met de keuze van mijn boek. Het was een mooi en boeiend verhaal. De auteur heeft zich goed ingeleefd in de mentaliteit van de jongeren wanneer hij de jeugd van Hannibal beschrijft en zijn vriendschap met Girkis.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen