Boekverslag : Carl Friedman - Twee Koffers Vol
De taal ervan is Nederlands en het aantal woorden bedraagt 1316 woorden.

Titel

Twee koffers volUitgever

Bulkboek Amsterdam (Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam)Jaar uitgave

1995Jaar 1ste uitgave

1993Indeling

in hoofdstukken zonder nummer of titel.Aantal pagina's

139 bladzijdenMotto

geenOpdracht

geenSamenvatting

Chaja, een Antwerpse met een Joodse achtergrond vertelt over haar verleden, toen ze filosofie studeerde. Ze heeft verscheidene baantjes om haar studie te betalen: ze werkt bij een bloemenwinkel en wast borden in een restaurant. Dat laatste baantje zegt ze op, als ze voor de chassidische (streng Joodse) familie Kalman gaat werken. Ze moet voor de kinderen Avrom, Dov, Tzivja, Esja en Simcha zorgen. Al gauw merkt ze, dat ze Simcha het liefst vindt. Hij is een klein mannetje en hij is gek van eendjes. Op aanraden van meneer Apfelschnitt, een principiële Joodse man met een zacht karakter, gaat ze op bezoek bij haar ouders, die nog geen half uurtje lopen van haar af wonen. Het valt haar op dat haar moeder nooit over de Tweede Wereldoorlog praat, hoewel ze in een concentratiekamp heeft gezeten. Haar moeder vertelt haar, dat haar vader twee koffers op wil graven met herinneringen uit WOII. Moeder zelf is hier tegen: ze wil niet nog eens aan het verleden herinnerd worden. Als ze bij de fam. Kalman gaat werken, hoort ze van één van de kinderen dat hun vader haar achter haar rug om Gomer noemt. Hij vindt haar dus een verraadster van het Jodendom. Al snel merkt de hoofdpersoon dat ze het niet met de conciërge kan vinden. Hij sluit haar buiten, als ze terugkeert van een wandeling met Simcha. Als ze dit tegen mevrouw Kalman vertelt, reageert ze heel berustend. Hier kan de hoofdpersoon niet tegen. Pesach was op komst en dat was te merken aan de activiteit in de Joodse gemeenschap. De studente gaat met Simcha wandelen. Als ze op de bank gaat zitten, ziet ze dat daar STINKJODEN op gekalkt is. Door al haar werk ziet de hoofdpersoon haar medestudenten nog maar weinig. Een studente, genaamd Sophie, loopt vaak achter haar aan. Ze heeft veel discussies met haar over de ideeën van Friedrich Nietzsche, die vindt dat we onszelf meer moeten laten gaan. Volgens Sophie wordt de hoofdpersoon hierin gehinderd door haar katholieke achtergrond. Daarop vertelt de hoofdpersoon, dat ze Joodse is. Hiervan schrikt Sophie wel even. Meneer Apfelschnitt wordt ziek. De hoofdpersoon gaat op bezoek. De twee hebben een gesprek over de oorlog, de Jodenhaat enz. Bij de familie Kalman hoort ze aan, dat Simcha voorleest uit het "leerboek voor de jeugd". Hierin wordt in gewichtig taalgebruik uiteengezet hoe een Jood zich dient te gedragen. Zelf verzint ze een "Bijbel voor de eendjes" en "leest" die "voor". Meneer en mevrouw Kalman moeten 's avonds weg en vragen de hoofdpersoon of ze op wil passen. Ze kan met de familie eten. Hier ziet ze niet zoveel in, omdat ze weet, dat meneer Kalman een hekel aan haar heeft. Er gebeurt bijna een ongeluk, als de hoofdpersoon met Simcha de lift in wil gaan. De conciërge is zo kwaad, dat iemand het hekje boven open heeft laten staat, dat hij de hand van Simcha pakt en deze met het hekje probeert te vermorzelen. De "oppas" weet dit te voorkomen, door een voet voor het hekje te steken en vervolgens, na een stoot gehad te hebben, aan de jas van de conciërge te gaan hangen. Hierdoor scheurt de jas. De conciërge wil hier vijftienhondert frank voor hebben, maar de hoofdpersoon weigert dit principieel. Doordat zij voortdurend weigert, roept de hoofdpersoon het over zich af, dat de conciërge haar insluit. Ze kan de flat niet uit. Mevrouw Kalman stelt voor het bedrag dan maar te betalen, maar zelfs dat weigert de hoofdpersoon. Ze ontsnapt via het raam en de regenpijp. De fam. Kalman besluit haar een week vrij te geven om de zaak af te laten koelen. Bij haar volgende bezoek aan haar ouders, op aanraden van meneer Apfelschnitt, wordt haar vader net door de politie thuisgebracht. Hij was aan het graven in particuliere grond. De hoofdpersoon toont meer begrip tegenover haar vader als haar moeder. Net als ze zich mooi wil gaan maken en naar Simcha gaan, klopt meneer Apfelschnitt op haar deur. Hij brengt slecht nieuws mee: Simcha is dood. De hoofdpersoon wil haar rouw delen met de chassiden en gaat naar de familie Kalman. Vader Kalman vertelt haar echter dat ze niet echt welkom is. De familie acht haar schuldig aan de dood. Voordat ze vertrekt, maakt moeder Kalman nog een rituele inscheuring in haar jasje. De studente besluit van studie te veranderen. Tot vreugde van haar vader studeert ze nu natuurkunde.Thema

Het thema van "Twee koffers vol" is het Jodendom en hoe de "autochtone" bevolking hiermee omgaat. Een neventhema zou de relatie tussen een Joodse studente en een Chassidisch kleutertje kunnen zijn. (Hoe orthodoxe Joden tegenover minder orthodoxe Joden staan.)Motieven

-De steeds terugkerende gesprekken tussen Chaja en meneer Apfelschnitt over de betekenis van het Jodendom en andere filosofische onderwerpen.

-De gesprekken van Chaja met Simcha en hun wandelingen. (En wat zij voor elkaar betekenen.)

-De haat jegens Joden die de conciërge (en vele anderen) koestert.

-De (weinige) bezoeken van Chaja aan haar ouders.

-Hoe het met Chaja's studie gaat.Titelverklaring

De titel "Twee koffers vol" is te verklaren uit het feit dat de Chaja's vader op zoek is naar twee koffers vol herinneringen uit zijn Joodse jeugd. Voor de vader zijn die herinneringen heel belangrijk, maar de moeder denkt liever niet meer terug aan het (oorlogs)verleden.Personages

Chaja is een studente filosofie met een Joodse achtergrond. Hoewel ze in de stad van haar ouders studeert, Antwerpen, woont ze op kamers, omdat ze vindt, dat filosofen alleen gedijen als ze alleen kunnen zijn. Chaja is kritisch tegenover het Jodendom, en vraagt zich af, of ze wel Joodse is. Als Chaja overtuigd is van haar gelijk, zal ze niet toegeven, zoals wel blijkt als de conciërge haar insluit.Simcha wordt verzorgd door Chaja. Hij is een klein, Chassidisch kleutertje, dat erg stil en intelligent overkomt. Chaja is gek op Simcha en gaat regelmatig met hem naar de eendjes kijken. Simcha is gek van die eendjes. Hij maakt dan ook regelmatig "kwak" geluidjes.Chaja's moeder heeft de oorlog meegemaakt, maar probeert die te "begraven onder onbenullige feitjes waar ze altijd over praat". Chaja kan niet met haar moeder over de oorlog praten, haar moeder heeft het liever over haar cake of iets dergelijks.Chaja's vader is danser geweest. Chaja was hier erg trots op. Hij wil koffers opgraven, met herinneringen (zoals foto's) erin aan de tijd voor de oorlog. Voor Chaja is dat niet dwaas, eerder heldhaftig.Meneer Apfelschnitt is een strenge Joodse man met een grote bijbelkennis. Hij heeft een zacht karakter, maar dat is waarschijnlijk mede veroorzaakt door de vele cognac die hij drinkt, hoewel hij nooit dronken is. Chaja heeft vele gesprekken met hem over de aard van het Jodendom en het Chassidisme.Mevrouw Kalman is een erg bedaarde Chassidische vrouw, die zonder na te denken vasthoudt aan haar tradities. Chaja past op haar kinderen. Mevrouw Kalman vindt Chaja eerst nogal "heidens", maar als ze ziet hoe ze op haar kinderen past, geeft ze haar toch haar goedkeuring.Meneer Kalman is een erg strenge Chassied. Hoewel hij Chaja haast nooit ziet, moet ze niets van haar hebben. Ze laat haar alleen toe, omdat een oppas moeilijk te krijgen is.Perspectief

In het verhaal is sprake van een ik-perspectief, het wordt achteraf verteld.Tijd

Het verhaal is achteraf verteld en speelt waarschijnlijk in de jaren zestig.Ruimte

De gebeurtenissen spelen zich af in Antwerpen. Voor een deel in de flat van de Chassidische familie Kalman, die in een Jodenwijk staat, voor een deel in Chaja's studentenwoning, voor een deel in de woning van Chaja's ouders.Informatie schrijver en / of boek

Het boek kent een cyclische opbouw: de schrijfster vertelt het achteraf. In het boek is sprake van één verhaallijn.
Andere boeken van deze auteur:


Home - Contact - Over - ZoekBoekverslag op uw site - Onze Boekverslagen - Boekverslag toevoegen